umre ve hac için diyetisyen

Sağlık Bakanlığı 2020/Hac-Umre diyetisyen görevlendirmeleri başlıyor!

Hac Organizasyonunda görev yapmak isteyen Sağlık Bakanlığı personeli müracaatları 26 Aralık 2019 tarihinde başlayıp 3 Ocak 2020 tarihinde sona erecek, sağlık ekibinde görev almak üzere müracaat edeceklerden;

Uzman hekim

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) fiilen çalışıyor olmak,
 • Aşağıda unvanları belirtilen branşlarda görev yapan uzman doktorlardan;
  • Anestezi, Cildiye, Dahiliye, Fizik Tedavi, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz, İntaniye, Kadın Doğum, Kardiyoloji, KBB, Nöroloji, Ortopedi, Psikiyatri, Radyoloji ve Üroloji uzmanı olarak görev yapan doktorlarda, daha önce hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
  • Acil Tıp Uzmanı ve Uzman Aile Hekimi olarak görev yapan doktorlarda, 2019 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak.
 • 01.01.1960 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
 • 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,
 • 03/01/2020 son müracaat tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam ediyor olmamak,
 • Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak

Pratisyen

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
 • Asistan/Başasistan ve araştırma görevlisi olarak çalışmamak,
 • 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,
 • 03/01/2020 son müracaat tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam ediyor olmamak,
 • 2018, 2019 yılları hac ve 2019-2020 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
 • 01.01.1965 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
 • Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

Diş hekimi

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
 • Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,
 • 01.01.1965 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
 • En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,
 • Asistan/Başasistan ve araştırma görevlisi olarak çalışmamak,
 • 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,
 • Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

Eczacı

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
 • Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,
 • En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,
 • 01.01.1965 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
 • 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,
 • Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

Diyetisyen

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
 • Daha önce hac organizasyonunda görev almamış olmak,
 • 01.01.1974 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
 • En son görev yapmış olduğu yerde 2 yıldır çalışıyor olmak,
 • 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışmamak,
 • Görevlendirmeler dahil idari hizmetlerde çalışıyor olmamak.

Diğer personel

Ortez-Protez, Röntgen, Anestezi, Diş, Laborant Ve Tıbbi Cihaz Tamir Teknikeri/Teknisyeni; ATT (Acil Tıp Teknisyeni-Paramedik), Toplum Sağlığı (Sağlık Memuru), Hemşire (Ebe, EbeHemşire), Eczacı Kalfası, Sterilizasyon Olarak Çalışanlarda;

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
 • ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik)’ler son 3 yılını hastanelerde veya 112 acil servislerinde çalışmak şartıyla, 03/01/2020 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
 • Diş teknisyeni/teknikeri son 3 yılını hastanelerde veya ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışmak şartıyla, 03/01/2020 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
 • Ortez-protez, röntgen, anestezi, laborant ve tıbbi cihaz tamir teknikeri/teknisyeni, toplum sağlığı (sağlık memuru), hemşire (ebe, ebe-hemşire), eczacı kalfası ve sterilizasyon olarak görev yapanlar son 3 yılını yataklı tedavi hizmeti veren hastanelerde çalışmak şartıyla, 03/01/2020 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
 • 2017, 2018, 2019 yılları hac ve 2019-2020 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
 • 01.01.1974 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
 • Görevlendirmeler dahil idari ve büro hizmetlerinde çalışıyor olmamak.

Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlarda;

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 03/01/2020 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

 2018, 2019 yılları hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

01.01.1970 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, şartları aranacaktır.

Bilgi için hacumre.diyanet.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

umre ve hac için diyetisyen

2018 yılı hac sağlık ekibi için Diyetisyen alınacak!

2018 yılında Hac’da görev almak isteyen Sağlık Personeli Müracaatları 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Müracaat edecek personelle ilgili açıklamalar:

Müracaat işlemleri; 12 – 16 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Müracaat etmek isteyenler öncelikle Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş. veya Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. nezdinde bulunan “Hac Sağlık Kurumsal Hesabı’na, görevli sağlık personeli hac müracaatı için 20,00 ₺ yatıracaklardır.

Müracaat ücreti yatırıldıktan sonra Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinde bulunan Ek–1 örneğe uygun form, açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda doldurulacak, fotoğraf ekle butonundan vesikalık fotoğraf eklenecek, formun çıktısı alınarak Kurum yetkilisine onaylatıldıktan sonra çalıştığı kurumdan aldığı onaylı hizmet cetvelini de eklemek suretiyle elden veya posta ile en geç 21 Şubat 2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde olacak şekilde gönderilecektir.

Diyetisyenlerde aranan şartlar

a) Kamuya ait sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) 16.02.2018 tarihi itibariyle en az 3 yıldır (Erkekler için askerlikte geçen süre hariç) çalışıyor olmak,
b) 2016 ve 2017 yılı hac organizasyonu ile 2018 yılı umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1972 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.

Umre için sağlık personeli görevlendirilecek

2018 Umre organizasyonuna katılan umre yolcularına sağlık hizmeti sunmak amacıyla, 2017 Hac Organizasyonunda görev almak üzere…

umre ve hac için diyetisyen

Test sınavı ve sözlü sınav/mülakata katılarak başarılı olmuş, ancak puan durumu itibariyle Hac Organizasyonunda görevlendirilemeyen ve havuzda bekleyen sağlık personelinin, umre mevsimi süresince dönemler halinde hizmetine ihtiyaç duyulan süre kadar Suudi Arabistan’da görevlendirilmelerine Bakanlık Makamının 14/11/2017 tarih ve 8411 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

diyanet işleri başkanlığı helal gıda gıda katkıları

Helal gıda ve gıda katkı maddeleri Diyanet’in gündeminde!

Bütçe için kitapçık hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığı 2018’de, bireysel emeklilikten altın hesabına, beyin ölümü ve ötenaziden cinsiyet değiştirmeye kadar farklı alanlardaki konuları gündemine aldı.

Çalışmalar kapsamında Din İşleri Yüksek Kurulu da IŞİD ve FETÖ konusunda müftülük personelini eğitecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini konularda en yüksek karar ve danışma organı Din İşleri Yüksek Kurulu, bireysel emeklilikten altın hesabına, beyin ölümü ve ötenaziden cinsiyet değiştirmeye kadar farklı alanlardaki konuları gündemine aldı. Diyanet 2018 yılı bütçesi için hazırladığı kitapta, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 2017 yılında gerçekleştirdiği hizmetler ile önümüzdeki sene gerçekleştirmeyi planladığı hizmet ve faaliyetlere yer verildi. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlar tarafından e-posta, mektup, faks ve Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı telefonlarıyla sorulan soruları yanıtladı. Bu yılın ilk yarısında telefonla günlük ortalama 100 vatandaşa, faks ve mektup yoluyla 368 soruya, e-posta yoluyla da 405 soruya cevap verildi. Yeni kuşakların anlayabileceği nitelikte yayınlar hazırlamayı da amaçlayan Yüksek Kurul, ateizm, deizm, agnostisizm konularında gençlere yönelik iki adet yayın hazırlamayı planlıyor. Kurul ayrıca Müslüman azınlıkların, mültecilerin sorunlarıyla ilgili yayın ile engellilerle ilgili ilmihal çalışmasını tamamlamayı, hac, umre ve kurban konularının ele alındığı bir kitapçık çıkarmayı, Kudüs rehberi hazırlamayı hedefliyor.

Türkiye ve dünyada dini argümanları kullanarak barışı tehdit eden hareketlerle ilgili çalışma yapmayı amaçlayan Yüksek Kurulun, yurt genelinde IŞİD, FETÖ gibi oluşumlar hakkında müftülük personeli ve vatandaşlar için 20 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmeyi de planlıyor. Din İşleri Yüksek Kurulunun 2018 içinde görüşeceği güncel dini meseleler de bütçe tasarısında sıralandı. Buna göre Kurulun gündeminde, bireysel emeklilik, forex, kasko, sigorta, altın hesabı, beyin ölümü ve ötenazi, helal gıda gibi konular bulunuyor.

Genetik tanı

Görüşülecek ‘güncel dini meseleler’, şu şekilde sıralandı:

 • İktisadi hayat ile ilgili konular,
 • bireysel emeklilik,
 • yardımlaşma yoluyla ev ve araba edinme sistemleri,
 • trafik kazalarından doğan tazminatlar,
 • factoring ve forfaiting uygulamalarının fıkhi boyutu,
 • sukuk ve teverruk işlemleri,
 • kredi kartıyla altın alım satımı,
 • altın hesabı,
 • gecikme zammı,
 • kasko ve sigorta,
 • internet üzerinden gerçekleştirilen akitler,
 • forex, ibadet ile ilgili konular,
 • kerahet vakitlerinin tespiti,
 • tıp ve sağlık ile ilgili konular,
 • genetik tanı,
 • beyin ölümü ve ötanazi,
 • cinsiyet değiştirmenin hükmü,
 • helal gıda ile ilgili konular,
 • hayvan kesim yöntemleri,
 • yiyecek ve içeceklerdeki katkı maddeleri.