Sağlık Bakanlığı 2019 yeni logosu

KPSS 2020/4’te en yüksek puanla yerleştirme yapılan bölüm Beslenme ve Diyetetik!

KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre en düşük puan ile Ebe atanırken, en yüksek puan ile de Diyetisyen atandı.

Ebe 63,3 puan ile atanırken Diyetisyen 90,6 puan ile atandı.

Sağlık lisansiyeri 2020/4 KPSS taban atama puanı
DİYETİSYEN 90,6
FİZYOTERAPİST 89,1
BİYOLOG 86,3
ODYOLOG 84,9
SOSYAL ÇALIŞMACI 84,7
PSİKOLOG 82,5
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 80,3
ERGOTERAPİST 78,8
HEMŞİRE 72,3
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 71,9
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 67,5
EBE 63,4
PERFÜZYONİST 58,9

Yorumu sizlere bırakıyoruz.

Sağlık Bakanlığı 30.000 personel alıyor. İşte alım yapılması muhtemel branşlar!

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı personel alımı hakkında önemli bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada 30.000 personel alımının Cumhurbaşkanlığı’nda olduğu bildirildi. İşte Sağlık Bakanlığı 2019 yılı personel alımı sürecinde son durum…

Atama bekleyen yüz binlerce sağlık personeli 2019 yılı merkezi atama ile personel alımı açıklaması bekliyor. Önceki yıllarda erken açıklanan personel sayısı bu yıl hala açıklanmadı. Sağlık personelleriyse söz konusu açıklamanın neden gelmediğini, alım açıklamasının ne zaman geleceğini, 2019 yılı ilk merkezi atamasının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

2017 yılında Sağlık Bakanlığı ilk merkezi ataması Şubat – Mart döneminde yapılmıştı. 2018 yılında ise merkezi atama Nisan ayında yapılmıştı. 2018 yılı personel alımı açıklaması ise 2017 yılında gelmişti. Bu yıl ise açıklama hala gelmedi.

30.000 personel alımı Cumhurbaşkanlığı’nda

Sağlık Profesyonelleri Platformu Aras Ali Altıntaş, platformun sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Altıntaş yaptığı açıklamada, 2019 yılı için Sağlık Bakanlığı’nın 30.000 kadro talep ettiği, bu sayının ise şimdi Cumhurbaşkanlığında olduğunu belirtti. Platform Başkanı Aras Ali Altıntaş, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ile bir görüşme yaptıklarını, yaptıkları görüşmede atama sayısını ve zamanını sorduklarını aktardı. Güven ise, 2019 yılı için 30.000 kadro talep ettiklerini ve bu talebin Cumhurbaşkanlığı’nda olduğunu söyledi. Ancak bu 30.000 Sağlık Bakanlığının talebidir.

İşte alım yapılması muhtemel unvanlar!

Unvan

Hizmet Sınıfı

Hemşire SHS
Ebe SHS
Diyetisyen SHS
Psikolog SHS
Sağlık Teknikeri SHS
Sosyolog SHS
Fizyoterapist SHS
Sağlık Teknisyeni (Anestezi) SHS
Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) SHS
Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) SHS
Sağlık Teknisyeni (Röntgen) SHS
Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) SHS
Sağlık Teknikeri (Anestezi) SHS
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) SHS
Sağlık Teknikeri (Röntgen) SHS
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) SHS

Cumhurbaşkanlığı 30.000 sayısını onaylarsa 2019 yılında 30.000 sağlık personeli alımı yapılacak. Bu konuda henüz kesin bir bilgi yok ancak, Cumhurbaşkanlığının 30.000 kadroyu kabul edeceği belirtiliyor. Yukarıdaki unvanlar, alım yapılması muhtemel branşlar olup, kesinliği bulunmamaktadır.

Kamu Bülteni

Kamubulteni.comhttp://www.kamubulteni.com/kamu-personel-alimi/saglik-bakanligi-30-bin-kamu-personeli-aliminda-son-durum-h6953.html

http://www.kamuajans.com/genel-ilanlar/saglik-bakanligi-sozlesmeli-16-bin-personel-alimi-hangi-tarihte-yapilacak-saglik-personeli-basvuru-sartlari-neler-h532160.html

https://www.memurlar.net/kategori/kpss/

gazi üniversitesi yüksek lisans ve doktora

Gazi Üniversitesi Hastanesi KPSS ile 2 diyetisyen alıyor!

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) giderlerinin karşılanacağı bütçeye göre 158 adet özel bütçe ve 4 adet döner sermaye bütçesinden olmak üzere toplam 162 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Unvanı Adedi PuanTürü Bütçe Aranan Nitelikler
Hemşire 140 2018 Yılı KPSS P3 Özel Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans Programından mezun olmak.
SağlıkTeknikeri 6 2016 Yılı KPSS P93 Özel Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
SağlıkTeknikeri 3 2016 Yılı KPSS P93 Özel Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
SağlıkTeknikeri 5 2016 Yılı KPSS P93 Özel Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
SağlıkTeknikeri 2 2016 Yılı KPSS P93 Özel Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
Diyetisyen 2 2018 Yılı KPSS P3 Özel Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
Fizyoterapist 4 2018 Yılı KPSS P3 DönerSermaye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

Not: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel şartlar

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak

1. A) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

B) Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

2. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuru yeri ve şekli

Adayların başvurularını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (17.09.2018 -01.10.2018) Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

! Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir

İstenen Belgeler;

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilgili ilana ait Başvuru Formu doldurulmalı ve fotoğraf kısmı boş olmamalıdır.)

3) Diploma Örneği

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisindewww.gazi.edu.tradresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenmiş olan “8.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince güvenlik soruşturması sonucu hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar / Beşevler – ANKARA

Tel: 0 312 202 24 10 – 24 49 – 89 54

KPSS diyetisyen, DİYETİSYENLİK ATAMALARI, sağlık bakanlığı beslenme ve diyetetik

KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığı 18.000 personel alımı kontenjanları! Diyetisyen sayısı…

Sağlık Bakanlığı KPSS 2018/5 ile 18.000 sağlık personeli alımı kadro dağılımı belli oldu. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alımının branşlara ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı açıklandı.

KPSS 2018/5 kapsamında 18000 sözleşmeli sağlık personeli alımında lise mezunlarına 2.181, ön lisans mezunlarına 5.567, lisans mezunlarına ise 10.252 kadro verildi. 18.000 sağlık personeli alımında en fazla kontenjan 7.284 lisans mezunu hemşire ile 954 lise mezunu hemşire olmak üzere toplam 8.188 hemşire alımı olarak dikkat çekiyor.

Ebe kadrosu lisan için 1950, lise için 50 olmak üzere 2.000 olarak ilam edilirken, ön lisans mezunu 1.006 ilk ve acil yardım teknikeri alımı yapılacağı açıklandı. KPSS 2018/5 atamalarında 761 röntgen teknikeri, 818 tıbbi sekreter, 577 laboratuvar teknikeri, 569 anestezi teknikeri kadrosu yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2018/5 KPSS ÖZET TABLOSU
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI
UNVAN BRANŞ ÖĞRENİM DÜZEYİ TOPLAM
LİSANS ÖNLİSANS ORTAÖĞRETİM
BİYOLOG 79 79
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 59 59
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 24 24
DİYETİSYEN 205 205
EBE 1.950 50 2.000
FİZYOTERAPİST 208 208
HEMŞİRE 7.234 954 8.188
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 20 20
ODYOLOG 41 41
PERFÜZYONİST 25 25
PSİKOLOG 211 211
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 22 22
SAĞLIK TEKNİSYENİ ANESTEZİ 151 151
SAĞLIK TEKNİSYENİ ÇEVRE SAĞLIĞI 50 50
SAĞLIK TEKNİSYENİ DİŞ PROTEZ 32 32
SAĞLIK TEKNİSYENİ İLK VE ACİL YARDIM 319 319
SAĞLIK TEKNİSYENİ LABORATUVAR 148 148
SAĞLIK TEKNİSYENİ ORTOPEDİ 25 25
SAĞLIK TEKNİSYENİ RÖNTGEN 211 211
SAĞLIK TEKNİSYENİ TIBBİ SEKRETER 241 241
SAĞLIK TEKNİKERİ ADLİ TIP 9 9
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI 330 330
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT 172 172
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ 569 569
SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE SAĞLIĞI 105 105
SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ PROTEZ 90 90
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ 232 232
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE 123 123
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ 49 49
SAĞLIK TEKNİKERİ EVDE BAKIM 104 104
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ 208 208
SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM 1.006 1.006
SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ 19 19
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR 577 577
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ 157 157
SAĞLIK TEKNİKERİ ORTOPEDİ 136 136
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİ 56 56
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ 46 46
SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN 761 761
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 818 818
SOSYAL ÇALIŞMACI 174 174
TOPLAM 10.252 5.567 2.181 18.000
KPSS diyetisyen, DİYETİSYENLİK ATAMALARI, sağlık bakanlığı beslenme ve diyetetik

KPSS 2018/4 Diyetisyen kadroları, tam liste!

KPSS-2018/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır.

Adaylar tercihlerini, 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 18 Nisan 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2018/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KURUM ADI UNVAN İL POZİSYON SAYISI ÖSYM KODU SB KODU
ADIYAMAN KAHTA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN ADIYAMAN 1 390160033 188164
ADIYAMAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DİYETİSYEN ADIYAMAN 1 390160035 727977
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİYETİSYEN AĞRI 1 390160060 6009
ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİYETİSYEN ARDAHAN 1 390160109 94
BALIKESİR BANDIRMA DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN BALIKESİR 1 390160128 6824
BALIKESİR BİGADİÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN BALIKESİR 1 390160130 447678
BARTIN DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN BARTIN 1 390160134 148
BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN BATMAN 1 390160147 427936
BAYBURT DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN BAYBURT 1 390160150 261
BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN BAYBURT 1 390160156 277381
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN BİNGÖL 1 390160164 5116
BİNGÖL SOLHAN DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN BİNGÖL 1 390160173 5063
BİTLİS AHLAT DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN BİTLİS 1 390160177 5040
BİTLİS DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN BİTLİS 1 390160181 5068
BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİYETİSYEN BİTLİS 1 390160189 5072
BURSA ORHANELİ DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN BURSA 1 390160221 4787
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN DÜZCE 1 390160279 182855
EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN EDİRNE 1 390160285 4341
ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN ERZİNCAN 1 390160300 385915
GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN GAZİANTEP 1 390160354 3911
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN GÜMÜŞHANE 1 390160376 3811
HATAY DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN HATAY 1 390160408 878716
HATAY HASSA DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN HATAY 1 390160411 14578
İSTANBUL LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN İSTANBUL 1 390160442 3391
İSTANBUL T.C. SB. SBÜ. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DİYETİSYEN İSTANBUL 1 390160476 426876
İSTANBUL T.C. SB. SBÜ. ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DİYETİSYEN İSTANBUL 1 390160494 14555
İSTANBUL T.C. SB. SBÜ. YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH. DİYETİSYEN İSTANBUL 1 390160497 3318
İSTANBUL T.C. SB. SBÜ. ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH. DİYETİSYEN İSTANBUL 1 390160499 3304
KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİYETİSYEN KASTAMONU 1 390160566 2873
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ DİYETİSYEN KIRIKKALE 1 390160579 14313
KIRKLARELİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN KIRKLARELİ 1 390160582 2689
KİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN KİLİS 2 390160596 402573
KONYA AKŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN KONYA 1 390160605 408458
MARDİN ARTUKLU MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN MARDİN 2 390160639 791442
NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN NİĞDE 1 390160692 405070
ORDU GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN ORDU 1 390160702 1527
OSMANİYE DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN OSMANİYE 1 390160713 6230
OSMANİYE KADİRLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN OSMANİYE 1 390160719 277327
RİZE DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN RİZE 1 390160720 402565
SİİRT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN SİİRT 1 390160749 452037
SİNOP AYANCIK DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN SİNOP 1 390160754 6642
ŞANLIURFA HARRAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN ŞANLIURFA 1 390160799 462786
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİYETİSYEN ŞANLIURFA 1 390160804 734
ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİYETİSYEN ŞIRNAK 1 390160838 168
TEKİRDAĞ ÇORLU DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN TEKİRDAĞ 1 390160848 1034
TEKİRDAĞ MALKARA DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN TEKİRDAĞ 1 390160856 1004
TOKAT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN TOKAT 1 390160864 428070
TRABZON MAÇKA ÖMER BURHANOĞLU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ DİYETİSYEN TRABZON 1 390160870 730473
TRABZON ORTAHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN TRABZON 1 390160872 791377
VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN VAN 1 390160898 560
VAN İPEKYOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN VAN 1 390160903 791375
VAN ÖZALP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN VAN 1 390160907 451067
YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ DİYETİSYEN YOZGAT 1 390160934 600593
ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN ZONGULDAK 1 390160937 177646
ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ DİYETİSYEN ZONGULDAK 1 390160939 409
ZONGULDAK EREĞLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİYETİSYEN ZONGULDAK 1 390160943 434865
Sözleşmeli diyetisyenler kadroya geçecek mi?, kpss diyetisyen habeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kamu Hastaneler Kurumu KPSS Diyetisyen

Sağlık Bakanlığı 2018-KPSS hakkında!

Sağlık Bakanlığı 2018 yılında yüklü miktarda sağlık personelinin alımını gerçekleştirecektir.

Planlanan alımlara ilişkin şubat ayı içerisinde ilk tercih kılavuzu yayımlanacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi şubat ayında açıklanacak kadro sayısı beklenenin çok altında olacaktır.

20.000 sayılarının sosyal medyada dolaşması kafaları karıştırsa da edindiğimiz bilgilere göre 6.000 kadar alım gerçekleşebilir. Branş bazında ise hemşirelik ve ebelik bölümleri daha çok tercih edilecektir. Büyük alımın ise 2018 sonuna doğru gerçekleştirilmesi, bu alıma yeni mezunların da başvurması beklenenler arasında…

Diyetisyen alımları hakkında henüz edindiğimiz net bir bilgi olmadığından, atanmayı bekleyen diyetisyen meslektaşlarımızın yanılmalarına yol açmamak adına bilgi paylaşımı yapmıyoruz.

KPSS/ 2018 Şubat ataması ile ilgili ilk detaylar!

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı içerisindeki KPSS ile alımları planlamalarda sona geldi.

2018 yılında yapılacak alımların ilkinin Şubat ayı içerisinde yapılacak kadro dağılımlarını Gerçek Diyetisyenler Sitesi olarak en kısa zamanda duyuracağız.

En çok atama hemşireye

36 branştan ne yazık ki bir çoğunun hayal kırıklığına uğrayacağı atamalarda en çok hemşirelik programından atama olacak. Hemşireliği ise Ebelik bölümü takip edecek.

Kadroların çoğu yıl sonuna

Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılı için hali hazırda atamayı planladığı kadroların büyük çoğunluğunu yıl sonunda ataması beklenmekte bu sayede 2018’deki KPSS’ye girenlerinde tercih yapması da sağlanacak.

Kaç diyetisyen alınacak?

Branş bazında atım sayılarını öğrenmek için Gerçek Diyetisyenler Sitesi’ni takip etmeye devam edin…

Sözleşmeli diyetisyenler kadroya geçecek mi?, kpss diyetisyen habeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kamu Hastaneler Kurumu KPSS Diyetisyen

Sağlık personelleri minimum ve maksimum alım sayıları açıklandı

Sağlık personelleri minimum ve maksimum alım sayıları açıklandı. Tahmini minimum ve maksimum sıralama aşağıdaki gibi olacaktır.

sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık yönetimi, sağlık hizmetlerinde iletişim, sağlık bölümleri açıköğretim

2014 ve 2016 KPSS döneminde toplamda 33.000 sağlık personeli ataması yapıldı.

Sözleşmeli diyetisyenler kadroya geçecek mi?, kpss diyetisyen habeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kamu Hastaneler Kurumu KPSS Diyetisyen

Geçmiş yıllarda atanan sağlık personelinin branş dağılımı

 • Lisans hemşire: 9611
 • Lise hemşire: 3619
 • Lisans ebe: 2861
 • Diyetisyen: 474
 • Fizyoterapi: 350
 • Tıbbi Sekreter: 751
 • Tıbbi Labortar: 714
 • Anestezi: 704
 • Radyoloji: 1060
 • Paramedik: 2518
 • Diyaliz: 296
 • Ağız ve Diş: 393
 • Ameliyat Tek: 158
 • Fizik tedavi: 237
 • Diş-Protez: 79
 • Odyometri: 123
 • Yaşlı Bakım:8
 • Evde Bakım: 6
 • ATT: 617

Sağlık personeli alındı.

Alımlarda sapmalar meydana geldi ve sıralaması geride olanlarda doğru tercih ile atandı, bunlar istisnadır…

sağlık soru cevap beslenme nedir, ne demek

2016 – 2018 analizi

Sağlık Bakanlığı her yıl yaklaşık 12.000 ila 17.000 arası atama yapıyor.

sağlık bölümleri 2016

İki yılda en fazla 40.000, en az 25.000 atama yapılacak

Böylelikle sıralaması aşağıdaki gibi olan personel adayları er veya geç atanacaktır. Tahmini minimum ve maksimum sıralama aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Lisans hemşire 10-15 bin (minimum – maksimum sıralama)
 • Lise hemşire: 2500-5000
 • Lisans Ebe: 3000-4500
 • Diyetisyen: 400 – 750
 • Fizyoterapi: 300-500
 • Tıbbi Sekreter: 800-1400
 • Tıbbi Lab: 700-1100
 • Radyoloji: 1000-1500
 • Paramedik: 2500-4000
 • Anestezi: 700-1000
 • Diyaliz: 200-450
 • Ağız ve diş: 250-450
 • Ameliyat tekn: 150-275
 • Fizik tedavi: 200-350
 • Diş-protez: 50-85
 • Odyometri: 100-200
 • Yaşlı bakım: 40-100
 • Evde bakım: 30-70
 • ATT: 750-1500

Sözleşmeli diyetisyenler kadroya geçecek mi?, kpss diyetisyen habeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kamu Hastaneler Kurumu KPSS Diyetisyen

Olağanüstü bir durumda minimum – maksimum sayılar artabilir veya azalabilir. Son beş yılın PDC ve alım sayıları analiz edilerek 2016 – 2018 dönemi için hazırlanmıştır.
kamubiz.com

Sözleşmeli diyetisyenler kadroya geçecek mi?, kpss diyetisyen habeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kamu Hastaneler Kurumu KPSS Diyetisyen

KPSS 2016/2 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2016/2 ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ikinci yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına başlandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına,

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

Hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 21 – 30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016, saat 23.59’da sona erecektir.

Sağlık bakanı recep akdağ atama kpss diyetisyen puan

Adaylar, tercihlerini ekte yer alan KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzu‘nda yer alan kurallara göre, internet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

sağlık bakanlığı diyetisyen

Sağlık Bakanlığı toplam 8.701 personel alıyor

Sağlık Bakanlığı, 2016 yılı içinde gerçekleştirilen alımların yanı sıra, yine değişik pozisyonlarda 4.984 adet sözleşmeli

 • sağlık personeli,
 • tabip, uzman tabip,
 • diş tabibi, uzman diş tabibi,
 • eczacı kadrolarına 3.717 personel alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı, bu yıl içinde gerçekleştirilen alımların yanı sıra yine değişik pozisyonlarda 4.984 sözleşmeli personel ve tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi, eczacı kadrolarına 3.717 personel alımı yapacak.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşların sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyduğu personel için 2016 yılı içerisinde kura yoluyla uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı olmak üzere, 12.710 sağlık personeli alımı gerçekleştirildi.

KPSS yoluyla çeşitli kadro ve unvanlara 2.807 kişi 26 Ekim 2016 tarihimde yerleştirildi ve 8.825 kadrolu, 3.090 sözleşmeli (4/B) olmak üzere toplam 11.915 sağlık personeli alımı yapıldı.

33.326 sağlık personelinin istihdamı sağlanmış olacak

KPSS yoluyla ÖSYM tarafından 3 Kasım 2016 tarihine kadar adayların tercihleri alınmak suretiyle, değişik pozisyonlarda 4.984 sözleşmeli (4/B) personel istihdamı için başvuru gerçekleştirilecek.

Öte yandan, yine yıl sonuna kadar tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi, eczacı kadrolarına kura yoluyla 3.717 personel alımı yapılması planlandı.

Bu kapsamda, 2016 yılında toplam 33.326 personel istihdamı sağlanmış olacak

Anadolu Ajansı