diyetisyenler, beslenme uzmanları, diyet doktorları, beslenme ve diyet uzmanları

Uzman diyetisyen nedir, diyetisyen nasıl uzman olur?

Uzman diyetisyen; hastalarının ya da danışanlarının sağlıklarının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla yaşam biçimi değişikliğinin en önemli basamağı olan beslenme tedavisi ya da danışmanlığı yapan sağlık profesyonelidir.

Uzman diyetisyen nerelerde çalışır?

Uzman diyetisyenler; kendi ofislerinde, hastanelerde, kliniklerde, tıp merkezlerinde, üniversitelerde, okullarda, spor salonlarında, gıda firmalarında, yemek şirketlerinde ve otellerde görev yapmaktadırlar.

Uzman Diyetisyen nasıl olunur?

Uzman diyetisyen olmak için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmiş olması gerekmektedir:

 1. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ya da yüksek okullarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.
 2. Bilim uzmanlığı unvanına hak kazanmak için lisans eğitiminin ardından, üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitülerinde lisansüstü programlarına katılma ve en az tezli yüksek lisans düzeyinde sağlık diplomasına sahip olma şartı bulunmaktadır.

Uzman diyetisyenlerin lisans ve yüksek lisans diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır.

Uzman Diyetisyen diploma tescil numarası sorgusu için tıklayınız (Diyetisyenler için)

diyetisyen, beslenme uzmanı, beslenme ve diyet uzmanı, beslenme ve diyetetik, gerçek diyetisyenler sitesi

Sağlık personellerinde “uzmanlık” nasıl alınır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin (A) fıkrasının 5. bendinde: 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar, hükmü yer almaktadır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Diş Hekimliği Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Ebelik Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Eczacılık Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Ergoterapi Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Gerontoloji Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Hemşirelik Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Odyoloji Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Ortez-Protez Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Perfuzyon Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sağlık İdaresi Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sağlık Kurumlan İşletmeciliği Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sağlık Kurumlan Yöneticiliği Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sosyal Hizmet Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Spor Bilimleri Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Tıp Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Veterinerlik Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Psikoloji Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (6S7 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca)
Biyoloji Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (6S7 Sayılı Devlet M cm ur lan Kanunu uyarınca)
Moleküler Biyoloji ve Genetik Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca)
Biyokimya Tıbbi Laboratuvar Kadrosunda Çalışması Halinde Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda Değerlendirilir.
Kimya Tıbbi Laboratuvar Kadrosunda Çalışması Halinde Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda Değerlendirilir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Her ne kadar Sağlık Bilimleri Fakültesi altında yer alsa da Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda sayılmamaktadır.

Tıp Hekimlerinde Uzmanlık

Tıp hekimlerinde uzmanlık, 6 yıl Tıp Fakültesi eğitiminden sonra TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sonucu yapılan asistanlık eğitimiyle gerçekleşmektedir.

Diş Hekimlerinde Uzmanlık

Diş hekimlerinde uzmanlık, 5 yıl Diş Hekimliği Fakültesi eğitiminden sonra DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) sonucu yapılan asistanlık eğitimiyle gerçekleşmektedir.

Veteriner Hekimlerinde Uzmanlık

Veteriner hekimlerinde uzmanlık, 5 yıl Veterinerlik Fakültesi eğitiminden sonra yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleşmektedir.

Eczacılıkta Uzmanlık

Eczacılıkta uzmanlık, 5 yıl Eczacılık Fakültesi eğitiminden sonra EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı) sonucu yapılan asistanlık eğitimiyle gerçekleşmektedir.

Diyetisyenlerde Uzmanlık

Diyetisyenlerde uzmanlık, 4 yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik eğitiminden sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleşmektedir. Bu unvanın resmi bir geçerliliği henüz bulunmamaktadır.

Fizyoterapistlerde Uzmanlık

Fizyoterapistlerde uzmanlık, 4 yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon eğitiminden sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleşmektedir. Bu unvanın resmi bir geçerliliği henüz bulunmamaktadır.

Hemşirelerde Uzmanlık

Hemşirelerde uzmanlık, 4 yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik eğitiminden sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Hemşirelikle ilgili bölümlerde yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleşmektedir.

Ebelerde Uzmanlık

Ebelerde uzmanlık, 4 yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik eğitiminden sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Ebelikle ilgili bölümlerde yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleşmektedir.

Psikologlarda Uzmanlık

Psikologlarda uzmanlık, 4 yıl Fen Bilimleri Fakültesi Psikoloji eğitiminden sonra Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleştiğinde Klinik Psikolog unvanı alınırken Psikoloji ilgili diğer bölümlerde yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleştiğinde Uzman Psikolog unvanı kullanılabilmektedir. Klinik psikolog unvanı resmi olarak tanımlanmışken bu unvanın resmi bir geçerliliği henüz bulunmamaktadır.

diyetisyen, beslenme uzmanı, beslenme ve diyet uzmanı, beslenme ve diyetetik, gerçek diyetisyenler sitesi

Diyetisyenlerde uzmanlık ve unvan konusu!

Uzmanlaşma ülkemizde hala Beslenme ve Diyetetik eğitim sisteminin önemli eksiklerindendir. Diyetisyenler görevleri süresince sağlık kurum ve kuruluşlarının birçok farklı birimlerinde görev almalarına karşın, bu birimlere özgü herhangi bir branş ve uzmanlık unvanına sahip değiller ne yazık ki…

Tıpta Uzmanlık Sınavı ya da Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı gibi uzmanlık sınavları olmadığı için Diyetisyenler, Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik öğrenimini tamamlayıp lisans diploması aldıktan sonra ancak lisansüstü öğrenimi ile uzmanlaşabilirler. 

Unvan: Diyetisyen

 • Öğrenim: En az lisans (4 yıllık üniversite)
 • Öğrenim süresi: En az 4 yıl
 • Bu unvana sahip kişinin kullanabileceği diğer mesleki unvanlar: Beslenme Uzmanı, Diyet Uzmanı
 • Unvanı kullanmaya hak kazanma: YÖK tarafından yapılan YGS ve/veya LYS ile üniversiteye yerleştirilme, sorumlu olunan derslerin tamamını alma, başarılı olma, eğitimi tamamlama ve lisans diploması alma.

Unvan: Beslenme ve Diyet Uzmanı

 • Öğrenim: En az tezli yüksek lisans
 • Öğrenim süresi: En az 6 yıl
 • Bu unvana sahip kişinin kullanabileceği diğer mesleki unvanlar: Uzman Diyetisyen, Diyetisyen, Diyet Uzmanı, Beslenme Uzmanı
 • Unvanı kullanmaya hak kazanma: YÖK tarafından yapılan YGS ve/veya LYS ile üniversiteye yerleştirilme, sorumlu olunan derslerin tamamını alma, başarılı olma, eğitimi tamamlama ve lisans diploması alma. Sonrasında en az 2 yıl süre ile ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapma ya da en az 4 yıl süreyle ilgili alanlarda doktora yapma.
 • İlgili alanlar: Diyetetik Programı, Beslenme Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Toplu Beslenme, Toplum Beslenmesi, Halk Sağlığı Diyetisyenliği

Unvan: Uzman Diyetisyen

 • Öğrenim: En az tezli yüksek lisans
 • Öğrenim süresi: En az 6 yıl
 • Bu unvana sahip kişinin kullanabileceği diğer mesleki unvanlar: Diyetisyen, Diyet Uzmanı, Beslenme Uzmanı
 • Unvanı kullanmaya hak kazanma: YÖK tarafından yapılan YGS ve/veya LYS ile üniversiteye yerleştirilme, sorumlu olunan derslerin tamamını alma, başarılı olma, eğitimi tamamlama ve lisans diploması alma. Sonrasında en az 2 yıl süre ile ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapma ya da en az 4 yıl süreyle ilgili alanlarda doktora yapma.
 • İlgili alanlar: Anatomi, Biyoistatistik, Disiplinler Arası Sinir Bilimleri, Embriyoloji, Halk Sağlığı, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Fizyoloji, Histoloji, Sağlık Yönetimi, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıp Eğitimi, Tıp Tarihi ve Etik, Sağlık Bilimleri Enstitülerindeki diğer tezli yüksek lisans bölümleri.

Unvan: Doktor Diyetisyen

 • Öğrenim: Doktora mezunu olmak
 • Öğrenim süresi: En az 10 yıl
 • Bu unvana sahip kişinin kullanabileceği diğer mesleki unvanlar: Uzman Diyetisyen, Diyetisyen, Diyet Uzmanı, Beslenme Uzmanı
 • Unvanı kullanmaya hak kazanma: YÖK tarafından yapılan YGS ve/veya LYS ile üniversiteye yerleştirilme, sorumlu olunan derslerin tamamını alma, başarılı olma, eğitimi tamamlama ve lisans diploması alma. Sonrasında en az 2 yıl süre ile ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapma ve en az 4 yıl süreyle ilgili alanlarda doktora yapma.
 • İlgili alanlar: Diyetetik Programı, Beslenme Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Toplu Beslenme, Toplum Beslenmesi, Halk Sağlığı Diyetisyenliği, Anatomi, Biyoistatistik, Disiplinler Arası Sinir Bilimleri, Embriyoloji, Halk Sağlığı, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Fizyoloji, Histoloji, Sağlık Yönetimi, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıp Eğitimi, Tıp Tarihi ve Etik, Sağlık Bilimleri Enstitülerindeki diğer doktora bölümleri.

Gerçek Diyetisyenler Sitesi’nin özel haberidir. Yalnızca aktif bağlantı adresi vererek kendi web sitenizde paylaşabilirsiniz.

sağlık bölümleri 2016

Her diyetisyenin branşı olmalı mı?

Branşlaşma ülkemizde hala sağlık sistemini önemli eksiklerindendir. Diyetisyenler görevleri süresince sağlık kurum ve kuruluşlarının birçok farklı birimlerinde görev almalarına karşın, bu birimlere özgü herhangi bir branş ve uzmanlık unvanına sahip değiller ne yazık ki…

Diyetisyenin branşları nelerdir?

 • Poliklinik diyetisyenliği
 • Danışman diyetisyenlik
 • Klinik diyetisyenlik (Klinik nütrisyon diyetisyenliği)
 • Toplu beslenme diyetisyenliği
 • Spor diyetisyenliği
 • Cerrahi diyetisyenliği (Bariyatrik cerrahi diyetisyenliği)
 • Toplum beslenmesi diyetisyenliği (halk sağlığı diyetisyenliği)
 • Diyabet diyetisyenliği
 • Kardiyoloji diyetisyenliği
 • Eğitim ve araştırma diyetisyenliği…

rdn, rd, kayıtlı diyetisyen, diyetisyen tarihçesi

Yıllarca bir birimde çalışıp, tayini çıktığında veya aynı kurumda yöneticilerin insiyatifi ile başka bir birimde görevlendirildiğinde, daha önce çalıştığı birimdeki bilgi ve beceriler kullanılamamakta ve heba olmaktadır. Diyetisyenin yeni birime oryantasyonu zaman almakta ve bu süreçte birçok sıkıntı beraberinde yaşanmaktadır.

Branşlaşma ile beslenme ve diyetetik hizmetlerinin, bu bağlamda sağlık hizmeti kalitesinin artacağı, iş doyumunun sağlanacağı yadsınamaz bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarının daha profesyonel bir sağlık hizmetine erişimi sağlanacaktır.

Diyetisyenlikte branşlaşma ile, diyetisyenlerin özerkliği, bağımsız rolleri, sorumluluğu, görev alanı, görev tanımı ve sınırları netlik kazanmış olacaktır. Ayrıca oryantasyonu, çalıştığı birim yetkinliği ve iş hakimiyetleri de artacaktır.

Bu çerçevede vesayet altında olmadan, özgüven ve iş doyumu ile mesleğini icra edebilen, otonom bir diyetisyen profili idealize edilmiş olacaktır. Sağlık bakanımızın, sağlıkta dönüşüm programında ikinci faza geçileceğini sıkça dile getirdiği bu günlerde, diyetisyenlik başta olmak üzere, hekim dışı sağlık meslek mensuplarının branşlaşması desteklenmeli ve doğrultuda ciddi çalışmalar yapılması, sağlık hizmet sunumu kalitesi açısından çok kıymetli olacaktır.

beslenme ve diyet unvanları

(TARTIŞMA) Beslenme uzmanı mı diyetisyen mi?

Merhaba meslektaşlarım,

Diyetisyen ile beslenme uzmanı unvanlarının birçok mecrada eşdeğer kullanıldığını görüyoruz. Halbuki Beslenme uzmanı, diyet uzmanı, diyetisyen, beslenme ve diyet uzmanı, uzman diyetisyen… unvanları farklı şekillerde kazanılıyor ve lisans “beslenme ve diyetetik” mezunu bu unvanlardan yalnızca “diyetisyen”i kullanmalı. Zira Sağlık Bakanlığı VBK’nda da yalnızca DİYETİSYEN ibaresini görüyoruz.

diyetisyenler uzmanlık

Uzmanlığın üç yolu

Siz de çok iyi biliyorsunuz ki uzman unvanını kullanabilmek için üç yol var: Doktora eğitiminin tamamlanması, TUS ya da DUS.

Sizce yukarıda bahsettiğim unvan tanımları nasıldır / nasıl olmalı? Konuya ilişkin Türkiye Diyetisyenler Derneği’ne mail göndermemize karşın aylardır herhangi bir yanıt alamadık.

diyetisyenlerdeuzmanlik-2

Diyetisyenlerin görüşleri önemli

Değerli bilgi/görüşlerinizi aşağıda yer alan YORUM kısmında belirtirseniz bu konuyu açıklığa kavuşturacağımız kanaatindeyiz.

diyetisyenler uzmanlık