memur, kpss, kamu personeli, kpss haberleri

Üreten ve çalışan memura daha fazla maaş ve ödül geliyor!

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçiş sonrasında kamu personel sisteminin modern kamu yönetimi anlayışına ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılması devam ediyor.

Son dönemde yapılan çalışmalar ile kamu personel rejiminde devrim niteliğinde değişiklikler de hayata geçmeye başladı. Önümüzdeki dönemde esnek çalışma, etkinlik ve verimlilik analizi, performansı dikkate alan bir değerlendirme sistemi devreye sokulacak.

Bütün bu çalışmalar devam ederken yeni bir düzenleme de gündeme geldi. Kamuda daire başkanlığının yanında daire başkan yardımcısı unvanının gelmesi de konuşulmaya başlandı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren kaynaklar bakanlıklarda, merkez teşkilatlarında daire başkanlıklarına yardımcı olmak üzere daire başkan yardımcısı unvanının ihdas edileceğini belirtiyor. Bu kadroların sınavsız atanacağı ve ek göstergesinin 3.000 olacağı da gelen bilgiler arasında.

Üreten memur

Öte yandan 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı‘nda da kamu personeli ile ilgili önemli detaylar yer aldı. Programda mevcut durum anlatılırken,

Kamu hizmetleri ile personel sayı ve yapısının analiz edilmesi mevcut insan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması, hizmet – personel – ücret ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulması ihtiyacı kamu personel sisteminde göze çarpan sorunlardır. Kamu personelinin performansının ölçülmesinde nesnel ve açık standartların geliştirilmesi önem arz etmektedir, ifadeleri kullanıldı.

Böylece Derece-kademeye göre belirlenen ücret sistemindeki aksaklıklar giderilecek. Üreten, çok çalışan memur daha fazla maaş alacak.

Neler değişecek?

  • Hizmet içi eğitim uygulamaları yaygınlaştırılarak kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyi artırılacak
  • Kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakat temel alınacak
  • Uygun kurumlardan başlanarak etkin çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak
  • İşlevsel bir performans değerlendirme sistemi geliştirilecek.
  • 2018 yılı Aralık sonuna kadar Kamu personeli bilgi sistemi çalışması tamamlanacak.
  • Aralık sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması yapabilmek için esnek çalışma modelleri geliştirilecek.

Çalışan kamu personeline ödül!

Aralık sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarında personel sistemi, işe alımdan emeklilik sonrasına kadarki süreçleri kapsayan bir insan kaynakları yönetimi anlayışıyla ele alınması amacıyla bir model geliştirilecek.

Etkinlik ve verimlilik analizini de içeren yeni bir sistem oluşturulacak, verimlilik ve başarı ödüllendirilecek. Kamuda performansı da dikkate alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek amacıyla yönetmelik hazırlanacak.

Yetenek envanteri

İlk kez Türkiye’nin insan kaynakları, yetenek envanteri çıkarılıyor. Kamuda yaklaşık 3.200.000 personel çalışıyor. İlk adımda kamu genelinde bir norm kadro çalışması yapılacak. Bunun ardından yetenek ölçümü ve performans değerlendirmeleri başlayacak. Değerlendirmeler ışığında yeniden işe yerleştirmeler söz konusu olacak. Etkin performans sistemi oluşturularak hizmet ve personel ücret ilişkisi sağlıklı hale getirilecek.

Medihaber
https://www.medihaber.com/ekonomi-finans/ureten-ve-calisan-memura-daha-fazla-maas-ve-odul-geliyor-h6718.html
memur, kpss, kamu personeli, kpss haberleri

Memurlara ödül ve performans sistemi geliyor!

Kamu personel rejiminde altı ayaklı dönüşüm yapılacak. Memurlara ödül ve performans sistemi geliyor. Verimli çalışan memurun maaşı artıyor. Yetenek ölçümüne göre yer değişimi yapılabilecek.

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber kamu personel rejimi hızlı, etkili icraat dönemine uyumlu hale gelirken, memura ödül ve performans sistemi hayata geçiriliyor. Dört ayaklı değişim paketi kapsamında, kamu çalışanları için özel sektörde olduğu gibi yetenek ölçümü yapılarak verimli memurlar teşvik edilecek. Personel sistemi işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayacak insan kaynakları yönetimi esas alınarak kurulacak. Norm kadro çalışması yapılacak ve derece-kademeye göre belirlenen ücret sistemindeki aksaklıklar giderilecek. Üreten, çok çalışan memur daha fazla maaş alacak.

Yetenek envanteri

İlk kez Türkiye’nin insan kaynakları, yetenek envanteri çıkarılıyor. Kamuda yaklaşık 3.200.000 personel çalışıyor. İlk adımda kamu genelinde bir norm kadro çalışması yapılacak. Bunun ardından yetenek ölçümü ve performans değerlendirmeleri başlayacak. Değerlendirmeler ışığında yeniden işe yerleştirmeler söz konusu olacak. Etkin performans sistemi oluşturularak hizmet ve personel ücret ilişkisi sağlıklı hale getirilecek. Personelden beklenen tutum, davranış, bilgi ve beceri düzeyine göre ölçümler yapılacak. Performans başarı puanı,

  • hedef,
  • görev,
  • yetkinlik ve
  • vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek.

Yeni sistemde verimli çalışan memurlar teşvik edilerek, ödül verilecek. Personel sistemi işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayacak bir insan kaynakları yönetimi esas alınarak kurulacak. Kamuda katsayı-gösterge, derece- kademe konularında yaşanan tüm sorunlar çözülecek.

Sabah
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/09/28/memurlara-odul-ve-ceza