diyetisyen gizem nur savacı obezite cerrahisi

Obezite ve tedavi yöntemleri

Dünyada giderek yaygınlaşan ve dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen obezite, önlenebilir bir sağlık problemidir.

obezite hakkında gerçekler

Obezite, yani aşırı şişmanlık, yaşam kalitesini ve süresini anlamlı derecede etkilemektedir.  Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerin en önemli sağlık sorunu olan obezite artık ülkemizde de önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır.

[irp]

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yağ dokularında sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı miktarda yağ birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Obezite ve kilo fazlalığı günlük kullanımda karışabilmektedir, fakat birbirlerinden farklıdırlar.

Neden kilo veremiyorum?, kilo verememe nedenleri, kilo verememe sebepleri, zor kilo vermek, kiloyu zor vermek, kilo verme zorluğu, insülin direnci kilo vermeyi engelliyor, kilo verirken dikkat edilecekler, kilo verdiren diyet, kilo verdiren gıdalar

Kilo fazlalığı kişinin boyuna göre fazla kiloyu belirtirse de, obezite patolojik aşırı yağ dokusunu ifade eder. Obezitenin tohumları çocukluk döneminde atılmakta; yeterli tanı ve tedavi olanakları kullanılmadığında ise erişkin dönem obezitesi için zemin hazırlamaktadır.

[irp]

Günümüzde obezitenin tanımlı bir hastalık olduğundan ve ilişkili olduğu diğer hastalıklar ortaya konulduğunda tedavisi olan bir hastalık olarak kabul görmektedir. Obezite; insülin direnci, metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok hastalık ile yakın ilişkili olup, toplum sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit etmekte olan bir sağlık sorunudur. Amerika’da yapılan bir çalışmada morbid obezitenin ülke nüfusunun neredeyse sekizde birini etkilediği bildirilmiştir.

obeziteyle mücadele sağlık

Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın, yedi coğrafik bölgede seçilen yedi il içerisindeki 14 sağlık ocağında 30 yaş üstü 15.468 birey üzerinde yaptığı, Sağlıklı Beslenelim Kalbimizi Koruyalım çalışmasına göre, obezite görülme sıklığı erkeklerde % 21.2, kadınlarda ise % 41.5 olarak bulunmuştur. Bu çalışma raporunda obezite en sık İç Anadolu Bölgesi’nde en düşük ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülmüştür.

Obezite, birçok neden ile ortaya çıkabilmektedir. Bu faktörlerden, aşırı ve yanlış beslenme ile yetersiz fiziksel aktivite, obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Bu faktörlerin yanı sıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyal-kültürel ve psikolojik pek çok etmen birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır.

NCEP ATP III raporuna göre, bel çevresi ölçümleri, erkeklerde 102> cm ve kadınlarda 88> cm olan kişiler, abdominal obezite kriterini yerine getirir.

[irp]

Obezitede hastalarına hangi tedavi yöntemi ile devam edileceğine, başka hastalıkların bulunup bulunmaması ve vücut kitle endeksinin değerlerine göre karar verilir. Eğer kişinin vücut kütle indeksi 35’in altında bir değere sahipse, egzersiz ve sağlıklı bir beslenme programı ile kilo vermesi mümkündür. Vücut kitle endeksi 35’in üzerinde olan kişilere ise genellikle cerrahi yöntemler uygulanır.

obezite ölçüm, obezite doktoru diyetisyen

Her geçen yıl görülme sıklığında artış yaşanan obezitenin iki çeşit tedavisi vardır;

  • Diyet ve egzersiz
  • Cerrahi operasyon

İnsanlar genellikle obezite operasyonlarına karşı endişeyle yaklaşırlar, fakat obezite cerrahisi konusunda uzman bir ekiple, obezite merkezlerinde uygulanan cerrahi operasyonlarda risk oranları oldukça düşüktür. Operasyon risklerinden endişe duyan kişiler genellikle diyet ve egzersizle fazla kilolarından kurtulmayı hedeflerler ama diyet ve egzersizle obeziteden kurtulmak her zaman mümkün değildir. Obezitenin derecesine bağlı olarak bazı durumlarda operasyon gerekli olabilir. Dahası için lütfen bariyatrik cerrahi diyetisyenine başvurunuz.

Gerçek Diyetisyenler Sitesi Uzman Yazarı - Diyetisyen Gizem Nur Savacı

obezite büşra, diyetisyen büşra güneş, kırşehir diyetisyen büşra güneş, herbalife, gerçek diyetisyenler sitesi, beslenme uzmanı yazıları, obezite, obez, aşırı şişmanlık, obezite ekonomisi

Her yönüyle: “Obez ekonomisi”

Türkiye’de her beş kişiden biri obez…

obezite, elma, hamburger

Bu çok büyük oran, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilmiş olup; bu oranın her geçen gün arttığı vurgulanmaktadır.

obezite hakkında gerçekler

Obezite oranındaki bu artış ekonomiye nasıl yansıyor?

Obezite zaman içerisinde kendi ekonomisini yaratan bir sektör halini almıştır. Obez bireylerin var olan tüketimleri ve zayıflamaya yönelik harcamaları bu ekonomiyi belirleyen etmenlerdir. Bu etmenlerin etki ettiği sektörler başta sağlık sektörü olmak üzere giyim, spor ve yemektir.

Giyim sektöründe büyük pay sahibi olmaya başlayan büyük beden giyim özellikle online satışlarda ekonomide yerini almıştır. Birçok ünlü giyim markası bünyelerinde büyük beden satışlara başlamıştır.

Yiyecek sektöründe hali hazırda tüketim miktarının fazlalığı ve hazır gıdalara ilginin fazlalığı ekonomide yer eder. Hazır gıdaların tüketilmesi obeziteye neden olurken, obez bireylerin özellikle hazır gıdalara yönelmesi ise bir kısır döngü yaratır.

Neden kilo veremiyorum?, kilo verememe nedenleri, kilo verememe sebepleri, zor kilo vermek, kiloyu zor vermek, kilo verme zorluğu, insülin direnci kilo vermeyi engelliyor, kilo verirken dikkat edilecekler, kilo verdiren diyet, kilo verdiren gıdalar

Bunun dışında obez bireylerin zayıflamaya yönelik harcamalarının içerisinde…

Diyetisyenlere 300-1200₺, Spor salonlarına 500-2500₺ gibi miktarların verilmesi söz konusudur. Son zamanlarda meşhur olan adrese teslim menüler ise bu harcamalarda yerini almaya başlamıştır.

Beden Kütle İndeksindeki artışıyla paralellik gösteren diyabet, kalp hastalıkları, uyku apnesi vs. rahatsızlıklar da giderler arasına girerek en büyük payla ekonomide yerinin alıyor.

sağlıklı beslenme ülkeler sıralaması

Dünya genelinde obeziteyle mücadele için 2 trilyon civarında bir harcama yapılmaktadır. Türkiye ‘de ise son zamanlarda Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı için büyük bütçe ayrılmıştır. Genelde 51-64 yaş grubunda gözlenen obezitenin, çocuk ve gençlerde de görülmeye başlaması devletimizin bu konuya eğilmesine sebep olmuştur. Bu program kapsamında toplumu bilinçlendirme, sağlıklı beslenmeye yönlendirme , fiziksel aktiviteye teşvik etme çalışmaları sürdürülür. Yine program kapsamında okul kantinlerinde satılan ve restaurantlarda tüketilen ürünlerde sınırlamalara gidilmiştir.

obez çocuk spor, diyet

Sonuç olarak

Sağlığı tehdit ettiği gibi ekonomiyi de tehdit eden obeziteyle mücadele için toplum diyetisyen, fizyoterapist vs. birlikte hareket etmeli ve bu gidişle dur demelidir.

Gerçek Diyetisyenler Sitesi Uzman Yazarı - Diyetisyen Büşra Güneş

uzmanın tüm yazılarıdiyetisyenden online diyet alsoru sor

Eğer siz de Gerçek Diyetisyenler Sitesi‘nde uzman yazar olmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan bize ulaşabilirsiniz: