diyetisyenler, beslenme uzmanları, diyet doktorları, beslenme ve diyet uzmanları

İdeal obezite tedavisi için multidisipliner yaklaşım!

Dünyada ve Türkiye’de birçok hekimin obeziteyi yeterince önemsemediğini ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, obezitenin, teşhisi en kolay hastalık olduğunu işaret ederek; “Tüm dünyada toplam sağlık harcamalarının büyük kısmı obeziteye bağlı gelişen hastalıklar için kullanılıyor. Sıradan bir poliklinik gününde pek çok hekim hastalarının kan basıncına, lipit düzeyine, kan şekerinin ne olduğuna bakar ve önerilerde bulunur.

Pek az hekim hastalarının vücut ağırlığını ölçer

Gerçekte, tüm bu sorunların merkezinde fazla kiloluluk ve obezite durmaktadır. Farkında olunmayan, tanı almayan bir hastalığın tedavisi için de gerekli çaba gösterilmiyor elbette. Boy ve vücut ağırlığı ölçümü ile büyük ölçüde tanı koymak mümkündür.

Türkiye’de yaklaşık 20 milyon obezite hastası bulunduğunu ve buna karşın

 • 500 endokrinolog,
 • 5.000 iç hastalıkları uzmanı,
 • 25.000 aile hekimi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, bu rakamların obezite ile mücadelenin birinci basamak sağlık kuruluşlarından başlaması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor.

Bu denli sık görülen kronik bir hastalıkla mücadele edebilmek için her sağlık teşkilinde aşamalı olarak yaklaşımda bulunulması gereklidir diyen Prof. Dr. Sönmez, obezite ile mücadele için görev alan personelin ne yapacağını bilmesi, yeterli beceri, deneyim ve donanıma sahip olması gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

Obezite tedavisinde başarı için bir ekip olarak hastaya yaklaşılmalı

Bu ekip, hastayı sık ve düzenli olarak takip etmeli, olumsuz yaşam alışkanlıklarını değiştirecek şekilde motive etmeli, hastaya hedefler koymalı ve her kontrolde bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmelidir.

İdeal bir obezite tedavi ekibi için de en azından:

 • bir doktor,
 • hemşire,
 • diyetisyen,
 • psikolog,
 • egzersiz uzmanı yer almalıdır. Bu kişiler obezite hastasını birlikte izlemeli, tedavi hedeflerine uyup uymadıklarını tespit etmeli, gerekli durumlarda tedavi değişiklikleri için ortak karar almalıdırlar.

Egzersiz uzmanı, hastanın fiziksel kapasitesine en uygun egzersiz reçetesini düzenlemelidir. Egzersiz reçetesi düzenlenirken hastanın mekanik sorunları, eşlik eden hastalıkları ve komplikasyonları göz önüne alınmalıdır.

Bazı hastalarımız umut tacirlerince maalesef kandırılıyorlar

Türkiye’de obezite hastalarının başvurabileceği uygun donanım ve kapasiteye sahip obezite merkezi bulunmadığını belirten Prof. Dr. Sönmez, hastaların çoğu defa devlet kurumlarında yeterli tedavi alamadığını, bu nedenle pek çok obezite hastasının sorunlarının çaresini doktorların veya diyetisyenlerin özel ofislerinde aradığını veya ameliyat olmak için doğrudan bariatrik cerrahlara başvurduklarını kaydetti.

Yeterli sistematik değerlendirme ve takip yapılmadan gerçekleştirilen cerrahi girişimlerin önemli komplikasyonlara neden olabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Sönmez;

Yazılı ve görsel basında ve internet ortamında mucize tedaviler pazarlanıyor, bazı hastalarımız umut tacirlerince maalesef kandırılıyorlar, dedi.

Medimagazin
https://www.medimagazin.com.tr/var/www/html/mbeta/guncel/genel/tr-saglik-profesyonelleri-obezite-hastasina-daha-fazla-onem-vermeli-11-681-81775.html
Türk Hemşireler Derneği Logo

100.000 hemşire atama bekliyor…

Türk Hemşireler Derneği’nden, yetkisiz kişilerin hemşire olarak istihdamının sağlık hizmetlerinin sunumunda karışıklığa yol açma, halkın hemşireler tarafından verilmesi gereken nitelikli bakımı almasına engel olma ve hasta güvenliğini riske atma gibi ciddi sonuçlar doğurduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, Türkiye’de sağlık hizmeti sunanların içerisinde yaklaşık 170.000’inin hemşirelerden oluştuğu belirtildi. Fakülte ve bölümlerin 934 öğretim elemanı ile hemşire yetiştirdiği ve bu okullarda halen 66.944 hemşirelik öğrencisinin öğrenim gördüğü, 100.000’e yakın meslektaşlarının da eğitimlerini tamamladığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yaklaşık 100.000 hemşire atama beklerken, hemşirelik diplomasına sahip olmayan diğer sağlık çalışanları hemşire olarak istihdam ediliyor. Girişim ve taleplerin karşılık bulması ve hemşirelik eğitimi almamış kişilere bu mesleği sunma olanağı verilmesi, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu olumsuz etkileyerek, hemşirelik mesleğinin birey ve toplum sağlığı yönünden telafisi zor zararlar doğurabilir. Yetkisiz kişilerin hemşire olarak istihdamı sağlık hizmetlerinin sunumunda karışıklığa yol açma, halkın hemşireler tarafından verilmesi gereken nitelikli bakımı almasına engel olma ve hasta güvenliğini riske atma gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Personel Sağlık Haber
https://www.personelsaglikhaber.net/guncel/hemsire-olmayanlar-hemsire-gibi-calistiriliyor-h77618.html

3600 Ek gösterge diyetisyen hekim hemşire eczacı fizyoterapist

3600, diyetisyenlere verilmezse iş barışı bozulur!

Yaklaşık bir yıldır kamu personellerinin gündeminde olan 3600 meselesinde hâlâ belirsizlikler sürmektedir.

Şimdiye kadar yapılan açıklamalarda 3600 için hemşire dışında branşların ismi geçmedi. En son Cumurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın 3600 için 4 meslekte (öğretmen, polis, imam, hemşire) tek seferde çıkacak bir kanunla düzenleme yapılacağını söyledi.

Sağlıkta 3600’ü hemşire dışında kimin alacağını şuan kimse bilmiyor. En son yasal düzenleme ile sağlık memurları ile hemşireler eş değer meslek sayılmıştı. Hatta sağlık memurlarına hemşire kadrosuna geçiş hakkı verilmişti. Ebelerin görev tanımında ise hemşirenin yaptığı tüm işlemleri yapar ayrıca doğuma yardımcı olunur denilmektedir.

Sağlıkta diyetisyenlerin de dahil olduğu grup olan hekim dışı sağlık personelinin görev tanımları birbirlerinin hemen hemen yakın olup çalışma ortamları ortak alanlardır. Acil serviste hemşireden sağlık memuruna paramedikten ebeye; poliklinikte diyetisyenden hemşireye kadar tüm branşlar benzer görevleri yapıyor. Aile hekimliğinde ebe hemşire sağlık memuru ve ATT’ler ise aynı işi yapıyor.

Sağlıkta hemşire, sağlık memuru, ebe, vb meslekle ilgili lisans mezunu branşlarının tamamına 3600 verilmesi gerekmektedir. Bunun yanında sağlık profesyonelleri olan diyetisyen ve fizyoterapistler unutulmamalıdır. Bunun dışındaki uygulamalar adaletten ve hakkaniyetten uzak olacaktır. Çalışma barışı için personel arasında huzursuzluk çıkmaması adına 3600 tüm sağlık çalışanlarına verilmedir.

Maliyet hesabı yapıp sadece hemşirelere 3600 verip diğer branşlara bu hak verilmezse sahada ciddi sorunlar yaşanır. Aynı işi yapanlara aynı hak verilir.

kpss diyetisyenlik 2017

KPSS’den yüksek puan alanlar dahi atama korkusu yaşıyor!

Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sağlık Bakanlığı’nda görev yapmak isteyen sağlık görevlisi, hemşire, acil tıp ve sağlık bakım teknisyenlerin ek atama müjdesi beklediğini söyledi.

Hastanelerde kadro eksikliği olduğunu, büyük aksamaların meydana geldiğini söyleyen Bülbül, personel sayısının yetersiz olduğunu, sağlıkçıların omzuna yoğun çalışma saati ve fazla mesai yükünün bindiğini vurgulayarak, atama yapılıp yapılmayacağını Fahrettin Koca’ya sordu.

Bülbül,

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen hemşire, sağlık görevlisi, acil tıp ve sağlık bakım teknisyenleri ek atama bekliyor. Hastanelerde kadro eksikliği nedeniyle verilen hizmette büyük aksamalar yaşanıyor. Yetersiz personel sayısı, hâlihazırda çalışan sağlık emekçilerinin omuzuna yoğun çalışma saati ve fazla mesai olarak yükleniyor. Bu durumda 600 bine yakın mezun gencimiz boşta bekliyor hem de sağlık personelimiz yıpranmış oluyor. KPSS’den yüksek puan alan gençlerimiz bile “Acaba atanacak mıyım?” korkusuyla yaşıyor. Hem sağlık hizmetlerinin aksamaması hem de gençlerimizin hak ettiği kadroyu alabilmesi için sağlık çalışanlarına acilen istihdam yaratılması gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sormak istiyorum: Sağlık çalışanı gençlerimiz için atama yapılacak mı, dedi.

Kamu Bülteni
http://www.kamubulteni.com/kamu-haberleri/kpssden-yuksek-alanlar-dahi-atama-korkusu-yasiyor-h3796.html
Sözleşmeli diyetisyenler kadroya geçecek mi?, kpss diyetisyen habeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kamu Hastaneler Kurumu KPSS Diyetisyen

Sağlık Bakanlığı’na yeni personel alımları yapılacak!

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni personel alımı bekleyen adayların yüzünü güldürecek açıklamalar art arda geldi.

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı sona ermeden yeni alımlar yapacak. 27.000 personelin yetersiz olduğunu söyleyen Samsun Milletvekili Demircan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘nın yeni alımlar için çalışmalar yaptığını söyledi.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Sözcüsü Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Sağlık Bakanlığı’nın 27.000 personele ek yeni alımlar yapacağını açıkladı. Kamubülteni‘nin meclisteki haber kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Sağlık Bakanlığı’na 2018 yılı sona ermeden yeni personel alımları yapılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili bir açıklamada Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcüsü Samsun Milletvekili Ahmet Demircan’dan geldi. Ahmet Demircan,

Evet, Türkiye’de sağlık alanında personel açığımız var. OECD ülkeleri ve Avrupa ortalamasının gerisindeyiz. Gerek hekim açığımız var gerekse de çalıştırdığımız sağlık personeli açığımız. Ama bu açıkları kapatabilmek için Türkiye’nin önemli bir gayretinin olduğunu da unutmayalım. Mesela geçtiğimiz yıl KPSS’yle 27.000 sağlık personeli aldık. Bu 27.000 sağlık personeli içerisine ihtiyaca göre hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyenlerinden oluşan bir kadro atandı. Yeter mi? Yetmez. İnşallah bu sene, Sayın Bakanımız bu konuda gereken personel çalışmasını yapıyor, dedi.

Kamu Bülteni
http://www.kamubulteni.com/kamu-haberleri/az-once-aciklandi-saglik-bakanligi-na-yeni-personel-alimlari-h3797.html

diyetisyenler, beslenme uzmanları, diyet doktorları, beslenme ve diyet uzmanları

Obezite merkezleri için standartlar belirlendi!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü obezite merkezlerinin açılması, tescil edilmesi, çalışma usul ve esasları hakkında yayımladığı genelge ile obezite merkezlerinin standartlarını açıkladı.

Obezitenin tedavisinde etkin ve sürdürülebilir mücadelenin uygulanması amacıyla obezite tedavi merkezlerinin yaygınlaştırılması eylemi Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük icraat Programı içinde de yer aldı. Bu eylem kapsamında yeni bir tıbbi uygulama veya tedavi şekli olmayan sadece obezite hastalarına multidisipliner bir yaklaşım ve kombine hareket sistematiğini öngören bir modelin uygulanmasını sağlamak, başarılarını görmek, konuyla ilgili deneyimli ekipler yetiştirerek gelişen örnekleri ülke geneline yaygınlaştırmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları bünyesinde Obezite Merkezleri açılması öngörüldü.

Obezite merkezlerinin işleyişinde belirlenen programı paylaşan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hastalık sağlık taramasını, hastanın bilinç değişimi ve multidisipliner yaklaşım ile hastaya yaklaşımın detaylarını açıkladı. Hedeflenen kiloyu korumanın öneminin belirlendiği genelgede hastanın öğrenmiş olduğu bilgileri çevresine yayarak çevresel bir değişim ve farkındalık oluşturmasını sağlamak da ön plana çıkarıldı.

Obezite merkezlerinin asgari personel standardı olarak belirlenen unvanlar şunlardır:

 • Diyetisyen,
 • Fizyoterapist,
 • Hemşire,
 • Psikolog,
 • Halkla ilişkiler görevlisi (Koordinatör),
 • Hasta kayıt ve danışma görevlisi

Bu değerli unvanların yanında ihtiyaç halinde:

 • Endokrinolog,
 • Ortopedist,
 • Kadın doğum uzmanı,
 • Dermatolog,
 • Nörolojist,
 • Ürolog,
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı,

ve gerekli olabilecek diğer branşlarda uzman konsültan hekimlere ulaşabilme imkanı olmalıdır, denildi.

Genelgenin tam metni 

Manisa oto yıkama hemşire

Hemşirelik yapmadı… Mesleği duyanları şaşırtıyor!

Manisa’da, hemşire olarak istediği yere atanmayınca mesleğini yapmayan iki çocuk annesi 37 yaşındaki Aysun Çiftçi, oto-yıkamacı oldu.

Girişimciliği ile 3 yıldır oto-yıkama servisi işleten Çiftçi, “Kadın istediği zaman her işin üstesinden gelebilir” diyerek hemcinslerine, “Hiçbir zaman ben bu işi yapamam demeyin” tavsiyesinde bulundu. Manisa’nın ilk kadın oto yıkamacılarından olan Aysun Çiftçi, Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’nde müşterilerine hizmet veriyor.

20 yıllık evli, 2 çocuk annesi Aysun Çiftçi, 1994 yılında Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Manisa’ya atanmayınca hemşirelik yapmadı. Mesleğini gerçekleştiremeyen Çiftçi, 3 yıl önce oto yıkama servisi açtı ve işlerini geliştirerek her kesimden özellikle de kadınların rahatlıkla araçlarını getirdiği bir mekan haline getirdi. 2 kişinin sürkeli çalıştığı oto yıkamacıda yaz aylarında sayı 6’ya çıkıyor. 3 yıldan beri oto yıkama hizmeti veren Aysun Çiftçi, işlerini daha da büyüyerek kadınların sesi olmak istediğini söyledi. Hemcinslerine tavsiyelerde bulunan Çiftçi, “Kadın istediği zaman her işin üstesinden gelebilir” dedi. Çiftçi ayrıca, dükkanına gelen müşterilerine kendi elleriyle çay ve kahve ikramında da bulunuyor. Kadın girişimci Aysun Çiftçi mesleğe başlama hikayesini şöyle anlattı:

Boş durmamak için ‘Ne yapabilirim’ diye düşünmeye başladım. Aklıma, kadınların rahatça gelip araçlarını yıkatabilmeleri için oto-yıkama servisi açmak geldi. 3 yıldan bu yana bu işi severek yapıyorum. Başlangıçta güçlükler yaşadım. Çevremden her ne kadar ‘Bu işlerle uğraşacağına git evinde gün yap, kısır yap’ diyenler olsa da yılmadım. Kendimi buraya ait hissettiğim için bugün buradayım. Kadınlara tavsiyem hiçbir zaman ‘Ben bu işi yapamam’ demesinler.” İşletmenin açıldığı günden bu yana Çiftçi’nin yanında çalışan Ahmet Sürekliler ise şöyle konuştu: “Müşterimizin çoğu kadın. Oto yıkamadan tutun da pasta cila ve otomobillere seramik kaplama gibi bir araç için hangi temizlik hizmeti verilebiliyorsa patronum Aysun Hanım ile birlikte yapıyoruz” dedi. Aysun Çiftçi’nin 2 yıllık müşterisi Erdinç Eroğlu ise “Aysun Hanım, ilk tanıdığım günden beri güler yüzlü kaliteli oto-yıkama hizmeti veriyor. Bizlerin aracını kendi aracı gibi temizliyor. Araçlara kadın eli değdiği anlaşılıyor. İlk gördüğüm zaman, bir kadına göre zor bir iş olduğu için şaşırmıştım. Ama her alanda olduğu gibi kadınlar bu işte de başarılı. İnşallah sayıları daha da çoğalır. Daha da çok kadın bu tür işlere el atarlar ve hayatları değişir

Personel Sağlık Haber
https://www.personelsaglikhaber.net/guncel/hemsirelik-yapmadi-meslegi-duyanlari-sasirtiyor-h74932.html

Mustafa Sandal: “Özür dileriz, o kareleri çıkartıyoruz”

Mustafa Sandal son klip çalışması ile ilgili hemşirelerden tepki almıştı. Klipte yer alan hemşirenin ‘cinsel ilişki objesi’ gibi kullanılmasından rahatsız olan hemşirelerin rahatsızlıklarını duyurmuştu.

Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı da RTÜK’e ihbarda bulunmuştu.

Bir açıklama da Mustafa Sandal’dan geldi. Mustafa Sandal Twitter hesabından yaptığı paylaşıma:

Mustafa Sandal reset açıklaması hemşire

Kutsal bir meslek icra eden hemşire kardeşlerimizi bilmeden, istemeden kırdıysak özür dileriz. RTÜK’ün incelemesini beklemeden kendi vicdan süzgecimizden geçirerek ekipçe gözden kaçırdığımız durumu düzeltmek adına Reset’in klibinin televizyon versiyonundan o kareleri çıkarma kararı aldık, notunu düştü.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Sağlık Bakanı Demircan Bakanlığa alınacak personelin sayısını ve tarihini açıkladı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl içinde 11.000 hekim, 27.000 sağlık personeli, 19.000 sağlık çalışanı alımı yapılacağını ve ilk alım için gelecek hafta ilana çıkacaklarını bildirdi.

Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hemşire, ebe, tekniker, uzman, teknisyen, laborant gibi kadrolar için 27.000 sağlık personeli alınacağını belirtti.

Ayrıca 19.000 kamu işçisi alımı yapacaklarını anlatan Demircan, bu yıl 11.000 civarında hekimin da göreve başlayacağını kaydetti.

Alımların üç aşamada gerçekleşeceğini ifade eden Demircan, birinci bölüm için gelecek hafta ilana çıkacaklarını ve alımların ise Nisan’da olacağını vurguladı.

Bakan Demircan, ikinci alımın Haziran’da, üçüncü alımın ise Eylül ya da Ekim’de gerçekleşeceğini açıkladı.

EDİTÖR: “Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hemşire, ebe, tekniker, uzman, teknisyen, laborant gibi kadrolar için 27.000 sağlık personeli alınacağını belirtti.” İfadesinde Diyetisyenlerin de belirtilmesini beklerdik. Umarım Diyetisyen için açılacak kadro sayısı 1 ya da 10 gibi trajikomik sayılar olmaz.

KPSS DİYETİSYEN

Kocaeli Üniversitesi KPSS ile “Diyetisyen” alım ilanı!

Kocaeli Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde istihdam edilmek üzere 87 hemşire 10 büro personeli 10 diğer sağlık personeli olmak üzere 107 sağlık personeli alımı için ilan yayınlamdı. Başvurular başladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet adresinden yayınlanan ilana göre Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde istihdam edilmek üzere 107 kişi sağlık personeli alımı yapılacak. Alımı yapılacak personelde;

 • 53 lisans mezunu hemşire,
 • 34 lise mezunu hemşire,
 • 10 büro personeli,
 • 1 sağlık fizikçisi,
 • 1 diyetisyen ve
 • 8 diğer sağlık personeli olmak üzere 107 sağlık personeli alacak.

Başvuru şartları;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Memur olma şartlarını taşımak, sınav tarihi 18 yaşını tamamlamış olma, Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin olmaması, görevini yapmaya engel fiziki ve ruhsal sağlık sorunu olmaması, 2016 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş ve puan almış olmak.

Başvuru için gerekli belgeler;

KPSS sınav sonuç belgesi, diploma, 1 adet vesikalık fotoğraf, kimlik, erkekler için askerlik durum belgesi, Sözleşmeli personel başvuru formu,

Adaylar KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak alımı yapılacak her kadro için 1 asil ve 1 yedek olmak üzere liste oluşturulacak. Başvuru yapacak adaylar için başvurular başlamış olup son başvuru tarihi 15 Şubat 2018 günü mesai bitimidir. Başvuru için gerekli belgeler ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Personel Bürosu’na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KPSS diyetisyen, DİYETİSYENLİK ATAMALARI, sağlık bakanlığı beslenme ve diyetetik

Diyetisyenlere kötü haber: “4924’lü sağlıkçı sayıları belirlendi”

Her yıl vizelenen pozisyonlar 2018 içinde güncellendi. 4924’ün ilk çıktığı yıllara göre hekim ve uzman hekimler için vizelenen posizyon sayısında ciddi artışlar yaşanırken Diyetisyen sayısı değişmedi.

Peronel temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, 2018 yılında istihdam edilebilecek sözleşmeli sağlık personelinin sayıları belirlendi.

20.01.2018 tarihinde yayımlanan 2017/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2018 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve personel sayıları tespit edildi.

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, 2018 yılında toplam 16.000 adet sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılabilecek. Bu sayı 2017 yılı için de 16.000 olarak belirlenmişti.

Açıklanan bu rakam, 2018 yılında ilk defa 16.000 sağlık personeli işe alınacağı anlamına gelmiyor. 2017 yılında bu kapsamda 16.000 personel çalışıyor olması halinde ve bunların 2018 yılına da görevlerine devam ediyor olması halinde, bu yıl sadece 8 Uzman Tabip yerine Tabip istihdamına gidilebilecek.

Bakanlar Kurulu Kararına göre;

 • Peronel temininde güçlük çekilen yerlerde, 2018 yılında 16.000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilebilecek.
 • Ebe, Hemşire, Psikolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Tabip, Uzman Tabip, Diş Tabibi ve Diyetisyen unvanlarında personel istihdam edilebilecek.
 • Sağlık Bakanlığında istihdam edilecek olan 16.000 personelin;
  • 220’si Acil Sağlık Hizmetlerinde,
  • 2.122’si Eğitim Hastanelerinde,
  • 1.385’i Entegre İlçe Hastanelerinde,
  • 34’ü Halk Sağlığı Laboratuvarlarında,
  • 489’u İlçe Sağlık Müdürlüklerinde,
  • 1.000’i Sağlık Evlerinde,
  • 493’ü Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve
  • 10.257’si de Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışabilecek.

Unvanlara göre 16.000 personelin dağılımı şöyle

Sağlık Personeli Unvanı Personel Sayısı
2017 2018
Uzman Tabip 8.274 8.266
Tabip 6.669 6.677
Diş Tabibi 1 1
Diyetisyen 1 1
Ebe 1.003 1003
Hemşire 5 5
Psikolog 1 1
Sağlık Memuru 45 45
Sağlık Teknikeri 1 1
             Toplam 16.000 16.000

Yalnızca tabip ve uzman tabip sayılarının artırılmış olduğunu görüyoruz. Bu husus atanmayı bekleyen beslenme ve diyetetik lisans mezunu diyetisyenleri üzdüğü gibi diş hekimi, psikolog ve fizyoterapist gibi sağlık profesyoneli arkadaşlarımızı da üzmüştür.

hemşire atamaları, hemşirelik haberleri

Sosyal medyada ‘Hasta gelmesin’ diye dua eden hemşireler işlerinden oldu!

Dört hemşire facebook hesaplarından ‘Hasta Gelmesin Diye Dua Ederken Biz’ başlıklı bir fotoğraf paylaştılar.

Paylaşımda, 4 hemşire, hasta yatakları üzerinde bağdaş kurup otururlar ve ellerini dua eder şekilde havaya kaldırırlar. ‘Hasta Gelmesin Diye Dua Ederken Biz’ Başlıklı bir de isim koyarak paylaşımda bulundular. Mesai saatlerinde çekildiği anlaşılan bu fotoğrafta Hastanenin isim ve logosu kullanıldığı gibi hemşirelerin üzerinde formaları ve yaka kartlarının da bulunduğu görüldü.

İşverenin 4857 sayılı Kanunun 25/2. Maddesindeki haklı fesih nedenlerine dayanarak hemşirelerin işine son vermesi ile davacı hemşire tarafından işe iade davası açıldı.

Yerel Mahkeme bu paylaşımın hemşirelerin kendi aralarında kurdukları bir grup içinde ve espri amaçlı paylaştıkları nedeniyle davacının davasının kabulü ile işe iadesine karar verdi.

İşverenin kararı temyizi üzerine Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, paylaşımları affetmeyerek, ‘Haklı fesih olmasa da bu geçerli bir fesihdir’ şeklinde değerlendirdi ve işe iade kararını bozdu.

Kararın gerekçesinde,

Sözü edilen paylaşımın öncelikle, 1.285 kişi tarafından beğenildiği ; fotoğrafın altına 52 yorum yapıldığı ve Fotoğrafın yayınlandığı ”… ” grubunun yaklaşık 13.102 üyesinin olduğu belirtilerek,

Davacının mesai saatleri içerisinde çekilen ve paylaşılacağının bilindiği fotoğraflarının binlerce kişi tarafından izlenebilecek bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanmasının işyerindeki çalışma disiplinini ve iş akışını etkileyeceğini değerlendirdi.

Neticede, işten çıkarmanın geçerli olduğunun kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davacının işe iadesini hatalı buldu.

İçtihat metni

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/46017
K. 2016/11591
T. 26.5.2016

o DAVACI HEMŞİRENİN ÇALIŞTIĞI HASTANEDE HASTA YATAKLARI ÜZERİNDE OTURARAK “HASTA GELMESİN DİYE DUA EDERKEN BİZ” BAŞLIKLI FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMASI ( Mesai Saatleri İçerisinde Çekilen Fotoğrafta Davalı Kurumun İsim ve Logosu Kullanıldığı/Davacının Üzerinde Formasının ve Yaka Kartının da Bulunduğu – İşyerindeki Çalışma Disiplinini ve İş Akışını Etkileyecek Nitelikte Olup Artık Davalı İşverenden Davacı İle Çalışması Beklenemeyeceği/Haklı Bir Fesih Nedeni Bulunmasa Bile Geçerli Neden Bulunduğu Kabul Edilerek İşe İade İsteminin Reddedileceği )

o İŞE İADE İSTEMİ ( Facebook Sitesinde ”Hasta Gelmesin Diye Dua Ederken Biz” Başlıklı Davacı İle Birlikte 3 Kişinin Hasta Yatakları Üzerinde Bağdaş Kurup Oturduğu ve Ellerini Havaya Kaldırarak Dua Ettikleri Fotoğrafın Davalı İşverence Fesih Nedeni Yapıldığı/Mesai Saatleri İçerisinde Çekilen Fotoğrafta Davalı Kurumun İsim ve Logosu Kullanıldığı – Davacının Üzerinde Formasının ve Yaka Kartının da Bulunduğu/Haklı Bir Fesih Nedeni Bulunmasa Bile Fesih İçin Geçerli Bir Nedenin Bulunduğu Kabul Edilerek İşe İade Davasının Reddedilmesi Gerektiği )

o FACEBOOK SİTESİNDE İŞ YERİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ GÖRÜNTÜ VE MESAJ PAYLAŞILMASI ( Davacının Mesai Saatleri İçerisinde Çekilen ve Paylaşılacağının Bilindiği Fotoğraflarının Binlerce Kişi Tarafından İzlenebilecek Bir Sosyal Paylaşım Sitesinde Yayınlanması İşyerindeki Çalışma Disiplinini ve İş Akışını Etkileyecek Nitelikte Olduğu – Haklı Bir Fesih Nedeni Bulunmasa Bile Fesih İçin Geçerli Bir Nedenin Bulunduğu Kabul Edilerek İşe İade Davasının Reddedileceği )
4857/m. 18, 20, 25

ÖZET : Dava, işe iade istemine ilişkindir.
Facebook’ adlı sosyal paylaşım sitesinde ” hasta gelmesin diye dua ederken biz, … hastanesi 😳 ” başlıklı, davacı ile birlikte 3 kişinin hasta yatakları üzerinde bağdaş kurup oturduğu ve ellerini havaya kaldırarak dua ettikleri fotoğrafın davalı işverence fesih nedeni yapıldığı anlaşılmaktadır. Paylaşılan bu fotoğrafta davalı kurumun isim ve logosu kullanıldığı gibi fotoğrafta davacının üzerinde formasının ve yaka kartının da bulunduğu görülmektedir. Fotoğrafların mesai saatleri içerisinde çekildiği ve paylaşılmasına davacının rızasının bulunduğu anlaşılmaktadır.

Davacının mesai saatleri içerisinde çekilen ve paylaşılacağının bilindiği fotoğraflarının binlerce kişi tarafından izlenebilecek bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanması işyerindeki çalışma disiplinini ve iş akışını etkileyecek nitelikte olup artık davalı işverenden davacı ile çalışması beklenemeyeceğinden haklı bir fesih nedeni bulunmasa bile fesih için geçerli bir nedenin bulunduğunun kabulü gerekmektedir.
Açıklanan nedenle feshin geçerli olduğunun kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Davacı vekili, davacının iş akdine, çalışma saatleri içerisinde arkadaşları ile kurumu ve mesleği küçük düşürücü mahiyette fotoğraf çektirip bu fotoğrafları davalı şirketin isim ve logosunu kullanarak sosyal medya üzerinden paylaştığı gerekçesiyle son verildiğini, davacının sosyal paylaşım sitesinde yer alan fotoğraflarının hiçbir şekilde mesai saatleri içerisinde çekilmiş olan fotoğraflar olmadığını, feshin haklı yada geçerli bir nedeni bulunmadığını öne sürerek feshin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının iş arkadaşlarıyla birlikte mesai saatleri içerisinde, hasta yataklarının üzerine çıkıp kurumu ve mesleğini küçük düşürecek şekilde fotoğraf çektirdiği, daha sonra bu fotoğrafı sosyal medya hesabından bir grup aracılığıyla, kurum isim ve logosunu açıkça beyan ederek, ” hasta gelmesin diye dua ederken, … Hastanesi” başlığıyla facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yayınladığını bu nedenle yapılan feshin haklı olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece; feshe konu fotoğrafta davacının 3 arkadaşı ile birlikte hasta yatakları üzerinde dua ederken görüldüğü ve başlık olarak da ”hasta gelmesin diye dua ederken biz” yazıldığı, başlıkta davalının isminin de yer aldığı ancak her ne kadar davacının iş akdi 4857 sayılı Yasanın 25/2 – e fıkrasına istinaden feshedilmiş ise de, yapılan davranışının bu boyuta varmadığı, fotoğrafın internet sosyal paylaşım ortamında ”…” isimli bir grupta paylaşıldığı dolayısıyla aynı meslek grubu içerisinde paylaşılmış olduğu bu nedenle arkadaşlar arasında veya meslektaşları arasında bir espri olarak kabul edilmesi gerektiği, davalıyı küçük düşürecek nitelikte bulunmadığı bu nedenle davacının iş akdinin haklı veya geçerli bir sebebe dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanununun 18 ve devamı maddeleridir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

İş Kanununun 18.maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanunun 25/II.maddesinde öngörülen sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi süresince herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.

4857 sayılı İş Kanununun 20.maddesinin ikinci fıkrasına göre geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Somut olayda, davalı şirkete ait … Hastanesinde erkek hemşire olarak çalışan davacının iş akdine 13.11.2014 tarihinde ” … çalışma saatleriniz içerisinde acil servis hasta yatakları üzerinde arkadaşlarınız ile kurumu ve mesleğinizi küçük düşürecek şekilde fotoğraf çektirerek, bu fotoğrafları kurumumuzun isim ve logosunu kullanarak sosyal medya üzerinden paylaştığınız sabit olarak tespit edilmiştir. Yaptığınız bu davranış mesai saatleri içerisinde işinizi ciddiye alarak çalışmadığınızı göstermektedir. Kurum kültürüne ve genel iş hayatı kurallarına uymadığınızdan 4857 /25-II-e gereği doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmanız dolayısıyla iş akdine son verilmiştir. ” içerikli fesih bildirimi ile son verilmiştir.

02.11.2014 tarihinde ”facebook” adlı sosyal paylaşım sitesinde ” … ” isimli bir grup içerisinde yayınlanan ” hasta gelmesin diye dua ederken biz, … hastanesi 😳 ” başlıklı, davacı ile birlikte 3 kişinin hasta yatakları üzerinde bağdaş kurup oturduğu ve ellerini havaya kaldırarak dua ettikleri fotoğrafın davalı işverence fesih nedeni yapıldığı anlaşılmaktadır. Paylaşılan bu fotoğrafta davalı kurumun isim ve logosu kullanıldığı gibi fotoğrafta davacının üzerinde formasının ve yaka kartının da bulunduğu görülmektedir. Sözü edilen paylaşım 1.285 kişi tarafından beğenilmiş ve fotoğrafın altına 52 yorum yapılmıştır. Fotoğrafın yayınlandığı ”… ” grubunun yaklaşık 13.102 üyesi olduğu anlaşılmaktadır.
Davacının 12.11.2014 tarihli savunması ile aynı gün temyiz incelemesi yapılan Dairemizin 2016/10461 Esas sayılı dava dosyasında aynı paylaşım nedeniyle iş akdi feshedilen işçinin savunmasından fotoğrafların mesai saatleri içerisinde çekildiği ve paylaşılmasına davacının rızasının bulunduğu anlaşılmaktadır.

Davacının mesai saatleri içerisinde çekilen ve paylaşılacağının bilindiği fotoğraflarının binlerce kişi tarafından izlenebilecek bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanması işyerindeki çalışma disiplinini ve iş akışını etkileyecek nitelikte olup artık davalı işverenden davacı ile çalışması beklenemeyeceğinden somut olayda haklı bir fesih nedeni bulunmasa bile fesih için geçerli bir nedenin bulunduğunun kabulü gerekmektedir.
Açıklanan nedenle feshin geçerli olduğunun kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3.maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1-Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-Davanın REDDİNE,
3-Karar tarihinde alınması gerekli 29,20 TL harçtan peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 4,00 TL harcın davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydına,
4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalı şirketin yaptığı dosyanın Yargıtay’a geliş dönüş masrafı dahil toplam 38.00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine,
5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre belirlenen 1.800,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,
6-Artan gider ve delil avansının ilgilisine iadesine,
7-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 26.05.2016 oy birliğiyle KESİN olarak karar verildi.

Medi Magazin
https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-sosyal-medyada-hasta-gelmesin-diye-dua-eden-hemsireler-isten-atildi-11-681-75874.html

Agresif diyetler daha fazla kilo aldırıyor, mucize yok!

Moda düşük kalorili agresif diyetler olsa da, vücut bunu açlık olarak algılıyor ve daha fazla depolamaya eğilimli hale gelebiliyor. İşte beslenmeye dair uzmanından ipuçları…

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleşen Hastalıklarda Güncel Nütrisyon Yaklaşımları Sempozyumu Türkiye’nin çeşitli yerlerinden diyetisyen, hekim, hemşire, eczacı ve öğrenciler bir araya geldi. Sempozyumda Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Kızıltan,  Diyabetik Hastalarda Güncel Tıbbi Beslenme Tedavi Yaklaşımı, başlıklı konuşmasında diyabetli hastalarda beslenme yaklaşımlarını anlattı.

Ağırlık yönetiminde düşük kalorili, düşük yağlı, düşük karbonhidratlı gibi birtakım agresif diyet programları uygulanabiliyor. Organizmanın bütünü sağ kalmaya programlı haldedir. Hipotalamusun en önemli görevi sağ kalıma yönelik düzenlemeleri yapmaktır. Biz çok düşük kalorili diyetler uyguladığımız zaman tam tersi bir etki oluşur, daha fazla yağlanma gerçekleşir. Çünkü hipotalamus bunu açlık olarak algılar ve metabolizmamızı neredeyse %50 azaltarak, almış olduğumuz besin öğünlerini daha çok depolamaya yönlendirir. Dolayısıyla agresif diyetler uygulayıp organizmada stres yaratılmamalı, zamana yayarak mucizenin olmadığı anlatılarak belli süreç içerisinde ulaşılabilir, daha düşük hedeflerle başlanmalı.

Medi Magazin
https://www.medimagazin.com.tr/saglik-calisanlari/genel/tr-agresif-diyetler-daha-fazla-kilo-aldiriyor-mucize-yok-6-48-75114.html
bariyatrik ve metabolik cerrahi diyetisyenliği

Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kursu

Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği (MBCDD) olarak, 4 – 5 Kasım 2017 tarihlerinde Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kursunu RENAISSANCE ISTANBUL POLAT BOSPHORUS HOTEL’inde düzenliyoruz.

Metabolik ve bariatrik cerrahisi günümüzde, morbid obez hastalar arasında ağırlık kaybının sürdürülmesinde en etkili yöntemdir. Çok sayıdaki ko-morbid koşullarıyla ilişkilendirilen aşırı şişmanlık, hastalığın erken safhalarında ve bir dereceye kadar olan kilo kaybı ile iyileştirilebilmektedir. Morbid obezite için yaygın medikal tedavi (diyet, fiziksel aktivite, davranış değişikliği, ilaç vb.) ile olumlu sonuç alınması güçtür. Bu nedenle, günümüzde metabolik ve bariatrik cerrahi, morbid obez hastalar arasında ağırlık kaybının gerçekleştirilmesinde en etkili yöntem olarak kabul edilmektedir.

Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağımız, farklı disiplinlerden uzman akademisyenlerimizin katkıları ile zenginleşecek kursumuza bu konuda çalışan ya da ilgi duyan doktor, diyetisyen, psikolog, hemşire, fizyoterapistler, beslenme ve diyetetik bölümü son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile tüm sağlık profesyonellerini kursumuza bekliyoruz.

Destek ve katılımlarınızı bekler, teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Mustafa TAŞKIN
Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kurs Başkanı

HEMŞİRE ÇALIŞMA KOŞULLARI EYLEM

Hemşireler kan ağlıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan hemşireler, personel sayısının az olmasından dolayı zor çalışma koşullarına tepki gösterdi. Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, seslerine kulak verilmesini istedi.

türk sağlık sen

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanları, personel yetersizliğinden dolayı hem zor koşullarda çalıştıklarını hem de yeterli hizmeti veremediklerini sık sık anlattı. Hastane çalışanları bugün bir kez daha bu sorunlarını dillendirdi. Klinikler girişinde toplanan sağlık çalışanları adına basın açıklamasını Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin yaptı.

Seslerine kulak verilmesini isteyen Yasemin Zengin,

Üniversite hastaneleri önemli eğitim ve bilim yuvalarıdır. Lakin kurum çalışanları olarak son dönemlerde artan kadro yetersizlikleri nedeniyle, insanlık dışı bir çalışma ortamına maruz kalınmıştır. Defalarca ’hemşireler kan ağlıyor’ dedik. Ne yazık ki yetkili tüm kurumlar, bizlere gözleri kör, kulakları sağır bakar oldu. Gelinen noktanın vehamiyeti, herkes tarafından malum. Sağlık bakım hizmeti veremeyen kurum, servislerin ve yoğun bakımların bazılarında 103 yatak kapatmak zorunda kaldı. Bu durum vatandaşların sağlık hizmeti almasını engelledi. Ameliyathane ve birçok birimde tüm çalışanlar artık insanlık dışı bir çalışma ortamına maruz bırakılmaktan tükenmişliğin son noktasına gelmiştir. Hemşire sayısı gözardı edilerek ameliyat yapılmakta, hasta yatırılmakta ve hizmet beklenmektedir. Atık bıçak kemiğe dayanmıştır. Kadro talebinin karşılanması için yükselen sese kulak vermeyen yetkili tüm birimleri kınıyoruz. Hemşire eksikliği acilen giderilsin. Çalışma koşulları düzeltilsin. İnsanı bir bakım ortamının olacağı çalışma koşulları oluşturulsun. Taleplerimiz ve isteklerimiz çok basittir. Bunlar giderilmezse, bugünden itibaren sorunlara çözüm bulana kadar eylem ve etkinliklerimize devam edeceğiz, dedi.

Protestoda SES adına da aynı konuyla ilgili açıklama yapıldı. Eylemde hemşireler kan ağlayan hemşire maskeleri taktı.

Medimagazin
https://www.medimagazin.com.tr/saglik-calisanlari/univ-personeli/tr-hemsireler-kan-agliyor-6-50-66423.html
para, maaş, ücret, bes

Unvanlara göre maaşlar üç gruba ayrıldı!

KİT personelinin ücretlerine dair yeni Tebliğ yayımlandı. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

Resmi Gazete

Sayı : 30130, TEBLİĞ, Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE UYGULANACAK ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/2)

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları sözleşmeli personel ücretlerin tespitine ilişkin 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

Yüksek Planlama Kurulunca;

Devlet Personel Başkanlığının 27/01/2016 tarihli ve E.554 sayılı ve 10/05/2017 tarihli ve E.2774 sayılı yazıları dikkate alınarak; kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli personel ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin ekli Kararın kamu bütçesine ilave yük getirilmemesi kaydıyla kabulüne, karar verilmiştir.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Sözleşmeli personel temel ücretleri ve temel ücretlerin hesaplanması

MADDE 1 – (1) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonların, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretleri (EK-I)’de gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

(2) Sözleşmeli personelin temel ücretleri (EK-I)’deki en yüksek temel ücretleri aşamaz ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemez.

(3) Bu Karar kapsamındaki kurumlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.

Ücretlerde artış yapılması

MADDE 2 – (1) Bu karar kapsamında bulunan sözleşmeli personelin temel ücretleri, ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen artış oranları kadar artırılır.

Ücretlerin yeniden düzenlenmesi

MADDE 3 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak ayarlama yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Bu şekilde yapılacak ücret ayarlamaları sonucu oluşacak toplam maliyet artışı, söz konusu sözleşmeli personel grubuna ait toplam temel ücret maliyet tutarının % 5’ini hiçbir şekilde aşamaz. Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin maliyete esas olan %5’in hesaplanmasında toplam sözleşme ücret maliyet tutarı esas alınır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 4 – (1) 21/10/2011 tarihli ve 2010/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Kararın 3 üncü maddesi 1/1/2018 tarihinde, diğer hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

(EK-1)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRETLER

1. Grup

(En düşük temel ücret 2.510 TL, En Yüksek Temel Ücret 4.344 TL)
 • Baştabip, Baştabip yardımcısı, Uzman Tabip, Tabip,
 • Diş tabibi,
 • Diyetisyen,
 • Eczacı,
 • Veteriner, 
 • Biyolog,
 • Ajans Amiri, Amir, Asistan Hava Trafik Kontrolorü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, Başmimar, Başmühendis, Çözümleyici, Ekonomist, Eksper, Fizikçi, Gar Şefi, Grup Başmühendisi, Havalimanı Müdür Yardımcısı, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeolog, Jeomorfolog, Kaptan, Kimyager, Kontrolör, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Makinist (TCDD), Matematikçi, Merkezi Satınalma Uzmanı, Mimar, Muhasebeci, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mütercim, Pilot, Programcı, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Şef, Şeftren, Şehir Plancısı, Teknik Amir, Teknik Öğretmen, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Tercüman, Uzman, YHT Makinisti

2. Grup

(En Düşük Temel Ücret 2.213 TL, En Yüksek Temel Ücret 3.801 TL)
 • başhemşire, hemşire,
 • psikolog,
 • çocuk gelişimcisi,
 • pedagog,
 • sağlık memuru, sağlık teknisyeni,
 • veteriner sağlık teknisyeni,
 • AIM Memuru, Amir Yardımcısı, Anbar Memuru, Apron memuru, Asistan AIM Memuru, Başdağıtıcı, Başrepatitör, Başteknisyen, Bilgisayar İşletmeni, Büro personeli, Cer muayene memuru, çocuk eğitimcisi, Dağıtıcı (PTT), daktilograf, dava takip memuru, dekoratör, eğitim uzmanı, endeks ve faturalama memuru, enformasyon memuru, gişe memuru, grafiker, haberleşme memuru, hareket memuru, hostes, itfaiyeci, kondoktör, konsrüktör, koruma ve güvenlik görevlisi, köprü operatörü, kütüphaneci, laborant, makinist, memur, merkezi satınalma uzman yardımcısı, muhasebeci yardımcısı, mutemet, öğretmen, pazarlama ve dağıtım memuru, pazarlamacı, programcı yardımcısı, puantör, rapörtör, repartitör, ressam, revizör, santral memuru, satınalma memuru, satış memuru, sayman, sekreter, stajyer AIM memuru, stajyer hava trafik kontrolörü, sürveyan, şef yardımcısı, teknik ressam, teknisyen, temsilci, topograf, tren teşkil memuru, uzman yardımcısı, vagon teknisyeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar

3. Grup

(En Düşük temel Ücret 2.131 TL- En Yüksek Temel Ücret 3.361 TL)

Aşçı, bahçıvan, bekçi, çocuk bakıcısı, dağıtıcı, destek personeli, hayvan bakıcısı, hizmetli, iş makinası sürücüsü, kaloriferci, makasçı, makinist yardımcısı, manevracı, postacı, seyis, şoför, tahsildar, teknisyen yardımcısı

21 Temmuz 2017 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30130

TEBLİĞ

Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ, TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM

ŞİRKETİ, İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDE VE PTT ANONİM

ŞİRKETİNDE 2016 VE 2017 YILLARINDA UYGULANACAK

ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/1)

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankaları ile PTT Anonim Şirketinde çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2016 ve 2017 yıllarında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Bazı kamu kuruluşlarının 2016 yılı personel ücretleri

MADDE 1 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) çalışan kapsam dışı personelin ücretleri, 1/1/2016 tarihinden itibaren %6,9 oranında artırılmıştır.

(2) Kapsam dışı personel ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesi kapsamındaki), Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. sözleşmeli personeline; aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti (6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesi kapsamındaki personel hariç), temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları hariç) brüt aylık ortalaması;

a) Hiç bir şekilde 2.035-TL’den düşük,

b) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., BOTAŞ ve TPAO’da; genel müdürler için 12.459-TL’den, diğer personel için 10.524-TL’den yüksek,

c) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’de; genel müdürler için 11.093-TL’den, genel müdür yardımcıları için 10.239-TL’den, diğer personel için 8.539-TL’den yüksek,

ç) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’de; genel müdürler için 10.911-TL’den, diğer personel için 8.686-TL’den yüksek,

d) Diğer kuruluşlarda; genel müdürler için 8.728-TL’den, diğer personel için 6.454- TL’den yüksek

olamaz.

(3) Kuruluşlarda 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmühendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Bazı kurum ve kuruluşlarda 2016 yılı yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik ücretleri

MADDE 2 – (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu üyelerine net 2.729-TL’yi, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4’ünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilir. Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50’nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 2.729-TL, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4’ü tutarında net aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek ödeme yapılır. Bu aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri (uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dahil) ilgili kuruluş tarafından karşılanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde, bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; birinci fıkrada belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4’ünü aşamaz.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla ikinci fıkrada belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, kuruluş yönetim kurulunun muvafakati ile bu kuruluşların doğrudan ve dolaylı pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan kuruluşa ödenir.

(5) Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin ücretleri her ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görevden ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutarı geri alınır.

(6) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerden, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürütmeleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ödemesi ve ek ödeme yapılmaz. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile denetçiliğe vekaleten atanan veya görevlendirme yapılanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.

(7) Kamu sermayeli banka ve borsalar ile bunların iştiraklerinin; sermayesi kısmen veya tamamen Hazineye veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olup özelleştirme neticesinde kamu payı %50’nin altına düşen Devlet iştiraklerinin; uydu yörünge pozisyonlarının haklarına sahip olan sermayesinin tamamı Hazineye ait şirketin; yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara, yetkili organları veya esas sözleşmeleri uyarınca belirlenen ücretler ödenir.

Diğer ücretler

MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenir.

(2) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, bu personelin kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Karardaki ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.

Ücretlerin belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan kapsam dışı personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.

(2) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki PTT A.Ş.’nin personelinin ücretlerinin, belirlenen tavanı geçmemek kaydıyla artırılmasına Kuruluş Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak, bu şekilde yapılacak artış oranı 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki artış sonrası oluşacak ücretin %23,8’ini aşamaz.

(3) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki personelin ücretlerinin, belirlenen tavanı geçmemek kaydıyla artırılmasına kuruluş yönetim kurulları yetkilidir. Ancak, bu şekilde yapılacak artış oranı 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki artış sonrası oluşacak ücretin %5,4’ünü aşamaz.

Ücretlerde artış yapılması

MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanlarına, 2016 yılı ikinci altı aylık dönemi ve 2017 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için kamu görevlilerinin mali haklarında uygulanan artış oranı kadar artış yapılır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 6 – (1) 21/8/2015 tarihli ve 2015/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Karar 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Memurlar.net
http://www.memurlar.net/haber/682375/kit-personelinin-ucretlerine-dair-yeni-teblig-yayimlandi.html?utm_source=headlines
YÖK, Yüksek öğrenim kurumu diyetisyen

Diyetisyenler için unvan değişikliği yolu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı bir kaç ay içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açacak. Çalışmalar başlamış olup unvan değişikliği branşları şöyle…

 • Diyetisyen,
 • Fizyoterapist,
 • Psikolog,
 • Çocuk Gelişimcisi,
 • Odyolog,
 • İş Uğraşı Terapisti,
 • Sağlık Fizikçisi,
 • Perfüzyonist,
 • Hemşire,
 • Sosyal Çalışmacı,
 • Biyolog,
 • Laboratuvar tek,
 • Ameliyathene tek,
 • Odyometri tek,
 • Diş Protez tek,
 • Diyaliz tek,
 • Radyoterapi tek,
 • İlk ve Acil Yardım,
 • Fizik Tedavi tek,
 • Patoloji,
 • Yaşlı Bakım,
 • Tıbbi Sekreter,
 • Röntgen tek,
 • Elektronörofizloji tek,

Görevde yükselme ile açılacak bölümler de birkaç gün içinde duyurulacaktır…

TBMM

Atama bekleyen sağlıkçılardan TBMM’de oturma eylemi

Atama bekleyen sağlık personeli, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un basın toplantısında bir dakikalık oturma eylemi yaptı.

doku ve organ nakli

Yurdakul, atama bekleyen yardımcı sağlık personeliyle TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Hemşire, ebe, tıbbi sekreter gibi yardımcı sağlık personelinin 36 farklı branşta olduğunu anımsatan Yurdakul, bu personelin sağlık meslek lisesi, sağlık hizmetleri yüksek okulu ve üniversitelerden mezun olduğunu anlattı. Yurdakul, 2016’da sağlık meslek lisesinden geçen yıl 75.242 öğrencinin, sağlık meslek yüksek okullarından ise 264.136 öğrencinin mezun olduğunu dile getirerek, mezun olanların atanamadığını söyledi. Yurdakul, bunun nedeninin hükümetin taşeron sistemini kullanması olduğunu öne sürerek, 400.000 kişi eğitim aldıkları branşlarda atama beklerken yığınla öğrenci almaya devam edildiğini bildirdi.

gebelik zehirlenmesi, bebek, hamile, gestasyon, preeklampsi

Eğitimli, donanımlı, liyakat sahibi gençler yerine Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili birimlerin yaptığı kısa dönemli kurslarla verilen sertifikalarla kadrolaşmalar yapıldığını ileri süren Yurdakul,

O zaman bu gençler niye okuyor? Sağlıkta kaliteli hizmet 2- 4 aylık kurs ile sertifika alan kişilerle mi 2-4 yıl kendi alanında teorik, pratik eğitim alan kişilerle mi sağlanır? Sağlık personel atamalarında taşerondan vazgeçin. 400.000 atanamayan sağlık personelini, yeni yapılacak şehir hastaneleri, yaşam, sağlık merkezleri, aile sağlık merkezleri ile taşradaki sağlık müdürlerine atamalarını yapalım, ifadesini kullandı.

Kalp, damar, kardiovasküler, kolesterol, trigliserit, yağ, biyokimya, tahlil, laboratuvar, sağlık personeli

Toplantıya katılan mezunlar ellerinde,

Atama bekleyen sağlıkçı sayısı 400.000 yazılı kağıtlarla, Bizleri görmeyen gözlere, duymayan kulaklara inat sembolik oturma eylemi yapıyoruz, diyerek, bir dakikalık oturma eylemi yaptı.