doktorlar

Sağlık bilimleri alanında geleceğin mesleklerine yönelik çalıştay düzenlenecek!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geleceğin mesleklerine ilişkin yeni programların 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda yer alacağını bildirdi. Saraç, YÖK’te düzenlenen Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi’nin açılış töreninin ardından, bir grup basın mensubuyla ile bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl geleceğin mesleklerine ilişkin bazı programlara öğrenci yerleştirildiğini belirten Saraç, bu uygulamaya ilişkin geniş kapsamlı bir adımın atılması için kongre düzenlediklerini hatırlattı. Kongrede, fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında geleceğin mesleklerine ilişkin çalıştaylar düzenlendiğini vurgulayan Saraç, çalıştaylara akademisyenler, rektörler ve başarılı özel sektör temsilcilerinin katıldığını aktardı.

Çalıştaydan çıkan önerilerin yükseköğretim sistemine hangi düzeyde alınacağının ayrı bir akademik çalışma gerektirdiğine işaret eden Saraç, bu programların sisteme lisans, ön lisans, lisans üstü ya da mevcut müfredatların geliştirilmesi yoluyla entegre edilebileceğini vurguladı. Bu çalışmaların çıktılarının YÖK’e sunulacağını belirten Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Süreçlerimizi sonuca, çıktıya odaklı olarak kurguluyoruz. Geleceğin meslekleri de kurgulanan bir süreç. Yoksa moda tabiriyle bir PR oluşturma çabası değil. Önümüzdeki sene, çok ciddi sayıda programlarımızda revizyona gideceğiz. Birbirini tekrarlayan ancak farklı adlarla sistemde olan programa ilişkin çalışmamızı, askıya çıkardık, böylece sistemi daha sade, yalın ve yönetilebilir hale getireceğiz. Bu ve geleceğin meslekleri çalışmalarımız, sistemin uluslararasılaşmasına da katkı sağlayacak. Bu süreçler, Türkiye’deki programların yurt dışındaki programlarla eş değerliliğinin mukayesesini çok kolaylaştırarak uluslararası öğrencileri tetikleyen bir unsur olacak.

Gelecek yılın kontenjan planlamasına başladık

Saraç, tüm bu çalışmalarla gelecek yılın kontenjan planlamasına şimdiden başladıklarını vurguladı. Gelecek yıl yapılacak YKS sisteminde açıkladıkları programlar dışında yeni bir başarı sıralaması getirmeyeceklerine değinen Yekta Saraç, sınav yaklaştıkça öğrenciler açısından sürpriz niteliğinde bir değişikliğin olmaması gerektiğini kaydetti. Saraç,

Geleceğin mesleklerini 2020 YKS tercih sisteminde kurgulayacağız. Bazı programların hayata geçirilmesi ötelenebilir ama amacımız, önümüzdeki ilk sene geleceğin meslekleri programlarının açılmış olması. diye konuştu. Geleceğin mesleklerine ilişkin çalıştaylarda YÖK’e gelen önerilerin tümünün tüm üniversitelerde açılmasını düşünmediklerini kaydeden Saraç, Uygun üniversitelere ‘bu programları siz açabilirsiniz’ diyeceğiz. Geleceğin mesleklerin bir kısmını üniversitelerin kapasitesine göre eşleştirip açıklayacağız. Süreçleri, tedricilik ve temkinlik üzerine kuracağız, ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin YÖK’e kontenjan başvurularının nisan ayının ilk haftası yapıldığını anlatan Saraç, Geleceğin meslekleri için ayrı bir süreç öngörmüyoruz. 1-1,5 ay içinde bu süreçte belli bir aşamaya geleceğiz. Temkinli yani belli programlar için pilot üniversiteler seçerek süreci ilerleteceğimiz için riski de minimize etmiş olacağız. değerlendirmesinde bulundu.

Liselerdeki rehberlik öğretmenlerinin geleceğin mesleklerine ilişkin yeni programları benimsemesi, içselleştirmesi ve sonra öğrencilere nakletmesi gerektiğine işaret eden Saraç, Bu hususta, Milli Eğitim Bakanlığı ile de bir temas içinde olmamız lazım. Geleceğin meslekleri, sistemin bütününe yansımayacağı için sarsıcı bir etkisinin de olmamasını öngörüyoruz. Bu süreci yönetebileceğimize inanıyorum, dedi.

Medimagazin
https://www.medimagazin.com.tr/hekim/kongre/tr-saglik-bilimleri-alaninda-gelecegin-mesleklerine-yonelik-calistay-duzenlenecek-2-20-84037.html
doktorlar

Hekim ve hemşire ihtiyacı 2024’te tamamlanacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sağlık iş gücü planlamasının daha etkin yapılması ve yürütülmesi için, Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir planlama yapılmasının önemine işaret ederek, bu bağlamda müşterek bir çalışma başlattıklarını söyledi.

YÖK Başkanı: Doktor ve hemşire ihtiyacı 2024’te tamamlanacak

Saraç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Konferans Salonu‘nda düzenlenen hemşirelik lisans eğitimi çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, hemşirelik bölümlerinin mevcut durumunun değerlendirileceğini ve geleceğe yönelik planlamalarının ele alınacağını belirtti.

Hemşirelik bölümlerinin üniversitelerin sağlık bilimleri fakülteleri, hemşirelik fakülteleri ve sağlık yüksekokulları içinde yer aldığını anlatan Saraç, hemşirelik eğitiminin en az 4 yıl sürdüğünü, 4.600 saatlik teorik ve klinik eğitimini kapsadığını söyledi.

Hemşirelik programlarında

  • 71.538 lisans,
  • 6.157 yüksek lisans,
  • 1.359 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 79.54 öğrenci bulunduğunu aktaran Saraç, öğretim elemanı sayısının 1.562 olduğunu belirtti.

Alanda,

  • 125 profesör,
  • 140 doçent,
  • 429 yardımcı doçent olmak üzere toplamda 694 öğretim üyesinin, 868 de öğretim üyesi dışında öğretim elemanı bulunduğunu söyleyen Saraç,

Tabii ki bunlar kâfi değil. Bilimsel teamüller çerçevesinde ve nitelikten taviz vermeden bu sayıların artırılmasına yönelik arayışlar içerisindeyiz. Birtakım da işlevsel kararları da önümüzdeki günlerde yürürlüğe koymak istiyoruz, dedi.

YÖK tarafından son dönemde sağlık eğitimi alanında önemli çalışmalar gerçekleştirildiğine işaret eden Saraç, bu çalışmalardan örnekler verdi.

Kontenjan planlaması

Saraç, YÖK olarak sağlık insan gücünün planlamasında Eğitim, Sağlık ve Maliye Bakanlıkları ile iş birliği içinde çalışmaya devam ettiklerini, bu kapsamda oluşturulan bağımsız kurulda ilgili bakanlıkların önerileri ve projeksiyonları ile kontenjan planlamalarının söz konusu olacağını bildirdi.

Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu 2014 yılı verilerini paylaşan Saraç, Türkiye’de 150 binin üzerinde hemşire bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Bu sayı yeterli değil. Sayının, nitelikten taviz verilmeden artırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye’de yaklaşık 550.000’e yaklaşan sağlık personeli bulunuyor. Toplam ülke nüfusunun yaklaşık %1’ini aktif çalışan sağlık personeli ile sağlık alanında eğitim gören öğrenciler oluşturuyor. Bu rapora göre, mezun olan ve mezun olacak kişilere göre hekim ve hemşire ihtiyacının 2024 yılında, ebe ve tıbbi sekreterlik mesleği ihtiyacının ise 2025 yılında tamamlanacağı öngörülüyor. 2024 yılı ve sonrası dönemin, eğitim kontenjanları ve mezunların istihdamı açısından gözden geçirilmesi büyük önem arz ediyor. Sağlık iş gücü planlamasının sağlıklı yapılması ve yürütülmesi için, Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir planlama yapılması gerektiği ortada. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı ile müşterek bir çalışmayı başlattık.

Saraç, çalıştaydan elde edilecek bilgilerin ve çözüm önerilerinin çok değerli olduğunu ve somut önerilerin YÖK Genel Kurulu’nda ele alınacağını söyledi.

Hürriyet
http://www.hurriyet.com.tr/yok-baskani-doktor-ve-hemsire-ihtiyaci-2024te-tamamlanacak-40655858
anadolü üniversitesi AÖF

AÖF Öğrencilerine bir kötü haber daha!

Yaklaşık bir buçuk milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınavlarında yeni bir uygulamaya geçiliyor.

sınav eş anlamlısı, sınav diyet, sınav dönemi beslenme, sınav sonuçları,

18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle açıköğretim sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonunda, 2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı ve açık uçlu soruların da kullanılmaya başlanacağını söyledi. Rektör Gündoğan,

sınav eş anlamlısı, sınav diyet, sınav dönemi beslenme, sınav sonuçları,

Açıköğretim Fakültesi’nin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulama başlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır, dedi.

YGS, LYS, sınav

Öğrencilerden beklenen kitapta yer alan cevabı yapılandırmalarıdır

Prof. Dr. Gündoğan, uygulamanın içeriğiyle ilgili olarak şu detayları aktardı:

Öğrencilerimizin kendi cümleleriyle bilgilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak bu sorular, 4 yanlış 1 doğru uygulaması kapsamında yer almayacak. Kısa cevaplı sorular, cevabı yalnızca bir ya da iki kelimeden oluşan sorular olacaktır. Bir romanın yazarının ya da bir anlaşmanın tarihinin yoklandığı sorular kısa cevaplı sorulara örnek olarak verilebilir. Kısa cevaplı soruların her birinin puan değeri çoktan seçmeli sorunun puan değerine eşit olacaktır. Açık uçlu sorular ise, öğrencilerin kitapta yer alan bilgileri organize etme becerilerini ölçmeye yönelik olacaktır. Açık uçlu sorunun cevabı bir veya iki paragraf olabilecektir.

anadolü üniversitesi AÖF

Tarihsel bir dönemin özelliklerini yazmak, iki düşünürün bir olaya ilişkin görüşlerini kıyaslamak, iki roman yazarının üsluplarını belli bir açıdan karşılaştırmak açık uçlu sorulara örnek olarak verilebilir. Bu soruların cevapları aslında kitaplarında yer almaktadır. Öğrencilerden beklenen kitapta yer alan cevabı yapılandırmalarıdır. Bu nedenle açık uçlu sorulara biz yapılandırılmış cevaplı sorular demeyi tercih ediyoruz. Her öğrenci istenen bilgiyi zihninde farklı şekilde yapılandırmış olabilir. Biz olası tüm yapılandırmaları önceden hazırladığımız ve adına rubrik denen standart puanlama anahtarlarıyla eşleştirerek puan vereceğiz. Böylece öğrenciler, sahip oldukları bilgi düzeyine göre doğru-yanlış yaptı şeklinde değil; bilgi sahibi olmama durumundan konuya tam hakim olma durumuna göre puan alabilecekler. Bu uygulamanın, öğrencilerimizin bilgilerini gerçeğe daha yakın ölçmemizde yardımcı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu soru türlerinin öğrencilerimizin biraz bile bilgi sahibi olsalar puan alabilmelerini sağlayacağını düşünüyoruz.

anadolü üniversitesi AÖF

Sorular nasıl değerlendirilecek?

Kısa cevaplı ve açık uçlu soruların değerlendirmesine ilişkin yöntemi de açıklayan Rektör Gündoğan,

Öğrencilerimizin cevap kâğıtları, alanında uzman en az iki farklı puanlayıcıya gidecek. Bu puanlayıcılar önceden hazırlanmış standart puanlama anahtarlarına (rubrik) göre her bir soruya puan verecektir. Kısa cevaplı sorular için verilecek bu puanlar doğru ya da yanlış şeklinde değerlendirilecektir. Açık uçlu sorular ise öğrencilerin bilgilerini ne kadar doğru ifade edebildiklerine bağlı olarak 5 düzeyde puanlanacaktır. Açık uçlu sorudan alınabilecek en yüksek puan, iki çoktan seçmeli sorunun puan değerine eşit olacaktır. Uygulamanın detayları ve örnek sorular öğrencilerimize ayrıca önümüzdeki süreçte duyurulacaktır, ifadelerini kullandı.

anadolü üniversitesi AÖF

Prof.Dr. Gündoğan, açık uçlu soru uygulamasının, açıköğretimde ölçme değerlendirme kalitesini yükselteceğine inandığını ve ilerleyen dönemlerde bu uygulamayı yaygınlaştıracaklarını da kaydetti. Gündoğan ayrıca, bu konuda kendilerini cesaretlendiren Yükseköğretim Kurulu’na ve YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’a da teşekkürlerini iletti.