diyetisyen, beslenme uzmanı, beslenme ve diyet uzmanı, beslenme ve diyetetik, gerçek diyetisyenler sitesi

Gıda işletmelerinde ‘biyomühendis’ istihdam edilecek!

Gıda teknoloğu ve biyomühendis, gıda işletmelerinde çalışabilecek lisans eğitimi almış meslek mensupları arasına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile işin türüne göre en az bir personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleriyle bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu, lisans eğitimi almış meslek mensupları belirlendi. İşletmeler güncellenirken, istihdam edilecek personelin kapsamı da genişletildi.

Buna göre, söz konusu işletmelerde çalışabilecek, gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, biyolog, veteriner hekim, diyetisyen gibi meslek mensuplarına, gıda teknoloğu ile biyomühendis de eklendi.

AA
https://www.aa.com.tr/tr/saglik/gida-isletmelerinde-biyomuhendis-istihdam-edilebilecek/1665423
veteriner hekim baytar hayvan doktoru

Yeni “Veteriner Fakülteleri” açılmamalıdır!

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Necdet Budak 11 Ocak 2019 tarihinde Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkiye’de Tarım Eğitiminin 173. Yıl Dönümü programında yaptığı konuşmasının bir bölümünde, bütün paydaşlarla üniversitenin bilgi ve birikimini paylaşacaklarını, multidisipliner bir anlayışla tarım ve ziraat alanında projeler hazırladıklarını ifade ederek, kampüsümüzün girişinde yer alan Veterinerlik ve Hayvancılık Araştırma Enstitüsünün YÖK Başkanımızın takdirleri ve bakanımızın destekleri doğrultusunda veterinerlik fakültesine dönüştürerek bölgeye hizmet vermek istiyoruz, dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu veteriner hekimlik mesleği ve bilimsel gerçekler açısından Rektör Budak’ın yaklaşımını doğru bulmadıklarını ifade etti.

Eroğlu yaptığı yazılı açıklamada çalışma alanları açısından stratejik bir konuma sahip olup, kuş gribi, newcastle gibi kanatlı hastalıklarında ülkesel teşhis referans merkezi, aşı kontrol merkezi, antibiyotik kalıntı izleme, arı ve balık hastalıkları gibi daha birçok konuda tek söz sahibi olan bir enstitünün kapatılmasının mantıklı hiçbir izahı olamaz, dedi.

Eroğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti:

Ülkemizde sayıları hızla artan Veteriner Fakülteleri, kaliteli akademik kadrolar ve teknik alt yapı açısından yetersiz durumdadır. Üzülerek arz etmek isteriz ki ülkemizde Veteriner Hekimlik Eğitimi, dünyada kabul edilebilir standartların gerisinde kalmış olup, Avrupa Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) kriterleri açısından tam akredite bir veteriner fakültemiz mevcut değildir ancak bazı Veteriner Fakülteleri 1. basamak değerlendirmeyi geçerek “approval” statüsünü sağlamıştır. EAEVE’nin ön gördüğü koşullar yerine getirilmeden fakültelerin açılması sonucunda mezun olan veteriner hekimlerin mesleki kaliteleri de standartların çok gerisinde kalmaktadır. Hayvan varlığı ve nüfus açısından ülkemiz ile benzer durumda olan Fransa’da 4, Almanya’da 5, İngiltere’de 7, İspanya’da 10 veteriner fakültesi mevcuttur.

Acilen yapılması gereken; Veteriner Fakültelerinin açılması için fiziki koşullarının asgari ne şekilde olması gerektiği, minimum kaç öğretim üyesinin varlığı, destek personelin niteliği, öğretim üyesi öğrenci oranının ne olması gerektiği hususlarında bir açılış kriterleri oluşturulmalıdır. Bu hususlar dikkate alınarak, yeni fakültelerin açılmaması, mevcut fakülte sayılarının azaltılması veya coğrafi olarak uygun olanlar arasında birleştirmeler yapılması, ÖSYM sınavlarında Veteriner Fakültelerine giriş için Tıp ve Hukuk fakültelerinde olduğu gibi taban puan oluşturulması gerekir. Nitekim son olarak geçtiğimiz yıl Eylül ayında Van’da yapılan 14.Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyinde alınan kararlarda bu yöndedir.

İleri hayvancılık için ileri bir veteriner hekimlik yaklaşımı dün de, bugün de genel kabul olarak ortada olup, Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, planlamalarda bu hususun ihmal edilmemesini YÖK başkanı ve tüm yetkililerden talep ediyoruz.

Medimagazin
https://www.medimagazin.com.tr/saglik-calisanlari/veteriner-hekim/tr-turk-veteriner-hekimleri-birligi-yeni-veteriner-fakulteleri-acilmamalidir-6-680-80072.html
veteriner hekim baytar hayvan doktoru

Veteriner hekimler ne istiyor?

Veteriner hekimliğin, gelişmiş dünya ülkelerinde önemsenen ve saygı gören bir meslektir.

Ancak; ülkemizde, kamuoyu, veteriner hekimlik mesleğinin görev ve sorumlulukları konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Bu nedenle, veteriner hekimler, ülkemizde hak ettiği değeri görememektedir.

Ülkemizde veteriner hekimler, 1954 yılında yayınlanmış ve günümüz şartlarına cevap veremeyen 6343 sayılı yetersiz bir Meslek Yasası ve 35 yıldır, yasal düzenleme yapılamadığı için Uzmanlık Eğitimi alamayan, özlük hakları her geçen gün biraz daha kötüleşen bir ortamda, bu zorlu görevleri yerine getirmenin çabası içindedirler.

Bu gün, 6.000 den fazla serbest çalışan klinisyen hekim, hiçbir destek görmeden, muayenehane açarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına, ülkenin en ücra köşesine kadar, sağlık hizmeti götürmekte, suni tohumlama yaparak ırk ıslahı çalışmaları yürütmektedir. Bu zorlu ve riskli çalışmalara rağmen, 2008 yılına kadar aldıkları (yılda 2 ay) fiili hizmet zammı kaldırılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın, şu anda gündemde olan, sağlık çalışanları ile ilgili fiili hizmet zammı çalışmalarına da dahil edilmemişlerdir.

Veteriner Hekimlik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, 6343 sayılı Meslek Yasasında, günün şartlarına cevap verebilecek gerekli düzenlemelerin yapılması, hazırlık aşamaları tamamlanmış olan Uzmanlık Yönetmeliğinin, hiç zaman kaybetmeden yayımlanması ve hayvan sağlığı alanında çalışan veteriner hekimlere fiili hizmet zammının yeniden verilmesi gerekir. Serbest klinisyen hekimliğin, mutlaka desteklenerek geliştirilmesi ve Bakanlık çalışmalarına entegre edilmesi, daha iyi bir sağlık hizmeti için şarttır