diyetisyen, beslenme uzmanı, beslenme ve diyet uzmanı, beslenme ve diyetetik, gerçek diyetisyenler sitesi

Gıda işletmelerinde ‘biyomühendis’ istihdam edilecek!

Gıda teknoloğu ve biyomühendis, gıda işletmelerinde çalışabilecek lisans eğitimi almış meslek mensupları arasına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile işin türüne göre en az bir personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleriyle bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu, lisans eğitimi almış meslek mensupları belirlendi. İşletmeler güncellenirken, istihdam edilecek personelin kapsamı da genişletildi.

Buna göre, söz konusu işletmelerde çalışabilecek, gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, biyolog, veteriner hekim, diyetisyen gibi meslek mensuplarına, gıda teknoloğu ile biyomühendis de eklendi.

AA
https://www.aa.com.tr/tr/saglik/gida-isletmelerinde-biyomuhendis-istihdam-edilebilecek/1665423
protein tozu sporcu kreatin

Kreatin monohidrat 5 gramı geçemeyecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; kasların hızlı büyümesinde katkıda bulunan kreatin monohidrat miktarı sağlık nedeniyle artık 5 gramı geçemeyecek.

Türkiye’de vücut geliştirme sporuna gün geçtikçe ilgi artıyor. Vatandaşlar sporu genellikle zayıflamak veya kas kütlesi kazanmak adına yaparken aynı zamanda da aldıkları verimin hızlı bir şekilde olmasını istiyor. Bu verimi artırmak için birçok besin desteği mevcut. Bunlardan biri de kreatin. Kreatin özellikle vücut geliştirme sporu ile ilgilenen kişiler için önemli bir enerji kaynağı yerine geçiyor. Hızlı bir şekilde kas kütlesini artırmak isteyen sporcular bu ürünü belirli zaman aralıklarıyla kullanıyor.

Kreatin enerji desteği sağlıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sporcu gıdalarında, ürünün günlük tüketilmesi önerilen dozundaki kreatin monohidrat miktarı artık 5 gramı aşamayacak. Kreatin, doğal olarak oluşan ve kas hücrelerine yağları indirgeyerek enerji desteği sağlayan organik bir asittir. Kreatin vücutta; L-Arjinin, Glisin ve L-Metiyonin aminoasitlerinden; böbrekte, karaciğerde ve pankreasta sentezlenir. Kreatin takviyesi yapan kişiler, daha fazla ATP (vücudun enerji kaynağıdır) üretiyor. Böylelikle kısa, hızlı, patlayıcı hareketleri içeren atletik hareketleri daha rahat yapabiliyor.

5 gram sınırı

Tarım ve Orman Bakanlığının “Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, sporcu gıdalarında ürünün günlük tüketilmesi önerilen dozundaki kreatin monohidrat miktarının üst sınırı 5 gram olarak belirlendi.

Uyarılar yer alacak

Kullanılacak kreatin monohidratın saflık kriterleri, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tespit edilen genel kabul görmüş kriterlere uygun olacak. Kreatin monohidrat içeren sporcu gıdalarının etiketinde, kreatinin bazı kişilerde mide ve bağırsak rahatsızlığına neden olabileceğine ve böbrek fonksiyonlarını bozabileceğine dair uyarı yer alacak. Gıda işletmecileri, söz konusu düzenlemelere 31 Aralık 2019’a kadar uymak zorunda olacak.

Medimagazin
https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-sporculari-sinirlandiracak-haber-enerji-siniri-5-grami-gecmeyecek-11-681-80130.html
resmi gazete, TC Resmi gazete

Tüm il dernekler müdürlerinin görevleri sona erdirildi

Resmi Gazetede yayımlanan 17 sayılı CBK ile tüm il dernekler müdürlerinin görevleri sona erdirildi.

İşte 17 sayılı CBK’da yer alan geçici madde:

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevzuatta Demekler Dairesi Başkanlığına yapılan atıflar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Dernekler Dairesi Başkanına yapılan atıflar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürüne yapılmış sayılır. (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İl Demekler Müdürü kadrosunda bulunanların görevleri sona erer ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını İçişleri Bakanlığı bütçesinden almaya devam ederler.

Medi haber
https://www.medihaber.com/mevzuat/bu-kurumda-tum-mudurlerin-gorevi-sona-erdi-h6576.html
alışveriş poşeti

Alışverişlerde ücretsiz poşet dönemi sona eriyor!

1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmesi beklenirken uygulama süresi bir sene uzatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenlemede değişiklik yapıldı.

Ekim sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen uygulama kapsamında poşet fiyatlarını bakanlık belirleyecek ve artık tüm alışverişlerde ücretsiz poşet dönemi sona ermiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planında plastik poşetlerin çevre koruma faaliyetleri kapsamında ücretlendirilmesi de yer aldı. Eylem planın açıklanmasıyla birlikte plastik poşetler için öngörülen takvim de erkene alınarak ücretlendirme işleminin ekim ayı sonuna kadar başlatılması bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Resmi Gazete‘de yayımlanmıştı.

Alışverişlerde ücretsiz poşet dönemi sona erecek

Yeni yönetmeliğe göre plastik torbalar, mesafeli sözleşmelerle yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında tüketiciye ücretsiz temin edilemeyecek ve ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemeyecek. 15 – 50 mikron arası kalınlıkta olan plastik alışveriş poşetleri, market kasalarında tüketiciye ücretli olarak verilmeye başlanacak. Bu kalınlığın altında veya üstünde olan poşetler, eskiden olduğu gibi ücretsiz verilmeye devam edecek.

Poşet maliyetinden kurtaracak

Bir poşetin doğada yok olmasının yüz yılları bulduğu göz önünde bulundurulursa çevreye pozitif anlamda ciddi katkı sunacak olan uygulama başta marketler olmak üzere çok sayıda iş yerini de büyük bir poşet yükünden kurtarmış olacak.

2025’te %40’ı geçmeyecek

Yönetmelik çerçevesinde 15 – 50 mikron arasında kalınlıktaki torbaların ülke genelinde yıllık kişi başına kullanılan torba adedinin; 31 Aralık 2019’a kadar %90’ı, 31 Aralık 2025’den itibaren ise %40’ı aşmayacak şekilde kullanımının azaltılması yönünde çalışma yapılıyor.

Fiyatını bakanlık belirleyecek

3 ay içerinde yürürlüğe girmesi beklenen plastik torbalara ücret uygulamasında poşetlerin ücretleri sektör temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek. Söz konusu ücretin altında ise ücret tarifesi uygulanamayacak. Poşete ücret uygulaması yerel yönetimler ve bakanlık personeli tarafından denetlenecek.

Personel Sağlık Haber
https://www.personelsaglikhaber.net/guncel/alisverislerde-ucretsiz-poset-donemi-sona-erecek-h73842.html

resmi gazete, TC Resmi gazete

Artık personel alım ilanları RG’de yayımlanacak!

10 Nolu Kararnameye göre, personel alım ilanları Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanacağını düzenleyen 10 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin beşinci maddesi şu şekildedir:

MADDE 5- (1) Resmi Gazete’nin İlan Bölümünde; kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların duyuru niteliğindeki metinleri yayımlanır. (2) Kamu kurum ve kuruluşları, personel alımına ilişkin tüm ilanlarını (ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil), Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyurur.

TÜSEB Türkiye sağlık

Bilim insanlarının yetişmesini teşvik edecek!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), bilim insanlarının yetiştirilmelerine imkan sağlayacak.

Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında dört numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Sağlık Enstitiüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) görev ve yetkilerini düzenleyen kararnameye göre, TÜSEB sağlık bilimi ve teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini düzenleyecek.

Merkezi İstanbul olan ve Sağlık Bakanlığına bağlı bulunan TÜSEB, Cumhurbaşkanının sağlık bilimi ve teknolojileri konusunda aldığı kararları uygulama veya bu kararların uygulanmasında eşgüdüm sağlama görevini yerine getirecek.

Ar-Ge yapmak, Ar-Ge’lere mali ya da bilimsel destek sağlamak, bunları koordine etmek, teşvik etmek, izlemek, bu amaçla program ve projeler geliştirmekle sorumlu olacak TÜSEB, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından Ar-Ge’lerin yapılmasına veya yaptırılmalarına destek sağlayarak ortak projeler yürütecek.

Ar-Ge merkezleri ihtiyaç duyulan yerlere kurulacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, sağlık bilimi ve teknolojilerindeki gelişme, buluş ve yeniliklerin sağlık hizmetlerinde kullanımına ve yaygınlaştırılmasına, toplum ve bireyin sağlık düzeyinin yükseltilmesine dönük Ar-Ge yapacak veya bu maksatla Ar-Ge merkezlerinin ihtiyaç duyulan yerlere kurulmasını sağlayacak.

Başkanlık, Ar-Ge sonucu üretilen veya geliştirilen aşı, ilaç, tıbbi cihaz ve ürün ile teşhis ve tedaviye yönelik teknik ve yöntemlerin üretimi, tanıtımı ve kullanılması ile bunlardan yararlanılmasını sağlayacak. Bu amaçla ilgili sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar yapılacak, elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi ve bu alanlardaki girişimcilik desteklenecek.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde hibe niteliğinde veya geri ödemeli destekler ile ön ödemede bulunacak olan başkanlık, Sağlık Bakanının onayı üzerine bu amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında şirket kuracak veya kurulmuş şirketlerde ise ortak veya imtiyazlı pay sahibi olacak.

Başkanlık, görev alanına giren hususlarda bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından talep edilen işleri Yönetim Kurulu kararı ile yapacak.

Bakanlık bağlı kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve özel kesim ile iş birliği içerisinde sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde bakanlığa bilimsel katkı sağlayacak TÜSEB, sağlık hizmetlerinin akreditasyonu hariç Türk Akreditasyon Kurumuna ilişkin bölümün hükümleri saklı kalmak kaydıyla ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık kuruluşlarını akredite edecek, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri ile diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşlarıyla karşılıklı tanıma anlaşmaları yapacak.

TÜSEB ayrıca, teşhis ve tedavi standartlarının oluşturulmasına ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak ve Ar-Ge yapacak.

TÜSEB bilim insanlarının yetişmesini teşvik edecek

TÜSEB’in görevleri kapsamında, sağlık bilimi ve teknolojilerindeki gelişmelerin uygulamaya aktarılması, Ar-Ge’nin özendirilmesi amacıyla seminer, sempozyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler ve sertifikayla değerlendirilecek eğitim ve öğretim programları düzenlenerek yürütülecek.

Bilim insanları ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkanlar sunulacak. Bu amaçla ödüller verilecek, öğrenim sırasında ve sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençler izlenerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım edilecek.

Bu çerçevede teknopark, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerinin kurulması ile bu amaçla faaliyet gösteren üniversiteler desteklenerek destek programları oluşturulması sağlanacak.

Ayrıca, iş birliği ağları ve kümelenme faaliyetleri desteklenecek ve proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlenerek destek verilecek. Ödül ve teşvik ikramiyesi sunulacak, yönetim kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, teminatlı veya teminat alınmaksızın hibe veya kredi olarak sermaye yardımı yapılacak.

TÜSEB, görevleri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait sağlık kuramları, enstitüler, Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarları, insan kaynağı, fiziki mekan ve altyapı, donanım, finansman dahil her türlü kaynak ve iş birliğini yerine getirecek.

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları, Ar-Ge, yayın ve danışmanlık hizmetleri TÜSEB tarafından yapılacak. TÜSEB’in enstitüleri, kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği projelere de başvurabilecek.

Medi Magazin
https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-tusebin-gorev-ve-yetkileri-duzenlendi-bilim-insanlarinin-yetismesini-tesvik-edecek-11-681-77755.html
meb unvan değişikliği, Unvan Değişikliği Sınavı kpss, unvan değişikliği nedir, unvan değişikliği nasıl olur, unvan değişikliği sınavı, unvan değişikliği sınav soruları, unvan değişikliği diyetisyen, unvan değişikliği diyetisyen soruları, unvan değişikliği 2017, unvan değişikliği 2016, unvan değişikliği 2015, unvan değişikliği 2006, unvan değişikliği 2004, diyetisyen unvan değişikliği, unvan değişikliği yönetmeliği

Sağlık personeli “unvan değişikliği”ni bekliyor

Sağlık Bakanlığı çalışanları geçen yıl ilan edilen ancak daha sonra yönetmelik değişikliği gerekçe gösterilerek iptal edilen unvan değişikliği sınavının yeniden ilan edilmesini bekliyor…

Kalp, damar, kardiovasküler, kolesterol, trigliserit, yağ, biyokimya, tahlil, laboratuvar, sağlık personeli

Sağlık Bakanlığı, geçen yıl Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını ilan etmiş ancak 25 Ekim 2016 tarihinde Bakanlık web sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda, Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği nedeniyle sınavların iptal edildiğini açıklamıştır.

sınav eş anlamlısı, sınav diyet, sınav dönemi beslenme, sınav sonuçları,

Genel yönetmelikte yapılan değişikliklere istinaden bu sınavın iptal edildiği belirtilmiştir.

O tarihten günümüze bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hiçbir gelişme olmadığı gibi resmi bir açıklama da yapılmamıştır. Sağlık Bakanlığında memuriyete başladıktan sonra anayasal hak olan eğitim hakları doğrultusunda mesleki üst öğrenim bölümlerini ve diğer branşları okuyan sağlık çalışanları işe girdikleri unvanları ile çalıştırıldıkları için son okudukları branşlarda görev yapamamaktadır. Her yıl en azından iki yılda bir yapılması gerekirken düzenli yapılmayan unvan değişikliği sınavı nedeniyle unvan mağduru binlerce sağlık çalışanı oluşmakta ve bu sayıya yeni mezunların eklenmesi ile bu durumda yeni personel alımlarıyla mağdur sayısı her geçen gün artmaktadır.

en çok kazanan meslekler, sağlıkta en çok kazanan meslekler, maaşı en yüksek işler, doktor maaşları,

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları iptali sonrasında Sağlık Bakanlığınca adımlar atılması ve açıklama yapılması konusunda tarafımıza ilgili personel tarafında her gün yoğun talep gelmektedir.

Sağlık personelinin hem çalışıp hem okuyarak aldığı üniversite diplomaları ile çoktan hak ettikleri unvanlarda çalışmaları en doğal haklarıdır. Bu konuda mağduriyetin giderilmesi adına zaten öncesinde alt yapısı ve planlaması yapılan sınav bir an önce ilan edilmelidir.