Sağlık Bakanlığı 2019/KPSS atamasında kaç diyetisyen alınacak?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı sonrası atama bekleyen Diyetisyenlerin sorduğu ilk soru “Sağlık Bakanlığı 2019/KPSS atamasında kaç diyetisyen alınacak?” oldu.

Daha önce müjdesini verdiğimiz 29.689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı KPSS ile sağlık personeli alımı

Sağlık Bakanlığı 2019/KPSS atamasında kaç diyetisyen alınacak?

Bu atamaya göre 6.835 hemşire, 3.000 sağlık teknikeri ve teknisyeni ve 1.000 ebe alınacakken, Diyetisyenlerin de içinde yer aldığı Sağlık Profesyonelleri grubundan toplam 1.165 personel alınacaktır. Ancak alınacak 1.165 sağlık profesyonelinin kaçının Diyetisyen olduğu henüz netleşmedi, 1 ay içinde netleşip duyuru yapılması bekleniyor.

KPSS ile 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabı üzerinden sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını söyle duyurdu:

Daha önce müjdesini verdiğimiz 29.689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı KPSS ile sağlık personeli alımı

Buna göre:

 • 6.835 hemşire,
 • 3.000 sağlık teknikeri ve teknisyeni
 • 1.165 sağlık profesyoneli (Diyetisyen, Fizyoterapist, Odyolog, Ergoterapist, Psikolog, Sosyal çalışmacı, vd).
 • 1.000 ebe alınacaktır.
Sağlık Bakanlığı 2019 yeni logosu

Sağlık Bakanlığı yurt dışında görev yapacak diyetisyen ve sağlık personeli arıyor!

Bakanlığımız tarafından Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti sağlık tesislerinde geçici olarak görevlendirilmek üzere tüm unvan ve branşlarda, Suriye’deki Sağlık tesislerine ise sadece uzman tabip, tabip ve diş tabibi müracaatları 10/01/2019 – 31/01/2019 saat 23:59’a kadar alınacaktır.

Bakanlık Makamınca doğrudan takdir olunacak haller ve yapılacak görevlendirmeler hariç olmak üzere, müracaatlar aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre alınacaktır.

Alınacak branşlar

Unvanı Hizmet sınıfı
Uzman tabip Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Tabip Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Diş tabibi Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Diyetisyen Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Eczacı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Fizyoterapist Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Hemşire Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Ebe Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Diğer sağlık personelleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Genel esaslar

 • Görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterler;
  1. Uzman tabip ve tabipler dahil aktif çalıştığı yerde unvan ve branşında tek olmamak,
  2. Özellikli birimler (Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane ) için yapılacak görevlendirmelerde gerekli sertifika veya eğitim belgesine sahip olmak,
  3. Başvurmuş olduğu unvan/branşta fiilen en az üç yıl çalışıyor olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,

 1. Tabip ve uzman tabip dışındaki sağlık personelinin belirtilen kriterler çerçevesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, acil servis ve diyaliz ünitesi vb. özellikli birimlerde görevlendirme talep etmeleri halinde görev alacakları yıl içerisinde 40 yaşını, diğer sağlık hizmetleri için 45 yaşını doldurmamış olmak,
 2. İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımaları .
 • Yurt dışı sağlık tesislerinde ilk defa görevlendirilecek olanların taleplerine öncelik
 • Görevlendirmeler için başvuranlar arasından kriterlere uygun personel bulunamaması durumunda, KHGM tarafından resen tespit edilen personel arasından komisyonca uygun görülenlerin görevlendirmesi yapılır.
 • Gerekli görülmesi halinde komisyon marifetiyle ve komisyonca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin mülakat yapılabilir.

Başvuru esasları

 • Yurtdışı sağlık tesislerinde görevlendirme yapılmasına ilişkin ilan ve diğer duyurular Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün khgm.saglik.gov.tr adresinden yapılır.
 • Müracaatlar ilan metninde belirlenen usul ve esaslara göre Sağlık Personeli Takip Sistemi (SPTS) üzerinden alınır. Başvuru için kullanılacak internet adresi saglik.gov.tr’dir.
 • Görev almak isteyen personel, Sağlık Personeli Takip Sisteminde yer alan “Yurtdışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu’nu doldurularak, görev yaptığı kurumun en üst amirine onaylatılır. Onaylatılan evraklar elektronik ortama aktarılarak “pdf” formatında başvuru yapılan sayfaya yüklenerek başvuru kesinleştirilir.
 • Başvuru dönemleri KHGM tarafından ilan edilir. Başvuru dönemleri dışında yapılan (yöneticiler, tabip, uzman tabipler ile diş tabibi ve uzman diş tabibi hariç) müracaatlar ile duyuru metninde belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Daha önce farklı görevler ile yurtdışında bulunup, görevini yerine getirmeme, disiplinsizlik, devleti temsil edememe gibi nedenlerle görevi sonlandırılan personel herhangi bir görev/unvan ayrımına bakılmaksızın yeniden görevlendirilemez.
 • Usule uygun başvurular ilgili Komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Başvurular yukarıda belirtilen internet adresi aracılığıyla e-devlet üzerinden yapılacağından e-devlet şifresinin alınmış olması
 • Yayımlanan internet adresinde “Kullanıcı Kılavuzu” bulunmakta olup müracaatta bulunacakların bu kılavuzu inceledikten sonra başvuru yapmaları
 • Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin veya müracaatı sehven kabul edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Görevlendirme süreleri

Görevlendirme süreleri; sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık tesisi ve unvan/branş bazında, sağlık hizmet sunumunu kesintiye uğratmayacak şekilde ilgili ülke vize uygulamalarına dikkat edilerek uygun periyotlarda alınacak görev onayı ile belirlenir. İlgili ülke için Komisyonun uygun görmesi halinde yönetici, tabip ve uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabibi olarak görevlendirilmiş personelin görev süreleri dönem ve süre şartı aranmaksızın uzatılabilir.

2019 yılında Diyetisyen alımları nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tek seferde hemen hemen bütün branşlardan yapılmaktadır.

Yani Hekim dışı sağlık personeli alımları tek seferde neredeyse tüm branşlardan yapılmaktadır. Bu branşlar arasında en çok hemşire olmak üzere ve ebe; sonra diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi, sağlık fizikçisi, odyolog ve ergoterapist gibi branşlarda da Sağlık Bakanlığı alım yapmaktadır.

2019 yılı Sağlık Bakanlığı ne kadar diyetisyen alacağı ise şu anda belli değil. Bir çok branşta 20.000’den fazla personel alınacağı tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan personel alacak?

2018 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı 2 parça olarak yapılmıştı. İlk alımlarda 8.000 personel, 2. alımlarda ise 17.000 personel alarak toplam 25.000 personel kadrosu açmıştı. 2019 yılında ise planlama ve istihdam sayıları daha belli değil fakat 20.000’den fazla personelin alınması bekleniyor. 2019 yılı Sağlık Bakanlığı ne kadar diyetisyen alacağı ise şu anda belli değil.

Sözleşmeli diyetisyenler kadroya geçecek mi?, kpss diyetisyen habeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kamu Hastaneler Kurumu KPSS Diyetisyen

Sağlık Bakanlığı’na yeni personel alımları yapılacak!

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni personel alımı bekleyen adayların yüzünü güldürecek açıklamalar art arda geldi.

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı sona ermeden yeni alımlar yapacak. 27.000 personelin yetersiz olduğunu söyleyen Samsun Milletvekili Demircan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘nın yeni alımlar için çalışmalar yaptığını söyledi.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Sözcüsü Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Sağlık Bakanlığı’nın 27.000 personele ek yeni alımlar yapacağını açıkladı. Kamubülteni‘nin meclisteki haber kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Sağlık Bakanlığı’na 2018 yılı sona ermeden yeni personel alımları yapılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili bir açıklamada Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcüsü Samsun Milletvekili Ahmet Demircan’dan geldi. Ahmet Demircan,

Evet, Türkiye’de sağlık alanında personel açığımız var. OECD ülkeleri ve Avrupa ortalamasının gerisindeyiz. Gerek hekim açığımız var gerekse de çalıştırdığımız sağlık personeli açığımız. Ama bu açıkları kapatabilmek için Türkiye’nin önemli bir gayretinin olduğunu da unutmayalım. Mesela geçtiğimiz yıl KPSS’yle 27.000 sağlık personeli aldık. Bu 27.000 sağlık personeli içerisine ihtiyaca göre hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyenlerinden oluşan bir kadro atandı. Yeter mi? Yetmez. İnşallah bu sene, Sayın Bakanımız bu konuda gereken personel çalışmasını yapıyor, dedi.

Kamu Bülteni
http://www.kamubulteni.com/kamu-haberleri/az-once-aciklandi-saglik-bakanligi-na-yeni-personel-alimlari-h3797.html

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018/Mart ayında ilan edilecek

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, NTV’de yaptığı açıklamada, sağlık personeli alımına dair ilk parti ilanın Mart ayında duyurulacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan NTV’de yaptığı açıklamada, 3 parti halinde yapılacak sağlık personeli alımına dair ilk parti ilanın Mart ayında duyurulacağını belirtti. Bakan Demircan, 2018 yılında toplamda 27.000 sağlık personelinin alınacağını, ilanın Mart ayında alımların ise Nisan ayında yapılacağını belirtti. Bakan Demircan, sunucunun sorduğu soruya net yanıt verememekle birlikte bu alımlar sözleşmeli personel statüsünde olacak.

Demircan ayırıca buna ilave olarak 19.000 sağlık çalışanının işçi statüsünde istihdam edileceğini belirtti. Bu statüdeki personel daha önce taşeron olarak istihdam ediliyordu. Bakan Demircan daha önce memurlar.net’te yer aldğı üzere bu personelin işçi statüsünde alınacağını söyledi. İşçi statüsündeki personel iki parti halinde alınacak. İşçi alımları İŞKUR tarafından ilan ediliyor. 3 katı aday sözlü sınava alınarak istihdam süreci tamamlanıyor.

Sağlık bakanı recep akdağ atama kpss diyetisyen puan

Sağlık Bakanı Akdağ: “Eksikleri tamamlamak için personel alacağız!”

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ: Maliye Bakanlığı’ndan bu eksikleri tamamlamak için gerekli kadroları istedik. Bu kadrolar bize verildi. İçinde bulunduğumuz yıl da gerekli istihdamı yapacağız, ifadesini kullandı.

Sağlık bakanı recep akdağ atama kpss diyetisyen puan

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, partisinin Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada bir gazetecenin FETÖ operasyonları kapsamında açığa alınan ve ihraç edilen sağlık personeli sayısı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Akdağ, operasyon sonucu açığa alınan ve ihraç edilen personelin sağlık hizmetini çok fazla etkilemediğini belirtti.

Sağlık bakanı recep akdağ atama kpss diyetisyen puan

Akdağ, 6.500’ün biraz üzerinde ihraç edilen sağlık personeli bulunduğunu vurgulayarak,

Doktor sayısı olarak da 1.500 civarında bir ihraç oldu. Bu, toplam doktor sayısı içerisinde çok büyük bir sayı değil. Toplamda 500.000’e yakın personelimiz var. Bunların içerisinde hizmet alımı yapılan firmalara ait çalışanlar da bulunuyor.

sağlık bakanlığı diyetisyen

10 bin yeni personel hastanelerde iş başı yapacak

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde görev yapmak üzere 2016 – 2017 yıllarında on binlerce personel alımı yapılacaktır.

Sağlık bakanlığı kamu hastanelerine KPSS’siz personel alımı

Sağlık Bakanlığı’na on binlerce personel alımının yolu açıldı. Şehir hastanelerinde görev yapacak personellerin başvuruları 2016 yılında başlayacak.

 • Ankara, Bilkent
 • Ankara, Etlik
 • Yozgat
 • Elazığ
 • Adana
 • Gaziantep
 • Konya
 • Manisa
 • İstanbul Başakşehir
 • Isparta
 • Kocaeli
 • İzmir Bayraklı
 • Bursa
 • Kayseri
 • Mersin

İllerinde inşaatları süren 27 bin yatak kapasiteli 16 şehir hastanesinin, 2016-2017 yıllarında hizmet vermeye başlayacağı ,2018 yılı sonuna kadar da Türkiye genelinde toplam 43 bin yatak kapasiteli 34 şehir hastanesi vatandaşların hizmetine sunulacak olmasından dolayı on binlerce sağlık personeline iş kapısı olacaktır.

Hastanelere

 • sekreter
 • güvenlik görevlisi
 • temizlik personeli
 • veri elemanı
 • klinik destek personeli alınacaktır.

Personel alımlarının sınavsız yapıldığı düşünüldüğünde KPSS’siz alımla devlet kapısının da yolu açılmış olacaktır.

Alınacak personellerin taşeron olarak alınması bir eksi olarak görünse de önümüzdeki yıllarda taşeronların kadroya alınması beklenmektedir. Hastanede çalışan personeller asgari ücretle çalışmaktadır. Personel alım ihaleleri genel sekreterlikler tarafından yapıldığından başvurularında genel sekreterliklere özgeçmiş bırakarak yapılması gereklidir.

Gerçek Diyetisyenler Sitesi Editörü: 43 bin yatak kapasiteli 34 şehir hastanesinin yapımı tamamlandıktan sonra tam zamanlı olarak alım şeklini tam olarak bilemesek de (kadrolu memur, sözleşmeli memur, hizmet alımı) çok sayıda diyetisyen istihdam edilmesi de olasıdır.

Medi Haber