Kategoriler
Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğini yeniledi!

13 Şubat 2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve […]