Tarım ve Orman Bakanlığı

217.000 ₺ ceza!

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekim’de gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerini sürdürdü. Bu denetimlerde 30 gıda işletmesine 216.818 ₺ cezai işlem uygulandı.

Aydın İl genelinde bulunan bin 827 adet gıda üretim yeri, 12.971 adet gıda satış ve toplu tüketim yerinden 2.268’ine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Zehirlenme, şikayet ve rutin denetimler sonucu ekipler tarafından 47 adet numune alınırken, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 15 gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 216.818 ₺ cezai işlem uygulandı.

ALO Gıda 174 hattı’na, Ekim ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 63 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 7 adet, üretim yeri ile ilgili 4 adet olmak üzere toplam 74 adet şikâyet ulaştığı ifade edildi. Şikayetlerle ilgili olarak 61 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldığı belirtildi. Yapılan gıda denetimleri hakkında yapılan açıklamada,

Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.

Gıda Gündemi
http://www.gidagundemi.com/gida-gundemi/turkiye/217-bin-lira-ceza–h18125.html
enerji içecekleri zararlımı

Buralarda “enerji içeceği” satışı yasaklandı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, enerji içecekleri konunda yeni düzenlemeye gitti. Enerji içecekleri spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak. 18 yaşından küçüklere satılamayacak olan ürünlerin etiketinde,

Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir, ifadesi bulunacak. Yeni Tebliğ, AB Komisyonu’na da bildirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği, 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sporcu içecekleri kapsam dışı

Enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere ürünlerin özelliklerinin belirlendiği tebliğ, sporcu içeceklerini ise kapsamıyor.

Enerji içeceğinin,

Kafein içeren, taurin, glukoronolakton, inositol, karbonhidrat, aminoasitler, vitaminler, mineraller ve diğer gıda ve bileşenlerini içerebilen, aromalandırılmış alkolsüz içecek” olarak tanımlandığı tebliğe göre, enerji içecekleri özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilmeyecek.

Ürün özellikleri

Enerji içeceğinde toplam kafein miktarı litrede 150 miligramdan; enerji içeceğinin bileşiminde litrede inositol 100 miligram, glukoronolakton 20 miligram, taurin 800 miligramdan fazla olamayacak.

Enerji içeceklerine bileşen olarak etil alkol ilave edilmeyecek. Ancak ürünü oluşturan bileşenlerin çözündürülmesi, taşınması gibi işlemlerde kullanılabilen, bileşenlerde doğal olarak bulunabilen, üretim aşamasında oluşabilen ve son ürüne taşınan etil alkol miktarı en fazla 3,0 g/L olacak.

Bileşiminde kafein ile birlikte taurin, inositol ve glukoronolakton maddelerinden birini veya birkaçını içeren aromalandırılmış alkolsüz içecekler enerji içeceği dışında başka bir gıda adı ile piyasaya arz edilemeyecek.

Meyveli olarak adlandırılan enerji içeceklerinde meyve oranı, gazlı olanlarda ağırlıkça en az %4, gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az %10 olacak.

Enerji içeceklerinde şeker yerine veya şeker ile birlikte Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine uygun olarak tatlandırıcılar kullanılabilecek.

Enerji içecekleri bileşen olarak diğer gıdalarda kullanılmayacak

18 yaşından küçüklere satılamayacak. Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlarında, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanacak.

Spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içecekleri piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak. 18 yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satışı yapılmayacak.

Gerekli uyarıları tüketicinin görebilmesi için enerji içecekleri, son tüketiciye ambalaj bütünlüğü korunarak sunulacak. Toplu tüketim yerlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak enerji içeceği reklam ve tanıtımı yapılamayacak.

Etiket ve uyarılar

Enerji içeceklerinin etiketinde kafein, taurin, glukoronolakton, inositol, aminoasitlerin miktarı litrede miligram olarak yer alacak.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde uyarı başlığı altında, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde;

  • Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir.
  • Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diyabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez.
  • Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite öncesinde, sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir.
  • Günlük 500 ml’den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez, ibareleri yer alacak.

Ürünlerin etiketinde

Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir, ifadesinin, punto büyüklüğü en az 3 mm olacak şekilde bulunması zorunlu olacak.

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde, Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanacak, ancak ‘enerji’ için yapılabilen beslenme beyanı ifadeleri enerji içeceği için yapılamayacak.

AB Komisyonu’na bildirildi

Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Avrupa Birliği Komisyonuna bildirilen Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre yaptırımlar uygulanacak.

Ekim 2006’de Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği’ni yürürlükten kaldıran Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık 2017 tarihine kadar tebliğ hükümlerine uyacaklar.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri, Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar yürürlükten kaldırılan tebliğ hükümlerine uymak zorunda olacaklar.

besin güvenliği, gıda güvenliği, güvenilir gıda

Gıda işletmelerinde çalıştırılması zorunlu personeller listesi

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun Sorumluluklar başlıklı 22’inci maddesinin 7’nci fıkrasına göre gıda işletmeleri, aşağıda verilen listede belirtilen işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun Ek-1 Listesi

Gıda ve yem İşletmelerinden Üretimin Nevine göre Personel Çalıştırmak Zorunda Olan İşletmeler ve Bu İşletmelerde Çalışabilecek Meslek Mensupları

 

İşletmeler Meslek Unvanları
Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri ·        Diyetisyen,

·        Veteriner hekim,

·        Ev ekonomisi yüksek okulu beslenme bölümü,

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Alkollü içkiler üreten iş yerleri ·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Alkolsüz içecek üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Baharat, kuruyemiş, cips, çerez üreten işyerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Bal, polen, arı sütü, temel petek üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Veteriner hekim

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve zootekni)

Ekmek ve unlu mamuller üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Et ve et ürünleri işleyen iş yerleri

(Kasaplar hariç)

·        Veteriner hekim,

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda bölümü)

Fonksiyonel gıdalar üreten iş yerleri ·        Veteriner hekim

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager,

Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki ekstraktları üreten iş yerleri ·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Gıda ışınlama yapan iş yerleri ·        Veteriner hekim,

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager,

·        Su ürünleri mühendisi

Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Kombinalar, kesimhaneler, parçalama ve bağırsak işleme tesisleri ·        Veteriner hekim
Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Maya, fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Biyolog,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Meyve ve sebze işleyen iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Özel beslenme amaçlı gıda üreten iş yerleri ·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Siyah çay, bitki ve meyve çayları üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Su ürünleri işleyen iş yerleri ile balık hâlleri ve toptan balık satışı yapan yerler ·        Veteriner hekim,

·        Su ürünleri mühendisi,

·        Su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi,

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve su ürünleri)

Süt ve süt ürünleri işleyen iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan iş yerleri veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Veteriner hekim,

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü)

Şeker ve şekerleme ürünleri üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Takviye edici gıda üreten iş yerleri ·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Toz karışımlı gıda üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü),

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Un, irmik, bulgur, pirinç, makarna, bisküvi üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimya mühendisi,

·        Kimyager

Yumurta işleyen, depolayan veya ambalajlayan işyerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

·        Veteriner hekim,

·        Gıda mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimyager,

·        Kimya mühendisi

Yukarıda sayılan gıda iş kollarının dışında, 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran gıda iş yerleri İşin nev’ine göre:

·        Veteriner hekim,

·        Gıda mühendisi,

·        Su ürünleri mühendisi,

·        Ziraat mühendisi,

·        Kimyager,

·        Kimya mühendisi

Gıda işletmelerinde çalıştırılması zorunlu olan personele ilişkin hususlar

17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğinin 10’uncu maddesine göre gıda işletmelerinde, çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili aşağıdaki hususlar uygulanır.

a- Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubu, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge alacaktır. Meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme aranacaktır. Kamu kurumlarında çalışanlarda bu belge yerine kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.

b- Gıda işletmecisi, üretimin nevine uygun en az lisans düzeyinde eğitim almış ise kendi işletmesinde zorunlu personel olarak çalışabilir.

c- Gıda işletmecisi, işletmesindeki her faaliyet için ayrı ayrı personel çalıştırabileceği gibi sadece bir personel de çalıştırabilir. Sadece bir personel çalıştırılması durumunda tüm faaliyetlere uygun meslek mensubu personel istihdam edilir.

ç- Gıda işletmecisi aynı adreste birden fazla faaliyet göstermesi durumunda tüm faaliyetlerde kullanılan alet ekipmanın toplam motor gücü, 30 beygir gücünün üzerinde veya çalıştırdığı toplam personel sayısı on kişiden fazla ise çalıştırılması zorunlu olan personeli istihdam etmek zorundadır.

d- Çalıştırılması zorunlu olan personelin herhangi bir sebeple işten çıkarılması veya çıkması durumunda, gıda işletmecisi bu durumu ve yeni personel ile ilgili bilgi ve belgeleri yetkili mercie vermek zorundadır.

e- Gıda işletmecisi, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatlerine göre zorunlu personel istihdam etmek zorundadır. Gıda işletmesinde çalışan zorunlu personel, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz.

besin güvenliği, gıda güvenliği, güvenilir gıda

Gıda mevzuatı

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘nun TBMM’de 11 Haziran 2010 tarihinde kabul edilmesi ile birlikte ülkemiz gıda mevzuatında yepyeni bir dönem başladı.
AB Mevzuatı’na uyum sağlamayı temel hedef olarak alan bu Kanun, gıda ve yem sektörünü bire bir ilgilendiren Dörtlü Hijyen Paketi’nin yanı sıra, 12. Fasıl kapsamındaki birçok konuyu da kapsayacak şekilde düzenlenerek yayımlandı.

2012 yılı daha doğrusu 2011 yılının son ayı bu açıdan son derece önemli bir aydı. Bu ay içerisinde 100’ü aşan sayıda ilgili yönetmelik hızla yayımlandı. 17 Aralık tarihi ile başlayan bu süreçte onlarca yönetmelik yayınlandı. Gıda ve yem açısından beklenen dört ana yönetmelik olan “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik“, “Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik”, “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” ve “Hayvansal Gıdalar İçin Özel  Hijyen Kuralları Yönetmeliği” de yayımlandı. Yine bu yönetmeliklerdeki kimi usulleri ayrıntılı olarak düzenleyen “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” yayımlandı. Sistemin oluşmasında hayati öneme sahip olan “Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve daha birçokları yayımlandı.

Yeni gıda mevzuatımızın en önemli yaklaşımlarından birisi, gıda işletmecisinin yaptığı işten sorumlu hale geliyor olması. Bu yaklaşım ile aynı AB ülkelerinde olduğu gibi; sorumluluk gıda işini yapan işletmeciye verilmiştir. Bir gıda maddesini üreten, işleyen, paketleyen, satan; kısaca her aşamada bu işi yapan kişiler gıdanın güvenli olmasını sağlamaktan sorumludur. Gıdaların izlenebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bir başka deyişle raftaki bir üründe karşılaşılan sorunun sorumlusuna ulaşılabilmesini sağlayan siste mlerin oluşturulması gerekmektedir. Sadece gıda üreten fabrikalar ve satış yerleri değil; lokantalar restoranlar gibi toplu tüketim yerleri de bu sorumluluklarla yükümlü kılınmıştır. Önemli bir diğer yaklaşım ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gıdada tağşiş, taklit ve hile yapan işletmelerin şeffaflık kapsamında kamuoyuna duyurulması konusudur. Ancak burada gıda  güvenliğinin sağlanmasında stratejinin, taktiğin ve yapılması gereken öncelikli uygulamaların nasıl olacağına çok iyi bir şekilde karar verilmesi ve zamanlamanın da doğru yapılması önem taşıyor. Ülkemizde gıda güvenliğinin gelişimi önündeki en büyük engel merdivenaltı ya da kayıtdışı üretim. Dolayısıyla gıda güvenliğinin gelişimi için en temel stratejinin kayıtdışının yok edilmesi ya da başka bir deyişle kayıt içine çekilmesi, standartlara uygun üretim yapılmasının sağlanması ve sağlıklı bir ekonomik düzen içerisinde ülkemizde haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve sektörün gıda güvenliği ortak paydasında üretim yapar hale getirilmesinin olması gerekiyor.  Bu ana stratejik yaklaşım merdivenaltının daha sıkı üzerine gidilerek taklit, tağşiş ve hilelerin ortaya çıkarılarak tüketicinin de bilgilendirilmesi ve tüketicinin de kayıtdışından uzaklaştırılması gibi taktik yöntemlere ihtiyaç duyuyor. Herkes  denetlenmeli ancak, sadece kayıtlı işletmelerin denetlenmesi burada yapılacak çok önemli bir taktik hatası olacak ve bu uygulamadan Türkiye ve Türk tüketicisinin kazancı olmayacak. Gıdada yapılan taklit, tağşiş ve hile gibi durumlar bilindiği gibi test ve analiz sonuçları ile ortaya çıkarılıyor. Bir diğer önemli konu da tek bir laboratuarın sonucuna göre sonuçların kamuoyuna doğrudan duyurulmasının geri dönülemeyecek boyutta sorunların ortaya çıkmasına neden olabileceği unutmamalı. O nedenle bir laboratuarın uygunsuzluk tespiti durumunda bu numunenin kesinlikle bir de Gıda Referans Laboratuarı’nda analizinin yapılması ve bunu takiben eğer sonuçlar her iki yerde de aynı şekilde ise kamuoyuna duyurulmasına karar verilmesi gerekiyor.

Gıda güvenliğinin gelişiminde yanlış yapanların cezalandırılması ne kadar önemliyse, doğru yapanların da ödüllendirilmesi o derece önemli. Gıda güvenliği konusunda sektörel bazda iyi uygulama örneklerinin takdir edilmesinde ve ön plana  çıkarılmasında, hem iyi firmalar açısından, hem de diğer firmaların teşviki açısından büyük bir fayda sağlanacağı kesin.

Yeni mevzuatla birlikte ortaya çıkan önemli değişikliklerden birisi de eskiden olan “üretim izni” uygulaması yerine; “kayıt” ve “onay” sisteminin getirilmiş olması. Hayvansal ürün üreten firmalar (et, süt, yumurta ve ürünleri) “onay”; diğer ürün grubunda (hayvansal olmayan ürünlerde, bitkisel ve kompozit ürünlerde) ise ‘kayıt” esası geçerli olacak. “Onay”, üretim iznine biraz daha benzer bir uygulama. Ama tam da benzemiyor, çünkü formüller bazında değil işletme bazında gidip onay alacak.

Diğer taraftan yeni mevzuat aynı AB mevzuatı yaklaşımında olduğu gibi gıda güvenliğinde sorumluluğu işyeri sahibine bırakıyor. Bir gıda maddesini üreten, işleyen, paketleyen, satan; kısaca her aşamada bu işi yapan kişiler gıdanın güvenli olmasını sağlamaktan sorumlu. Gıdaların izlenebilirliğinin sağlanması gerekiyor. Bir başka deyişle raftaki bir üründe karşılaşılan sorunun sorumlusuna ulaşılabilmesini sağlayan sistemlerin oluşturulması gerekiyor. Sadece gıda üreten fabrikalar ve satış yerleri değil; lokantalar restoranlar gibi toplu tüketim yerleri de bu sorumluluklarla yükümlü kılınmıştır.

Tüm gıda işletmelerinin uyması gereken hijyen koşulları belirlenmiş ve işletmelere 2012 yılının sonuna kadar uyum sağlama zorunluluğu getirildi. Bu koşullara 2012 sonuna kadar uyum sağlayamayacak olan işletmelere ise uygulayacakları modernizasyon planını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sunmaları koşulu ile 2013 yılı sonuna kadar süre tanındı.

Burada üzerinde dikkatle durulması gereken çok önemli bir durum ortaya çıkıyor; o da sektörün gıda güvenliğine yönelik çeşitli yatırımlar ve harcamalar yapması gerekliliğidir. Bu yatırım ve harcama kalemleri; altyapı, makine parkı, eğitim, analiz, belgelendirme ve danışmanlık gibi alanlarda olacak. Sektörün ağırlıklı olarak KOBİ yapısında olduğu göz önüne alındığında mevzuatın uygulamaya geçmesinde sağlanacak teşvik ve desteklerin en kritik konuların başında geleceği aşikar. Şu ana kadar işletmesinde hiç dezenfektan kullanmamış, analiz yaptırmamış, personeline eğitim aldırmamış binlerce işletmeye maddi destek programları oluşturmadan bugünden yarına bu yatırımları yapmasını beklemek pek gerçekçi değil. Sağlanacak bu devlet desteklerinin gıda sanayimizin güçlenmesine, uluslararasılaşmasına ve gıda güvenliğinin gelişimine inanılmaz derecede faydası olacak.

Böylesi kapsamlı bir mevzuat değişikliğinin tam ve doğru olarak anlaşılmasında ve uygulanmasında; bakanlık görevlileri, sektör temsilcileri ve ilgili tüm kesimlere eğitim ve seminerler verilmesi ve bilgilendirici toplantılar düzenlenmesi yerinde olacak.

18 Nisan 2012, Çarşamba, GGD