Sağlık Bakanlığı KPSS ile sözleşmeli diyetisyen alıyor!

Sağlık Bakanlığı’ndan 17.689 sözleşmeli sağlık personel alınacağı yönünde duyuru yapıldı.

Duyuruları, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr ve ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr/internet sitelerinden takip edilebilirsiniz.

Diyetisyen alınacak mı?

Sağlık Bakanlığı, yapılacak alımda diyetisyen de alınacağını belirtti.

Hangi branşlardan alım yapılacak?

 • Hemşire/ebe
 • Sağlık teknisyeni/teknikeri
 • Psikolog
 • Fizyoterapist
 • Diyetisyen
 • Sosyal çalışmacı
 • Biyolog
 • Odyolog
 • Çocuk gelişimcisi
 • Ergoterapist
 • Dil ve konuşma terapisti
 • Perfüzyonist
 • Sağlık fizikçisi

Sağlık Bakanlığı’nın resmi İnstagram hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre alınacak unvanlar içinde diyetisyen de yer almaktadır. Siz ne düşünüyorsunuz? fikirlerinizi yorum yazarak meslektaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı atama duyurusu yaptı, henüz Diyetisyen alımı yok!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85’inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

2019 yılında pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25.000’e yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25.000’e yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat’ta noter huzurunda çekilişi yapılacak.

Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak

 • 647 pratisyen,
 • 773 uzman hekim,
 • 58 yan dal uzmanı alınacak

Stratejik olmayan personel

Diğer sağlık personeli artık stratejik olmayan personel oldu. Diyetisyen ataması yapılacak mı, merak konusu…

Sağlık Bakanlığı 30.000 personel alıyor. İşte alım yapılması muhtemel branşlar!

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı personel alımı hakkında önemli bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada 30.000 personel alımının Cumhurbaşkanlığı’nda olduğu bildirildi. İşte Sağlık Bakanlığı 2019 yılı personel alımı sürecinde son durum…

Atama bekleyen yüz binlerce sağlık personeli 2019 yılı merkezi atama ile personel alımı açıklaması bekliyor. Önceki yıllarda erken açıklanan personel sayısı bu yıl hala açıklanmadı. Sağlık personelleriyse söz konusu açıklamanın neden gelmediğini, alım açıklamasının ne zaman geleceğini, 2019 yılı ilk merkezi atamasının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

2017 yılında Sağlık Bakanlığı ilk merkezi ataması Şubat – Mart döneminde yapılmıştı. 2018 yılında ise merkezi atama Nisan ayında yapılmıştı. 2018 yılı personel alımı açıklaması ise 2017 yılında gelmişti. Bu yıl ise açıklama hala gelmedi.

30.000 personel alımı Cumhurbaşkanlığı’nda

Sağlık Profesyonelleri Platformu Aras Ali Altıntaş, platformun sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Altıntaş yaptığı açıklamada, 2019 yılı için Sağlık Bakanlığı’nın 30.000 kadro talep ettiği, bu sayının ise şimdi Cumhurbaşkanlığında olduğunu belirtti. Platform Başkanı Aras Ali Altıntaş, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ile bir görüşme yaptıklarını, yaptıkları görüşmede atama sayısını ve zamanını sorduklarını aktardı. Güven ise, 2019 yılı için 30.000 kadro talep ettiklerini ve bu talebin Cumhurbaşkanlığı’nda olduğunu söyledi. Ancak bu 30.000 Sağlık Bakanlığının talebidir.

İşte alım yapılması muhtemel unvanlar!

Unvan

Hizmet Sınıfı

Hemşire SHS
Ebe SHS
Diyetisyen SHS
Psikolog SHS
Sağlık Teknikeri SHS
Sosyolog SHS
Fizyoterapist SHS
Sağlık Teknisyeni (Anestezi) SHS
Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) SHS
Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) SHS
Sağlık Teknisyeni (Röntgen) SHS
Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) SHS
Sağlık Teknikeri (Anestezi) SHS
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) SHS
Sağlık Teknikeri (Röntgen) SHS
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) SHS

Cumhurbaşkanlığı 30.000 sayısını onaylarsa 2019 yılında 30.000 sağlık personeli alımı yapılacak. Bu konuda henüz kesin bir bilgi yok ancak, Cumhurbaşkanlığının 30.000 kadroyu kabul edeceği belirtiliyor. Yukarıdaki unvanlar, alım yapılması muhtemel branşlar olup, kesinliği bulunmamaktadır.

Kamu Bülteni

Kamubulteni.comhttp://www.kamubulteni.com/kamu-personel-alimi/saglik-bakanligi-30-bin-kamu-personeli-aliminda-son-durum-h6953.html

http://www.kamuajans.com/genel-ilanlar/saglik-bakanligi-sozlesmeli-16-bin-personel-alimi-hangi-tarihte-yapilacak-saglik-personeli-basvuru-sartlari-neler-h532160.html

https://www.memurlar.net/kategori/kpss/

gazi üniversitesi yüksek lisans ve doktora

Gazi Üniversitesi Hastanesi KPSS ile 2 diyetisyen alıyor!

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) giderlerinin karşılanacağı bütçeye göre 158 adet özel bütçe ve 4 adet döner sermaye bütçesinden olmak üzere toplam 162 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Unvanı Adedi PuanTürü Bütçe Aranan Nitelikler
Hemşire 140 2018 Yılı KPSS P3 Özel Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans Programından mezun olmak.
SağlıkTeknikeri 6 2016 Yılı KPSS P93 Özel Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
SağlıkTeknikeri 3 2016 Yılı KPSS P93 Özel Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
SağlıkTeknikeri 5 2016 Yılı KPSS P93 Özel Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
SağlıkTeknikeri 2 2016 Yılı KPSS P93 Özel Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
Diyetisyen 2 2018 Yılı KPSS P3 Özel Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
Fizyoterapist 4 2018 Yılı KPSS P3 DönerSermaye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

Not: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel şartlar

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak

1. A) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

B) Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

2. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuru yeri ve şekli

Adayların başvurularını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (17.09.2018 -01.10.2018) Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

! Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir

İstenen Belgeler;

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilgili ilana ait Başvuru Formu doldurulmalı ve fotoğraf kısmı boş olmamalıdır.)

3) Diploma Örneği

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisindewww.gazi.edu.tradresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenmiş olan “8.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince güvenlik soruşturması sonucu hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar / Beşevler – ANKARA

Tel: 0 312 202 24 10 – 24 49 – 89 54

sağlık bakanlığı diyetisyen

Sağlık Bakanlığı toplam 8.701 personel alıyor

Sağlık Bakanlığı, 2016 yılı içinde gerçekleştirilen alımların yanı sıra, yine değişik pozisyonlarda 4.984 adet sözleşmeli

 • sağlık personeli,
 • tabip, uzman tabip,
 • diş tabibi, uzman diş tabibi,
 • eczacı kadrolarına 3.717 personel alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı, bu yıl içinde gerçekleştirilen alımların yanı sıra yine değişik pozisyonlarda 4.984 sözleşmeli personel ve tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi, eczacı kadrolarına 3.717 personel alımı yapacak.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşların sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyduğu personel için 2016 yılı içerisinde kura yoluyla uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı olmak üzere, 12.710 sağlık personeli alımı gerçekleştirildi.

KPSS yoluyla çeşitli kadro ve unvanlara 2.807 kişi 26 Ekim 2016 tarihimde yerleştirildi ve 8.825 kadrolu, 3.090 sözleşmeli (4/B) olmak üzere toplam 11.915 sağlık personeli alımı yapıldı.

33.326 sağlık personelinin istihdamı sağlanmış olacak

KPSS yoluyla ÖSYM tarafından 3 Kasım 2016 tarihine kadar adayların tercihleri alınmak suretiyle, değişik pozisyonlarda 4.984 sözleşmeli (4/B) personel istihdamı için başvuru gerçekleştirilecek.

Öte yandan, yine yıl sonuna kadar tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi, eczacı kadrolarına kura yoluyla 3.717 personel alımı yapılması planlandı.

Bu kapsamda, 2016 yılında toplam 33.326 personel istihdamı sağlanmış olacak

Anadolu Ajansı