Ergoterapik yaklaşım örnekleri

Yaralanma ya da hastalık nedeniyle bazı işlevlerini kaybetmiş kişilerin, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırmak için giyinme, kendine bakım, mobilite ve devamını okuyun…

Ergoterapi nedir?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve yaşam koşullarını geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük devamını okuyun…