Sağlıklı hayat merkezlerinde görev yapan personelin hasta sayısı düzenlendi!

Sağlık Bakanlığı’nca Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanları, zorunlu olmadıkça yüksek riskli bölgelere seyahat etmeyecek.

Sağlıklı hayat merkezleri, İl Pandemi Kurulu ve/veya İl Sağlık Müdürlüğünün kararlarını takip ederek hizmetlerini planlacak. SHM’de diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve fizyoterapi danışmanlık birimlerine gelen danışanlar ile üreme sağlığı Yöntemleri Danışmanlık Odasına danışmanlık veya uygulama hizmeti almaya gelenler ile danışmanlar sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat edilecek ve görüşmeler esnasında maske takılmaya devam edilecek.

Psikososyal görüşmeler en kısa sürede yapılmalı, görüşme aralarında odanın penceresi açılarak havalandırılması sağlanacak. Sık dokunulan yüzeyler uygun şekilde temizlenecek. Psikososyal danışmanlıkta bir danışmanın günlük vaka sayısı 6’yı geçmeyecek.

Fizyoterapist ile fiziksel aktivite ve egzersiz salonu kullanımı bireysel danışmanlık şeklinde olacak, toplu seanslar yapılmayacak. Hamileler, yaşlılar, engelliler, bebekler ve çocuklara yapılan muayene ve verilen danışmanlık hizmetlerinde birden fazla refakatçi bulunmayacak.

Memurlar · memurlar.net/haber/915080/hastanelerde-alinacak-virus-onlemleri-guncellendi.html

diyetisyenler, beslenme uzmanları, diyet doktorları, beslenme ve diyet uzmanları

İdeal obezite tedavisi için multidisipliner yaklaşım!

Dünyada ve Türkiye’de birçok hekimin obeziteyi yeterince önemsemediğini ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, obezitenin, teşhisi en kolay hastalık olduğunu işaret ederek; “Tüm dünyada toplam sağlık harcamalarının büyük kısmı obeziteye bağlı gelişen hastalıklar için kullanılıyor. Sıradan bir poliklinik gününde pek çok hekim hastalarının kan basıncına, lipit düzeyine, kan şekerinin ne olduğuna bakar ve önerilerde bulunur.

Pek az hekim hastalarının vücut ağırlığını ölçer

Gerçekte, tüm bu sorunların merkezinde fazla kiloluluk ve obezite durmaktadır. Farkında olunmayan, tanı almayan bir hastalığın tedavisi için de gerekli çaba gösterilmiyor elbette. Boy ve vücut ağırlığı ölçümü ile büyük ölçüde tanı koymak mümkündür.

Türkiye’de yaklaşık 20 milyon obezite hastası bulunduğunu ve buna karşın

 • 500 endokrinolog,
 • 5.000 iç hastalıkları uzmanı,
 • 25.000 aile hekimi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, bu rakamların obezite ile mücadelenin birinci basamak sağlık kuruluşlarından başlaması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor.

Bu denli sık görülen kronik bir hastalıkla mücadele edebilmek için her sağlık teşkilinde aşamalı olarak yaklaşımda bulunulması gereklidir diyen Prof. Dr. Sönmez, obezite ile mücadele için görev alan personelin ne yapacağını bilmesi, yeterli beceri, deneyim ve donanıma sahip olması gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

Obezite tedavisinde başarı için bir ekip olarak hastaya yaklaşılmalı

Bu ekip, hastayı sık ve düzenli olarak takip etmeli, olumsuz yaşam alışkanlıklarını değiştirecek şekilde motive etmeli, hastaya hedefler koymalı ve her kontrolde bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmelidir.

İdeal bir obezite tedavi ekibi için de en azından:

 • bir doktor,
 • hemşire,
 • diyetisyen,
 • psikolog,
 • egzersiz uzmanı yer almalıdır. Bu kişiler obezite hastasını birlikte izlemeli, tedavi hedeflerine uyup uymadıklarını tespit etmeli, gerekli durumlarda tedavi değişiklikleri için ortak karar almalıdırlar.

Egzersiz uzmanı, hastanın fiziksel kapasitesine en uygun egzersiz reçetesini düzenlemelidir. Egzersiz reçetesi düzenlenirken hastanın mekanik sorunları, eşlik eden hastalıkları ve komplikasyonları göz önüne alınmalıdır.

Bazı hastalarımız umut tacirlerince maalesef kandırılıyorlar

Türkiye’de obezite hastalarının başvurabileceği uygun donanım ve kapasiteye sahip obezite merkezi bulunmadığını belirten Prof. Dr. Sönmez, hastaların çoğu defa devlet kurumlarında yeterli tedavi alamadığını, bu nedenle pek çok obezite hastasının sorunlarının çaresini doktorların veya diyetisyenlerin özel ofislerinde aradığını veya ameliyat olmak için doğrudan bariatrik cerrahlara başvurduklarını kaydetti.

Yeterli sistematik değerlendirme ve takip yapılmadan gerçekleştirilen cerrahi girişimlerin önemli komplikasyonlara neden olabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Sönmez;

Yazılı ve görsel basında ve internet ortamında mucize tedaviler pazarlanıyor, bazı hastalarımız umut tacirlerince maalesef kandırılıyorlar, dedi.

Medimagazin
https://www.medimagazin.com.tr/var/www/html/mbeta/guncel/genel/tr-saglik-profesyonelleri-obezite-hastasina-daha-fazla-onem-vermeli-11-681-81775.html
diyetisyenler, beslenme uzmanları, diyet doktorları, beslenme ve diyet uzmanları

Obezite merkezleri için standartlar belirlendi!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü obezite merkezlerinin açılması, tescil edilmesi, çalışma usul ve esasları hakkında yayımladığı genelge ile obezite merkezlerinin standartlarını açıkladı.

Obezitenin tedavisinde etkin ve sürdürülebilir mücadelenin uygulanması amacıyla obezite tedavi merkezlerinin yaygınlaştırılması eylemi Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük icraat Programı içinde de yer aldı. Bu eylem kapsamında yeni bir tıbbi uygulama veya tedavi şekli olmayan sadece obezite hastalarına multidisipliner bir yaklaşım ve kombine hareket sistematiğini öngören bir modelin uygulanmasını sağlamak, başarılarını görmek, konuyla ilgili deneyimli ekipler yetiştirerek gelişen örnekleri ülke geneline yaygınlaştırmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları bünyesinde Obezite Merkezleri açılması öngörüldü.

Obezite merkezlerinin işleyişinde belirlenen programı paylaşan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hastalık sağlık taramasını, hastanın bilinç değişimi ve multidisipliner yaklaşım ile hastaya yaklaşımın detaylarını açıkladı. Hedeflenen kiloyu korumanın öneminin belirlendiği genelgede hastanın öğrenmiş olduğu bilgileri çevresine yayarak çevresel bir değişim ve farkındalık oluşturmasını sağlamak da ön plana çıkarıldı.

Obezite merkezlerinin asgari personel standardı olarak belirlenen unvanlar şunlardır:

 • Diyetisyen,
 • Fizyoterapist,
 • Hemşire,
 • Psikolog,
 • Halkla ilişkiler görevlisi (Koordinatör),
 • Hasta kayıt ve danışma görevlisi

Bu değerli unvanların yanında ihtiyaç halinde:

 • Endokrinolog,
 • Ortopedist,
 • Kadın doğum uzmanı,
 • Dermatolog,
 • Nörolojist,
 • Ürolog,
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı,

ve gerekli olabilecek diğer branşlarda uzman konsültan hekimlere ulaşabilme imkanı olmalıdır, denildi.

Genelgenin tam metni 

KPSS diyetisyen, DİYETİSYENLİK ATAMALARI, sağlık bakanlığı beslenme ve diyetetik

Diyetisyenlere kötü haber: “4924’lü sağlıkçı sayıları belirlendi”

Her yıl vizelenen pozisyonlar 2018 içinde güncellendi. 4924’ün ilk çıktığı yıllara göre hekim ve uzman hekimler için vizelenen posizyon sayısında ciddi artışlar yaşanırken Diyetisyen sayısı değişmedi.

Peronel temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, 2018 yılında istihdam edilebilecek sözleşmeli sağlık personelinin sayıları belirlendi.

20.01.2018 tarihinde yayımlanan 2017/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2018 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve personel sayıları tespit edildi.

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, 2018 yılında toplam 16.000 adet sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılabilecek. Bu sayı 2017 yılı için de 16.000 olarak belirlenmişti.

Açıklanan bu rakam, 2018 yılında ilk defa 16.000 sağlık personeli işe alınacağı anlamına gelmiyor. 2017 yılında bu kapsamda 16.000 personel çalışıyor olması halinde ve bunların 2018 yılına da görevlerine devam ediyor olması halinde, bu yıl sadece 8 Uzman Tabip yerine Tabip istihdamına gidilebilecek.

Bakanlar Kurulu Kararına göre;

 • Peronel temininde güçlük çekilen yerlerde, 2018 yılında 16.000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilebilecek.
 • Ebe, Hemşire, Psikolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Tabip, Uzman Tabip, Diş Tabibi ve Diyetisyen unvanlarında personel istihdam edilebilecek.
 • Sağlık Bakanlığında istihdam edilecek olan 16.000 personelin;
  • 220’si Acil Sağlık Hizmetlerinde,
  • 2.122’si Eğitim Hastanelerinde,
  • 1.385’i Entegre İlçe Hastanelerinde,
  • 34’ü Halk Sağlığı Laboratuvarlarında,
  • 489’u İlçe Sağlık Müdürlüklerinde,
  • 1.000’i Sağlık Evlerinde,
  • 493’ü Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve
  • 10.257’si de Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışabilecek.

Unvanlara göre 16.000 personelin dağılımı şöyle

Sağlık Personeli Unvanı Personel Sayısı
2017 2018
Uzman Tabip 8.274 8.266
Tabip 6.669 6.677
Diş Tabibi 1 1
Diyetisyen 1 1
Ebe 1.003 1003
Hemşire 5 5
Psikolog 1 1
Sağlık Memuru 45 45
Sağlık Teknikeri 1 1
             Toplam 16.000 16.000

Yalnızca tabip ve uzman tabip sayılarının artırılmış olduğunu görüyoruz. Bu husus atanmayı bekleyen beslenme ve diyetetik lisans mezunu diyetisyenleri üzdüğü gibi diş hekimi, psikolog ve fizyoterapist gibi sağlık profesyoneli arkadaşlarımızı da üzmüştür.

Yemek davranış bozuklukları

Yeme bozuklukları yeme davranışının ciddi olarak bozulduğu bir tanı grubudur. Anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve tıkınırcasına yeme davranışları gibi psikiyatrik hastalıklar yeme bozuklukları arasında yer almaktadır.

binge eating, yeme davranışı bozuklukları, anoreksiya, bulumia

Ergenlik dönemi, stresli yaşam, hormonal değişimler gibi meydana gelen biyolojik değişiklikler ve sosyal rollerdeki değişimler yeme bozukluğu davranışının gelişimi açısından kritik dönemlerdir.

binge eating, yeme davranışı bozuklukları, anoreksiya, bulumia

Epidemiyoloji

Yeme bozuklukları toplumumuzda kadınlarda ve genç kadınlarda 5-20 kat daha fazla görülen bir hastalık olsa da, son yıllarda genç erkeklerde de kaslı bir vücuda sahip olma çabası giderek artmaktadır. Bu durumu fazla egzersiz yapma ve kısıtlı yemek yeme izlemektedir.

binge eating, yeme davranışı bozuklukları, anoreksiya, bulumia

Anoreksiya nervoza genelde ergenlik döneminde 14-15 yaşlarında başlar. Bulimiya nervosa ise geç ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde başlama eğilimindedir.

binge eating, yeme davranışı bozuklukları, anoreksiya, bulumia

Klinik görünüm

Anoreksiya nervoza zayıf bir bedene sahip olma arzusu ve kilo almaktan aşırı korkma ile karakterize bir yeme bozukluğu tablosudur. Bu hastalar genelde besin alımlarını ciddi oranda kısıtlayarak kilo vermeye çalışırlar. Bazıları aldıkları besinlerin kilo yapıcı etkisini azaltmak için laksatif ve diüretik kullanırlar, bazıları aşırı egzersiz yapar. Bir kısmı ise kendini kusturma çabasına girer. Yemekleri küçük parçalara ayırmak, tabağa belli miktarda yemek almak, sık sık tartılmak, kalori hesabı yapmak, kendi hastalığını reddetmek bu hastaların tipik özelliklerindendir. Ayrıca kendileri çok iyi yemek yapmasını bilir fakat yaptıkları yemekleri sürekli başkalarına yedirirler.

Anoreksiya nervoza hastalarının fizyolojik ve metabolik değişikliklerine bakacak olursak; kilolarının %25’ini kaybetmişlerdir, ciltleri solgun, kuru ve saçları azalmıştır, kadınlarda menstrual döngü bozulmuştur, kalp atım hızı yavaş, nabız, kan basıncı, kan şekeri ve vücut ısısı düşüktür, kusma bulantı çok sık yaşanır, kanda düşük potasyum (K) seviyesi ve ödem görülür, tiroid metabolizması düşer, karaciğer enzimleri ve kolesterol seviyesi yüksektir.

Bulimiya nervoza aşırı yeme atakları ve ardından kusmalarla gelen bir yeme davranışı bozukluğudur. Anoreksiya nervozadan farkı, hastanın kilosunun normal ya da normalin üzerinde olmasıdır. Hastalar kısa süre içinde kalori içeriği oldukça yüksek besinler tüketip, rahatlama duygusu yaşarlar. Ancak sonrasında gelen şişmanlama korkusu ve suçluluk duygusuyla kendi kendilerini kusturma veya laksatif – diüretik kullanma davranışına yönelirler. Bu hastalara en fazla 3 ay en az 2 haftada bir yeme atağı gelmektedir. Bu hastalar genelde düzenli yemek yemez, normal bir yemek sonrasında doygunluk hissetmekte zorluk çekerler ve genelde evde tek başına yemeyi tercih ederler. Sürekli kustukları için tükürük bezlerinde genişleme, gastrit, ağız ve dişlerde çürükler, el parmaklarında deride kalınlaşma ve sertleşmeler, elektrolit seviyelerinde bozulma, mide asidinin özefagusa temas etmesi gibi sorunlar yaşanır. Bunun yanında kan kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum seviyelerinin düşük olması, metabolik asidoz ve alkaloz görülmektedir.

Tüm yeme bozukluklarının psikopatolojisinde erken dönem anne bebek ilişkisi bozuklukları vardır. Anoreksiya nervoza hastalarında mükemmeliyetçilik, obsesiflik, kötümserlik, içe dönüklülük ve çocukluk çağında yaşanmış bir cinsel dürtüden dolayı azalmış libido sorunları bulunmaktadır. Bulimiya nervosa iseumutsuzluk, çaresizlik, kendini eleştiren, kötümserlik, yinelenen kaygı semptomları ve kronik depresyonla seyreder.

Ayırıcı tanı

Diyabet, tiroid hastalıkları, inflamatuvar barsak hastalıkları, kolitler, addison ve beyin tümörleri anoreksiya nervoza ile karıştırılabilir. Yeme davranışını etkileyen beyin tümörü gibi nörolojik hastalıklar, klein-levin, klüver bucy, gastrointestinal ve endokrin hastalıklar da bulimia nervosa tablosuyla benzerlikler gösterebilir. Ayrıca duygudurum bozuklukları ve şizofreni gibi psikiyatrik hastalıklar da yeme davranışını etkileyebilir.

psikoloji, psikolog, psikiatri

Tedavi

Yeme bozukluklarının tedavisinde ekip çalışması oldukça önemlidir. Psikolog, diyetisyen, aile terapisti ve gastroenterolog beraber çalışmalı, hasta sosyal, medikal, beslenme ve psikolojik açıdan değerlendirilmelidir.
Anoreksiya nervoza hastalarında dinlenme, psikoterapi, tüple besleme ya da normal diyet, enerji içeriği yüksek küçük besinlerle besleme, kişilik değiştirme teknikleri uygulanması gereken tedavinin parçalarındandır.
Bulimiya nervoza hastalarında, bilişsel davranışçı stratejiler uygulanır. Yapılan grup dersleriyle hastaların negatif benlik saygısının, depresyon durumlarının iyileşmesi sağlanır.

Çalışmalar
Curr Diab Rep. 2017 Nov 22;17(12):138. doi: 10.1007/s11892-017-0949-1. Yeme bozukluklarının tıp 2 diyabet riskini artırmaktadır. J Psychosom Res. 2017 Nov;102:47-53. doi: 10.1016/j.jpsychores.2017.09.006. Epub 2017 Sep 14.Anoreksiya nervoza Crohn hastalığıyla seyreder ve iltihaplı bağırsak hastalığı yaşanır. Psychiatr Pol. 2017 Apr 30;51(2):219-229. doi: 10.12740/PP/65274. Epub 2017 Apr 30.Anorektik hastalar yemek yedikten sonra özellikle üst karınlarında ağrı, yutma güçlüğü, gaz, kusma, bulantı hissederler. Bu durum da beslenme yönetimlerini engelleyebilir. Pediatr Endocrinol Rev. 2017 Mar;14(3):302-311.doi 10.17458/per.vol14.2017.BMK. effects anorexia nervosa .Anoreksiya nervoza hastalarında yaşanan hormonal değişiklikler düşük insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) seviyeleri, hipotalamik hipogonadizm, görece hiperkortizolemi ve leptin, grelin ve peptid YY’yi içeren iştah düzenleyici hormonlardaki değişimler ile büyüme hormonu (GH) direncini içerir. Hypercaloric Diets Differing İn Fat Composition Have Similar Effects On Serum Leptin And Weight Gain İn Female Subjects With Anorexia Nervosa – Mauler et al. – 2009 Diyet tedavisiyle AN’li bireylerde artan leptin düzeylerinin PUFA ile düzenlenebileceğini hipotez alan bir çalışmada; AN’li bireylerde tedaviyle leptin hormonunun anlamlı olarak arttığı ancak PUFA’nın leptin düzeylerinde anlamlı bir fark yaratmadığı bulunmuştur.

esra inceDyt. Esra İNCE

 • Beslenme Uzmanı
 • Profesyonel Yazar
 • İstanbul
bariyatrik ve metabolik cerrahi diyetisyenliği

Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kursu

Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği (MBCDD) olarak, 4 – 5 Kasım 2017 tarihlerinde Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kursunu RENAISSANCE ISTANBUL POLAT BOSPHORUS HOTEL’inde düzenliyoruz.

Metabolik ve bariatrik cerrahisi günümüzde, morbid obez hastalar arasında ağırlık kaybının sürdürülmesinde en etkili yöntemdir. Çok sayıdaki ko-morbid koşullarıyla ilişkilendirilen aşırı şişmanlık, hastalığın erken safhalarında ve bir dereceye kadar olan kilo kaybı ile iyileştirilebilmektedir. Morbid obezite için yaygın medikal tedavi (diyet, fiziksel aktivite, davranış değişikliği, ilaç vb.) ile olumlu sonuç alınması güçtür. Bu nedenle, günümüzde metabolik ve bariatrik cerrahi, morbid obez hastalar arasında ağırlık kaybının gerçekleştirilmesinde en etkili yöntem olarak kabul edilmektedir.

Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağımız, farklı disiplinlerden uzman akademisyenlerimizin katkıları ile zenginleşecek kursumuza bu konuda çalışan ya da ilgi duyan doktor, diyetisyen, psikolog, hemşire, fizyoterapistler, beslenme ve diyetetik bölümü son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile tüm sağlık profesyonellerini kursumuza bekliyoruz.

Destek ve katılımlarınızı bekler, teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Mustafa TAŞKIN
Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kurs Başkanı

Önemli diyetisyen

ÖNEMLİ! Diyetisyen paylaşımı

Bu bir imza paylaşımıdır.

İster diyetisyenlerde, ister psikologlarda ve ister fizyoterapistlerde diploması olmadan halkı binevi kandırmaya çalışan doktorlar, kişisel gelişim uzmanları, spor eğitmenleri ve antrenörler bulunmakta. Unutmayalım ki sağlığımız bu kadar değersiz değil. Bugün ismi lazım değil bir doktor “istediğiniz kadar et yiyin” derken insanların sağlığını önemsemiyor ya da zayıflama kamplarında ölen insanları önemsemeyenler gibi. Bunun yanı sıra “şu ürünü kullanın, anında zayıflayacaksınız” derken kişilerin metabolizmasını önemsemeyenler var. Lütfen bu insanlara itibar etmeyin.

Aile sağlık merkezleri başlığı altında bireylere direkt tedavi uygulama prosedürü gerçekten hayata geçmiş güzel projelerden. Fakat; neden sadece doktorların ebelerin ve hemşirelerin çalışmasına izin veriliyor? Ülkemizin diyetisyenlere, psikologlara ve fizyoterapistlere ihtiyacı yok mu? Yaşlıların fiziksel terapiye veya psikologa, emziklinin diyetisyene ihtiyacı olamaz mı?

Acilen tüm bu konulara bir el atılmalı ve tüm bu sorunlar çözüme ulaştırılmalı . Yoksa, ülke sağlığını yavaş yavaş kaybediyor.

Arkadaşlar, ben de buna son vermek neticesinde bir imza kampanyası başlattım. İmzalarsanız sevinirim.

Change.org

pelin güloğluDyt. Pelin GÜLOĞLU

 • Beslenme Uzmanı
 • Profesyonel Yazar
 • Edirne

Depresyon ve beslenme ilişkisi

Depresyon; keyif kaybı, kendini halsiz hissetme, özgüven eksikliği, bozulmuş iştah ve uyku düzeni ve sürekli üzüntü haliyle karakterize bir hastalıktır. Günlük hayattan keyif almadan yapılan işlerden dolayı verim de düşmektedir. Bu durum daha da ciddileşip intiharla bile sonuçlanabilir.

psikoloji, psikolog, psikiatri, psikologlar derneği

Bu hastalık tarihte ilk defa Hipokrat tarafından adlandırılmış ve tanımı yapılmıştır. Burton tarafından ise beslenme kısmıyla ilgili bölümleri araştırılmıştır.

Günümüzde çok yaygın olarak görülen bir psikiyatrik hastalık olan depresyon tüm yaş gruplarında görülür. Cinsiyetler arasında ise kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür.  WHO’ya göre 2020 yılında depresyonun stres ve kardiyovasküler sistemle ilgili komplikasyonlarda dolayı ölüme neden olan ikinci hastalık olacağı ileri sürülmüştür.

Depresyon tanısı koyulurken hemen antidepresan tedavisine başlanmak yerine psikoterepi ve tıbbi beslenme tedavisi teşvik edilirse daha olumlu ve kalıcı sonuçlar alınabilir. Çünkü alınan antidepresanlar genelde iştah açtıkları için vücudu olumsuz etkilemektedir. İştah kapatan ilaçlar ise vitamin ve mineral yetersizlikleriyle sonuçlanabilir.

[irp]

Depresyon oluşumuna etki eden nedenler

1. Genetik nedenler
2. Psikolojik nedenler
3. Biyolojik etmenler

Depresyon ve beslenme

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar glikoz metabolizması üzerine olumsuz etkilere neden olabilmektedir. İştah artışıyla birlikte vücut ağırlığında artışlar da meydana gelebilir.

Son yıllarda beslenme ve depresyon ilişkilendirilmektedir. Mikro ve makro besinler arasından özellikle folat, tiamin, magnezyum ve omega 3 gibi bileşenlerden eksiklikler görülmektedir. Ayrıca yetersiz balık tüketimi ve düşük posa alımı yüksek miktarda işlenmiş ve hazır gıdaların tüketimi yaygınlaşmıştır. Bu durum ise depresyona yatkınlığı artırmaktadır. Batılı tarzda beslenme yerleştikçe geleneksel diyetten uzaklaşılmıştır. Bu durumda mental hastalıklarda görülme sıklığı da artmıştır. Rafine gıdalar ve basit şeker tüketimi depresyon üzerine olumsuz etkiler göstermektedir. Ayrıca depresyon serotonin düzeyinde düşme ile ilgilidir. Yeterli kadar B6 vitamini, C vitamini, folat, kalsiyum, magnezyum ve D vitamini alınmadığı takdirde depresyona yakalanma riski de artıyor. Ayrıca triptofan düzeyinin azalması da depresyona neden olmaktadır. Kompleks karbonhidrat alımı ise serotonin salınımı artırmaktadır. Beslenme beyni etkiler beyin de ruhsal durumu. Bu nedenle yakın beslenmeyle ruhsal durumun yakın ilişkisi vardır.

Yeme düzeni değişen depresyondan şüphelensin, beslenme ve psikoloji, psikoloji ve diyet

Basit Karbonhidratlar

6 ülkenin katıldığı bilimsel bir araştırmada basit şeker tüketiminin depresyon riskini arttırdığı ve mevcut depresyon durumunu olumsuz etkilediği bulunmuştur.

[irp]

Besin yetersizliği

Depresyonlu bireylerde D, C, B1, B3, B6, Folat ve B12 yetersizlikleri sık görülmektedir. Bu nedenle beslenmemizi batılı tarzda değil de geleneksel beslenme tarzında yapmalıyız ve balık tüketimini arttırmamız gerekmektedir.

Yağ, Omega3 yağ asidi, balık yağı, balık yağları, herbalife balık yağları, omega3

Omega 3

Omega 3 ten fakir besinlerle beslenen kişilerin depresyona daha yatkınlığı daha fazladır. Omega 3 alınması ise depresyon üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Gebelik sonrası oluşan depresyon üzerine de olumlu etkileri olduğu yapılan çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Mesela Eskimolarda depresyon görülmemektedir. Beslenmelerinde balığa sık sık yer verdikleri için depresyona karşı korunmaktadırlar.

vitamin d, d vitamini, d vitamini kilo, d vitamini diyet, d vitamini beslenme

D vitamini

Güneşlenme süresi ülkemizde fazla olmasına rağmen D vitamini yetersizliği sık görülmektedir. Bu da farketmeden bizi depresyona sürüklüyor olabilir. D vitamini düşük olan bireyler depresyona daha çabuk ve sık yakalanıyor. Ek D vitamini alınması yapılan çalışmalarda olumlu etkiler göstermiştir.

çay diyet, çay zararlı mı, diyette çay içilir mi, kahvaltıda çay, çay kaç kalori, yeşil çay, siyah çay kalorisi

Kahve ve çay tüketimi

Ülkemizde özellikle çay, sudan sonra en çok tüketilen içecektir. Kahve serotonin salınımını arttırarak hiç kahve içmeyenlere göre depresyona yakalanma riskini %70 oranında azaltıyor. Çay tüketimi de serotonin salınımı üzerine etki ederek depresyona karşı koruma sağlıyor.

[irp]

Depresyon ve beslenme sorunları

 • Tat olma duyusu değişir.
 • İştah artabilir veya azalabilir.( genellikle artar.)
 • Basit karbonhidrata yönelme yaşanabilir.
 • Yeme krizleri oluşabilir.
 • Yeme düzeni ve saatleri değişebilir.

[irp]

Genel beslenme önerileri

 • Az az, sık sık beslenme planı uygulanmalıdır.
 • Yağ kaynağı olarak doymuş yağ yerine doymamış yağ tüketilmelidir.
 • Trans yağ alımı azaltılmalıdır hatta hiç tüketilmemelidir.
 • İşlenmiş ve hazır gıdalar diyetten çıkarılmalıdır.
 • Bol miktarda sebze, meyve ve kurubaklagil tüketilmelidir.
 • Tam tahıl ve yağlı tohumlar tüketilmelidir.
 • Kaliteli protein kaynaklarına diyetimizde yer vermeliyiz.(et, süt, yumurta gibi)
 • Haftalık omega 3 alımımıza dikkat etmeli ve 2-3 kez balık tüketmeliyiz.
 • Yeterli sıvı alımı yapmalıyız. (Günde en az 1.5 – 2 litre)
 • Alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.

Gerçek Diyetisyenler Sitesi Uzman Yazarı - Diyetisyen fatma yılmaz

para, maaş, ücret, bes

Unvanlara göre maaşlar üç gruba ayrıldı!

KİT personelinin ücretlerine dair yeni Tebliğ yayımlandı. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

Resmi Gazete

Sayı : 30130, TEBLİĞ, Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE UYGULANACAK ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/2)

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları sözleşmeli personel ücretlerin tespitine ilişkin 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

Yüksek Planlama Kurulunca;

Devlet Personel Başkanlığının 27/01/2016 tarihli ve E.554 sayılı ve 10/05/2017 tarihli ve E.2774 sayılı yazıları dikkate alınarak; kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli personel ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin ekli Kararın kamu bütçesine ilave yük getirilmemesi kaydıyla kabulüne, karar verilmiştir.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Sözleşmeli personel temel ücretleri ve temel ücretlerin hesaplanması

MADDE 1 – (1) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonların, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretleri (EK-I)’de gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

(2) Sözleşmeli personelin temel ücretleri (EK-I)’deki en yüksek temel ücretleri aşamaz ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemez.

(3) Bu Karar kapsamındaki kurumlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.

Ücretlerde artış yapılması

MADDE 2 – (1) Bu karar kapsamında bulunan sözleşmeli personelin temel ücretleri, ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen artış oranları kadar artırılır.

Ücretlerin yeniden düzenlenmesi

MADDE 3 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak ayarlama yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Bu şekilde yapılacak ücret ayarlamaları sonucu oluşacak toplam maliyet artışı, söz konusu sözleşmeli personel grubuna ait toplam temel ücret maliyet tutarının % 5’ini hiçbir şekilde aşamaz. Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin maliyete esas olan %5’in hesaplanmasında toplam sözleşme ücret maliyet tutarı esas alınır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 4 – (1) 21/10/2011 tarihli ve 2010/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Kararın 3 üncü maddesi 1/1/2018 tarihinde, diğer hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

(EK-1)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRETLER

1. Grup

(En düşük temel ücret 2.510 TL, En Yüksek Temel Ücret 4.344 TL)
 • Baştabip, Baştabip yardımcısı, Uzman Tabip, Tabip,
 • Diş tabibi,
 • Diyetisyen,
 • Eczacı,
 • Veteriner, 
 • Biyolog,
 • Ajans Amiri, Amir, Asistan Hava Trafik Kontrolorü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, Başmimar, Başmühendis, Çözümleyici, Ekonomist, Eksper, Fizikçi, Gar Şefi, Grup Başmühendisi, Havalimanı Müdür Yardımcısı, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeolog, Jeomorfolog, Kaptan, Kimyager, Kontrolör, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Makinist (TCDD), Matematikçi, Merkezi Satınalma Uzmanı, Mimar, Muhasebeci, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mütercim, Pilot, Programcı, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Şef, Şeftren, Şehir Plancısı, Teknik Amir, Teknik Öğretmen, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Tercüman, Uzman, YHT Makinisti

2. Grup

(En Düşük Temel Ücret 2.213 TL, En Yüksek Temel Ücret 3.801 TL)
 • başhemşire, hemşire,
 • psikolog,
 • çocuk gelişimcisi,
 • pedagog,
 • sağlık memuru, sağlık teknisyeni,
 • veteriner sağlık teknisyeni,
 • AIM Memuru, Amir Yardımcısı, Anbar Memuru, Apron memuru, Asistan AIM Memuru, Başdağıtıcı, Başrepatitör, Başteknisyen, Bilgisayar İşletmeni, Büro personeli, Cer muayene memuru, çocuk eğitimcisi, Dağıtıcı (PTT), daktilograf, dava takip memuru, dekoratör, eğitim uzmanı, endeks ve faturalama memuru, enformasyon memuru, gişe memuru, grafiker, haberleşme memuru, hareket memuru, hostes, itfaiyeci, kondoktör, konsrüktör, koruma ve güvenlik görevlisi, köprü operatörü, kütüphaneci, laborant, makinist, memur, merkezi satınalma uzman yardımcısı, muhasebeci yardımcısı, mutemet, öğretmen, pazarlama ve dağıtım memuru, pazarlamacı, programcı yardımcısı, puantör, rapörtör, repartitör, ressam, revizör, santral memuru, satınalma memuru, satış memuru, sayman, sekreter, stajyer AIM memuru, stajyer hava trafik kontrolörü, sürveyan, şef yardımcısı, teknik ressam, teknisyen, temsilci, topograf, tren teşkil memuru, uzman yardımcısı, vagon teknisyeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar

3. Grup

(En Düşük temel Ücret 2.131 TL- En Yüksek Temel Ücret 3.361 TL)

Aşçı, bahçıvan, bekçi, çocuk bakıcısı, dağıtıcı, destek personeli, hayvan bakıcısı, hizmetli, iş makinası sürücüsü, kaloriferci, makasçı, makinist yardımcısı, manevracı, postacı, seyis, şoför, tahsildar, teknisyen yardımcısı

21 Temmuz 2017 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30130

TEBLİĞ

Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ, TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM

ŞİRKETİ, İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDE VE PTT ANONİM

ŞİRKETİNDE 2016 VE 2017 YILLARINDA UYGULANACAK

ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/1)

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankaları ile PTT Anonim Şirketinde çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2016 ve 2017 yıllarında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Bazı kamu kuruluşlarının 2016 yılı personel ücretleri

MADDE 1 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) çalışan kapsam dışı personelin ücretleri, 1/1/2016 tarihinden itibaren %6,9 oranında artırılmıştır.

(2) Kapsam dışı personel ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesi kapsamındaki), Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. sözleşmeli personeline; aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti (6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesi kapsamındaki personel hariç), temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları hariç) brüt aylık ortalaması;

a) Hiç bir şekilde 2.035-TL’den düşük,

b) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., BOTAŞ ve TPAO’da; genel müdürler için 12.459-TL’den, diğer personel için 10.524-TL’den yüksek,

c) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’de; genel müdürler için 11.093-TL’den, genel müdür yardımcıları için 10.239-TL’den, diğer personel için 8.539-TL’den yüksek,

ç) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’de; genel müdürler için 10.911-TL’den, diğer personel için 8.686-TL’den yüksek,

d) Diğer kuruluşlarda; genel müdürler için 8.728-TL’den, diğer personel için 6.454- TL’den yüksek

olamaz.

(3) Kuruluşlarda 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmühendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Bazı kurum ve kuruluşlarda 2016 yılı yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik ücretleri

MADDE 2 – (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu üyelerine net 2.729-TL’yi, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4’ünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilir. Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50’nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 2.729-TL, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4’ü tutarında net aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek ödeme yapılır. Bu aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri (uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dahil) ilgili kuruluş tarafından karşılanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde, bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; birinci fıkrada belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4’ünü aşamaz.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla ikinci fıkrada belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, kuruluş yönetim kurulunun muvafakati ile bu kuruluşların doğrudan ve dolaylı pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan kuruluşa ödenir.

(5) Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin ücretleri her ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görevden ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutarı geri alınır.

(6) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerden, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürütmeleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ödemesi ve ek ödeme yapılmaz. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile denetçiliğe vekaleten atanan veya görevlendirme yapılanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.

(7) Kamu sermayeli banka ve borsalar ile bunların iştiraklerinin; sermayesi kısmen veya tamamen Hazineye veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olup özelleştirme neticesinde kamu payı %50’nin altına düşen Devlet iştiraklerinin; uydu yörünge pozisyonlarının haklarına sahip olan sermayesinin tamamı Hazineye ait şirketin; yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara, yetkili organları veya esas sözleşmeleri uyarınca belirlenen ücretler ödenir.

Diğer ücretler

MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenir.

(2) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, bu personelin kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Karardaki ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.

Ücretlerin belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan kapsam dışı personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.

(2) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki PTT A.Ş.’nin personelinin ücretlerinin, belirlenen tavanı geçmemek kaydıyla artırılmasına Kuruluş Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak, bu şekilde yapılacak artış oranı 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki artış sonrası oluşacak ücretin %23,8’ini aşamaz.

(3) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki personelin ücretlerinin, belirlenen tavanı geçmemek kaydıyla artırılmasına kuruluş yönetim kurulları yetkilidir. Ancak, bu şekilde yapılacak artış oranı 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki artış sonrası oluşacak ücretin %5,4’ünü aşamaz.

Ücretlerde artış yapılması

MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanlarına, 2016 yılı ikinci altı aylık dönemi ve 2017 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için kamu görevlilerinin mali haklarında uygulanan artış oranı kadar artış yapılır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 6 – (1) 21/8/2015 tarihli ve 2015/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Karar 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Memurlar.net
http://www.memurlar.net/haber/682375/kit-personelinin-ucretlerine-dair-yeni-teblig-yayimlandi.html?utm_source=headlines
YÖK, Yüksek öğrenim kurumu diyetisyen

Diyetisyenler için unvan değişikliği yolu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı bir kaç ay içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açacak. Çalışmalar başlamış olup unvan değişikliği branşları şöyle…

 • Diyetisyen,
 • Fizyoterapist,
 • Psikolog,
 • Çocuk Gelişimcisi,
 • Odyolog,
 • İş Uğraşı Terapisti,
 • Sağlık Fizikçisi,
 • Perfüzyonist,
 • Hemşire,
 • Sosyal Çalışmacı,
 • Biyolog,
 • Laboratuvar tek,
 • Ameliyathene tek,
 • Odyometri tek,
 • Diş Protez tek,
 • Diyaliz tek,
 • Radyoterapi tek,
 • İlk ve Acil Yardım,
 • Fizik Tedavi tek,
 • Patoloji,
 • Yaşlı Bakım,
 • Tıbbi Sekreter,
 • Röntgen tek,
 • Elektronörofizloji tek,

Görevde yükselme ile açılacak bölümler de birkaç gün içinde duyurulacaktır…

psikoloji, psikolog, psikiatri, psikologlar derneği

Psikologlar “sağlık bilimleri lisansiyeri değil” kararını bozdu

Türk Psikologlar Derneği ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından YÖK aleyhine Danıştay Sekizinci Dairesinde açılan iptal davasında karar çıktı.

psikolog

Psikoloji mezunlarının Psikolog unvanını kullandıklarını ancak, Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılmadığına ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı hakkında Danıştay tarafından yürütme durdurma kararı verilmiştir.

Bunun üzerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22 Şubat 2017 tarihli toplantısında alınan karar neticesinde Psikoloji bölümü mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılmamasına yönelik karar iptal edilmiştir.

Sağlık bakanı recep akdağ atama kpss diyetisyen puan

Sağlık Bakanı, sağlıklı yaşam merkezlerinin ne zaman kurulacağını açıkladı!

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum’da da içlerinde psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ile hastalıkları yönetmek üzere özel eğitim alan hemşirelerin olduğu sağlıklı yaşam merkezleri kurulacağını bildirerek, üç yıl içinde sağlıklı yaşam merkezlerinin tüm Türkiye’de hayata geçirileceğini söyledi…

Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ

Erzurum’da anne ve bebek ölümlerinin önemli ölçüde azaldığının altını çizen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ,

Erzurum, Sivas, Kastamonu, Afyonkarahisar, Konya, Şanlıurfa gibi şehirler kırsalı geniş şehirler olduğu için buralarda anne ve bebek ölümlerini azaltmak için ciddi bir çaba göstermek gerekiyor. Bu sadece sağlık çalışanlarıyla yapılabilecek iş değil. Kaymakamlarımızın, belediyelerimizin destek vermesi lazım. Bu toplantılar ile bu koordinasyonu nasıl sağlayacağımızı görüşmüş olduk, değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
memur, kpss, kamu personeli, kpss haberleri

Türkiye’nin en itibarlı meslekleri açıklandı!

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yürüttüğü çalışmaya göre, Türkiye’deki itibarlı mesleklerin listesi açıklandı.

memur, kpss, kamu personeli, kpss haberleri

Mesleki itibar kavramı, insanlar tarafından mesleklerin sosyal konumlarının değerlendirilmesi anlamına geliyor.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yürüttüğü Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Mesleklerin İtibarı başlıklı araştırmaya göre Türkiye’deki en itibarlı meslekler belirlendi.

tubitak sağlık, tubitak beslenme, tubitak burs, tubitak proje, tubitak yüksek lisans

TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi kapsamında ülke genelinde nicel metodoloji anketleri ile gerçekleştirilen araştırmaya göre en itibarlı meslek tıp doktorluğu iken dansözlük en son sırada yer aldı.

Araştırmaya katılan deneklerin iyi bir işte en fazla aradıkları ilk üç özellik

 • iyi bir ücret,
 • iş garantisi ve
 • iş güvenliği en az önem verilen özellik ise işin ilginçliği olarak belirlendi.

memur, kpss, kamu personeli, kpss haberleri

Araştırma kapsamında, bedensel çalışma gerektiren işlere yönelik de olumsuz bir tutum olduğu da ortaya çıktı.

Çalışmanın insan için anlamı sorusuna ise en çok insanın yeteneklerini tam olarak geliştirebilmesi için, bir işte çalışması gerekir cevabı verildi.

inbody vücut analiz yağ cihazı (1)

İşte en itibarlı 20 meslek (Skor 100 üzerinden)

1. Tıp Doktoru 88,3
2. Üniversite Profesörü 83,32
3. Hakim 82,17
4. Öğretmen 80,98
5. Diş Hekimi 79,5
6. General 78,31
7. Vali 78,15
8. Yüzbaşı 77,9
9. Büyük elçi 76,68
10. Mimar 76,23
11. Eczacı 75,79
12. Psikolog 75,55
13. Makine Mühendisi 75,26
14. Genel Müdür (Kamu) 73,42
15. Elektrik Mühendisi 73,1
16. Avukat 72,87
17. Üniversitede Araştırma Görevlisi / Asistan 72,84
18. Belediye Başkanı 72,78
19. İnşaat Mühendisi 72,69
20. Astsubay 70,73

mahkeme, sanık, avukat, dava, karar

En az itibarlı 20 meslek (Skor 100 üzerinden)

107. Pazarcı 48,95
108. Sıvacı 48,91
109 Balıkçı 48,87
110. Daktilograf 48,82
111. Boyacı 48,67
112. Demirci 48,66
113. Tabelacı 48,34
114. Bahçıvan 48,08
115. Büro Elemanı/Ofisboy 47,87
116. Kasiyer 47,8
117. Evlerde Çalışan Temizlikçi 47,54
118. Bulaşıkçı 46,73
119. Bina-Büro Temizlikçisi 45,87
120. Ayakkabı Boyacısı 45,63
121. Çamaşırcı 44,65
122. Hamal 44,17
123. Otopark Görevlisi 44,11
124. Sokak Satıcısı / Seyyar Satıcı 41,45
125. Astrolog/Falcı 27,41
126. Dansöz 26,82