ESOGÜ LOGO

Diyetisyenler için “Tıp tarihi ve etik yüksek lisans ve doktora” ilanı, kontenjan 10!

Enstitümüze 2017-2018 Öğretim yılı Ggüz yarıyılı için aşağıda belirtilen Anabilim Dalı/Bilim Dallarına Tezli Yüksek Lisans ve/veya Doktora öğrenimi görmek üzere alınacak öğrenciler için; başvuru tarihleri, başvurabilecekleri programlar ile kabul şartları:

ANABİLİM DALI

TIP TARİHİ ve ETİK

PROGRAMLAR

KONTENJANLAR

TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA
5 5
YABANCI UYRUKLU 1 1
YATAY GEÇİŞ 1 1
   
MEZUNİYET KABUL ALANLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS:

Fen-Edebiyat Fakültesi ve Dengi Fakültelerin Tarih Lisans, Felsefe Lisans Psikoloji Lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Lisans, Ebelik Lisans,  Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Mezunları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Mezunları, Diş Hekimliği Fak., Veteriner Hekimliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

DOKTORA:

Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans, Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Veterinerlik Fak., Eczacılık Fak., Hemşirelik, Ebelik,  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Sosyal Hizmetler, Klinik Psikoloji  Yüksek Lisans Mezunları

Detaylı bilgi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi web sayfasını inceleyebilirsiniz.

etik, ahlak, tıp etiği, deontoloji, etik kurul, yayın etiği

Bilimsel yayınlarda etiğin önemi

Bilim, gerçeği arama eylemidir. Bilimsel bilgi gerçeklerin toplanması, düzenlenmesi ve yorumlanması ile ortaya çıkar. Bilimsel dürüstlük “gerçeği arama” eyleminde ahlaklı, doğru, emeğe saygılı ve içten olmayı gerektirir.

Bilimin temeli dürüstlüktür. Bilimsel araştırmanın amacı maddi kazanç sağlamak, toplumda ünlü olmak, kendini yüceltmek, meslektaşları arasında sivrilmek değildir. Bilimci “bilim teknisyeni” değil, aydın bir kimlik olduğunda ahlak felsefeyi de tam özümsemiş olmalıdır. İnsan, bilimci olmaya, bilimci gibi yaşamaya karar verdiğinde öncelikle ve özellikle bilim etiğini incelemek, öğrenmek zorundadır.

Etik olmadan bilim olmaz

TÜBA etik kurulu etiği

Etik, insanların ahlaklı yaşamanın temelleri üzerine akıl yordukları ve bu temellerden yola çıkarak doğru ve yanlışı ayırt etmeye, doğru davranış biçimlerini bulmaya ve uygulamaya yarayabilecek kuramsal ve toplumsal araçları geliştirdikleri bir düşün alanıdır.

Şeklinde tanımlamıştır. Etik, akıl yürütme ve paylaşım ortamlarının yaratıldığı ve yaşama geçirilmesi için gerekli toplumsal araçların geliştirildiği bir toplumsal iletişim ve eylem alanı olarak da tanımlanmaktadır. Her türlü insan ilişkisini, toplumsal yaşamın ve etkileşmenin ahlaki kurallarını oluşturur. Birey egosu itibarı ile güçlü bir şekilde “kural dışı” davranma eğiliminde olsa gerek ki ahlaklılık sürekli bir davranış refleksi olmuştur. Birbiriyle yakın ilişkide hatta eş anlamlı olarak kullanılan etik ve ahlak kelimeleri arasındaki temel ayırım: Etik ahlakı konu alan felsefi bir bilim dalıdır. Bilimsel düşünce etik olmak zorundadır. Etik bizim işimizi zorlaştıran değil, aksine yaptığımız araştırmaların sonuçlarını sunduğumuz bir yaşam felsefesidir.

Bilimsel araştırmaların bilim kamuoyuna sunulma aşaması ayrı bir sorumluluktur. Bilimsel yayınlar üzerine son yıllarda çok büyük tartışmalar yaşanmakta ve bu aşamadaki bilinen etik sorunlara yenileri eklenmekte, birkaç zaman öncesine kadar yalnızca yazarlara yönelik etik sorunlar dile getirilirken artık editör ve hakemlere (danışmanlar) ait etik sorunlar da somut belgelere dönüşmektedir.

Bilimsel yanıltmada yayın etiği çok özel bir konuma sahiptir. Bilimsel araştırmada etik dışı davranışlar ancak yayına dönüştüğünde fark edilmektedir. Ayrıca aşırma, sahtecilik, saptırma, yayın tekrarı, dilimleme gibi etik dışı davranışlar ancak yayınlar sonucu ortaya çıkmaktadır.

Osman İnci