sağlık bakanlığı diyetisyen alımı

Haziran merkezi alımlarında kadrolu diyetisyen alımı olur mu?

2017/5 KPSS tercih işlemlerine başvurmak isteyen diyetisyenlerden gelen sorulardan önemli sorulardan biri: Haziran merkezi alımlarında kadrolu diyetisyen alımı olur mu?

Haziran ayındaki merkezi alımlarda kadrolu diyetisyen sağlık personeli kadroları olur mu?G

Yanıt

2017/1 KPSS tercihleri, 21 Haziran 2017 – 3 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınacak ancak bu tercih işlemlerinde kadrolu sağlık personeli de yer alacak olmasına rağmen, kadro sayısı oldukça az olacaktır. Bu alımlarda yerleşen diyetisyenlerin, 2017/1 KPSS tercihlerine başvurmalarına engel bir durum bulunmamaktadır…

KPSS diyetisyen, DİYETİSYENLİK ATAMALARI, sağlık bakanlığı beslenme ve diyetetik

2017/5 ataması yine 4+2’ye mi bağımlı?

2017/5 KPSS tercih işlemlerine başvurmak isteyen diyetisyenlerden gelen sorulardan önemli sorulardan biri: 2017/5 ataması yine 4+2’ye mi bağımlı?

2017/5 sağlık personeli atamasında 4+2 sistemi diyorlar, peki bu sistemde es durumu ataması da dahil mi yani es durumu ataması istenebilir mi? G

Yanıt

Zorunlu hizmeti ifade eden 4+2 uygulaması, 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesiyle sözleşmeli sağlık personeli için de getirilmiştir. İlgili hüküm şöyle:

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.
(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

Bu hükümlere göre, sözleşmeli diyetisyen sağlık personelinin eş durumu ataması ancak 1 yıl sonra yapılabilecektir.

KPSS diyetisyen, DİYETİSYENLİK ATAMALARI, sağlık bakanlığı beslenme ve diyetetik

Üniversite hastanesinde sözleşmeli çalışan diyetisyen 2017/5 alımına başvurabilir mi?

2017/5 KPSS tercih işlemlerine başvurmak isteyen diyetisyenlerden gelen sorulardan önemli sorulardan biri: Üniversite hastanesinde sözleşmeli çalışan diyetisyen 2017/5 alımına başvurabilir mi?

Üniversite hastanesinin kendi 4/B’li sözleşmeli personel alımına başvurdum ve kazanıp işe başladım, şimdi olan sözleşmeli alıma tercih verebilir miyim?

G

Yanıt

Sağlık Bakanlığının şu anki alımları da 4/B’li sözleşmeli statüdedir. Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan esaslara göre, çalışan bir 4/B’li, yeni bir 4/B’li alımına başvuramamaktadır. Bunun tek istisnası unvan değişikliğidir.

Örneğin üniversitesine hastanesine 4/B’li hemşire olarak yerleşen bir kişi, eğer ikinci bir mezuniyeti var ise (örneğin diyetisyenlik gibi), Sağlık Bakanlığının 2017/5 alımlarındaki Diyetisyenliği tercih edebilir, ancak başka bir kadroyu seçemez…