Kategoriler
Güncel

Sağlık personeli için “üst öğrenim” ne demek?

Sağlık Hizmetleri ile Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapanların, lise ya da ön lisans eğitimleri sonrasında tamamladıkları üst öğrenim bölümlerinin bazıları, ilgililerin intibaklarında mesleki üst öğrenim olarak değerlendirilmemektedir. Mezun olunan bir bölümün, belli bir sınıf bakımından mesleki üst öğrenim olarak değerlendirilebilmesi, mezun olunan bölümün söz konusu hizmet sınıfında görev almaya tek başına da yetmesini gerektirmektedir. […]