ofis diyeti, iş yerinde diyet detox

Diyet ofislerine iş güvenliği şartı getirildi!

Beslenme ve diyet danışmanlığı merkezleri de dahil olmak üzere küçük işletmeler için yeni dönem yarın başlıyor!

Az tehlikeli alanlarda faaliyet gösteren ve 50’den az çalışanı olan iş yerlerinde de artık iş güvenliği ve sağlığı hizmeti verilmesi esas olacak. Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa 50’den az çalışanı olan diyet ofisi, hukuk bürosu, terzi, manav, market ve hatta apartmanlar bu kapsamda olacak. Sağlıkla ilgili süreçleri ise kamu sağlık kurumları veya aile hekimlerinden takip edebilecek. Tek bir çalışanı dahi olsa tüm iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermesi esas olacak. Bu ise hizmet alımı veya işverenin kendisinin eğitim alması yoluyla olacak.

Şart aranmıyor

Eğitim alan bir işveren, iş yerindeki sağlık gözetimi dışındaki hizmetleri verebilecek. Buna göre, işveren veya işveren vekili, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’yle protokol imzalamış kurum, kuruluşlar veya üniversiteler aracılığıyla verilen eğitimlere dahil olabilecek. Bu eğitimlere herhangi bir mezuniyet şartı aranmaksızın, 18 yaşını dolduran herkes katılabilecek. Buradan e-sertifika alınması yeterli olacak. Sağlıkla ilgili süreçleri ise kamu sağlık kurumları veya aile hekimlerinden takip edebilecek. Eğitim almayan işverenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından hizmet alımı yapmak zorunda olacak.

EK MALİYET

Pandemi sonrası bu yükümlülüğün kendileri için ağır olacağını söyleyen TESK Başkanı Bendevi Palandöken de yaklaşık 1 milyon işyerinin bu zorunluluk kapsamında olacağını anımsattı. Palandöken, “Biz bir yıl daha ertelenmesini istiyoruz. Bu yükümlülük ek maliyet demek. Kimsenin şu ortamda iş güvenliği uzmanı tutma durumu yok. Önümüzü görmemiz gerekiyor. Umarım gerekli uzatma imkanı sağlanır” diye konuştu.

İKİ KEZ ERTELENDİ

2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için getirilen yükümlülüklerin önce 1 Temmuz 2016’da başlatılması benimsenmişti. Daha sonra bu tarih 2017 yılına ve çıkarılan bir torba yasayla da 2020 yılı temmuz ayına ertelendi.

İŞ YERLERİ 3’E AYRILMIŞTI

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla işyerleri az tehlikeli,
 • tehlikeli ve
 • çok tehlikeli şekilde üç sınıfa ayrılarak, iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırması yükümlülüğü getirilmişti.

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve çalışan sayısı 50’den az olan iş yerleri ve bazı kamu kurumları içinse bu yükümlülük yapılan yasal değişiklikle 1 Temmuz 2020 tarihine ötelenmişti. Bu iş yerleri için tanınan yasal geçiş süreci yarın sona ermiş olacak.

medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-berbere-terziye-manava-doktor-sarti-getirildi-kucuk-isletmeler-icin-yeni-donem-yarin-basliyor-11-681-89985.html
diyetisyen ofis kapatma

Diyetisyenlere yönelik insan hakları ihlalinde son durum!

Ofisi kapatılan meslektaşımız 384 gün sonra hakim karşısına çıkacak. Meslektaşımız Dyt. Nurettin Şahinli’nin Gerçek Diyetisyenler Sitesi takipçilerine ve meslektaşlarına mesajıdır.

Diyetisyen Nurettin Şahinli’nin Diyet Danışmanlığı Ofisini, İstanbul-Çekmeköy İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü, “yetkisiz sağlık hizmeti verdiği ve verdirildiğinden bahisle” işlem yaparak, Denetleme-Açma-Kapama yetkisi olmadığı halde  Çekmeköy Kaymakamlığı OLUR yazısı ile 05/07/2019 tarihinde mühürlemiştir.

Yapılan idari işlemin yanlış olduğu hususunda meslektaşımız defalarca ilçe kaymakamlığı ve sağlık müdürlüğüne dilekçelerini İletseler de herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır

Türkiye Diyetisyenler Derneği konu ile ilgili görüş yazısını Çekmeköy Kaymakamlığına bildirmiştir.

Yapılan idari işlemin iptaline yönelik, İstanbul 10. İdare Mahkemesine, Çekmeköy kaymakamlığı, Çekmeköy Kaymakamlığı ilçe sağlık müdürlüğü hakkında, hukuksuz ve adil olmayan mühürleme kararı nedeni ile dava açılmış; mahkeme kararıyla mühürleme işlemi kaldırılmıştır (06/09/2019).

10/10/2019 günü yeniden Çekmeköy ilçe sağlık müdürlüğü memurları, Dahiliye hekimi olmadan diyetisyen yalnız başına ofis açamaz gerekçesiyle, Dyt Nurettin Şahinli ’nin ofisini boşalttıklarına dair tutanak tutmuşlardır.

Meslektaşımız “yetkisiz sağlık hizmeti verdiğinden ve verdirdiğinden bahisle” ibaresi ile, Çekmeköy ilçe sağlık müdürlüğü ve Çekmeköy kaymakamlığı tarafından Anayasa ya aykırı , Hukuka açık aykırılık teşkil edecek bir idari yaptırım olarak Nurettin ŞAHİNLİ nin Beslenme ve diyet Danışmanlığı ofisini kapatmıştır. Ve meslektaşımıza Anadolu cumhuriyet başsavcılığından soruşturma başlatılmıştır.

1219 sayılı Kanunun Ek-13. Maddesi Ç bendinde

“Diyetisyen; Beslenme ve Diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun “Sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine, gerekli beslenme programları düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde, beslenme programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur” şeklindedir.

Kanunda açıkça görüldüğü üzere; sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları düzenlemek diyetisyenin görevi ve sorumluluğundadır. Aksi taktirde hiçbir bilimsel içeriği veya geçmişi olmayan kişilerin, hiçbir yüksekokul veya denginde eğitim almadan, insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde açlık diyetleri, hastalık yayıcı diyetler, ilaçlar ya da bu muhtelif davranışlarla toplumu kandıran ve insan sağlığını yok eden yetkisiz kişilerin, ticaret amaçlı kullandıkları büyük tehlike arz eden bir rant alanı oluşur. Bu nedenle kanun ve yönetmelikler ile beslenme sağlığını koruma ve geliştirme görevi hak-yetki ve sorumlulukları diyetisyene verilmiştir. Diyetisyen bu alanda 4 yıllık lisans eğitimini yaptıktan sonra Eğitim araştırma hastanelerinde, yetişkin, çocuk vb. Servislerde zorunlu olarak staj yapmadan diploma almaya hakkı yoktur.

Yani beslenme ve diyet yalnızca Diyetisyen görevidir. Diyetisyenin reçetesi herhangi bir ilaç ya da bilimsel içeri olmayan mama, çay vb. ürünler değildir. Diyetisyenler kişilerin hayati sağlığını koruyacak ve kişilerin yaşam kalitesini arttıracak sağlıklı nesillerin devamı için doğru beslenme bilincini aşılayan beslenme önerilerinde bulunmaktadır. Bu nedenle bu hizmet sağlık hizmetinden ziyade bir danışmanlık hizmetine girer.

Bu işyerlerini açma kapama denetleme yetkisi yalnızca ilgili belediyelerdir.

Sağlık müdürlüklerinin herhangi bir danışma merkezini denetleme ve mühürlenmesi için kaymakamlığa yazı gönderme yetkisi bulunmamaktadır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, Mesleğini tek başına icra eden tüm Diyetisyenlerden vergi almaktadır.  Meslek faaliyet kodu 86.90.90 yani diyetisyenlerin faaliyet NACE kodları vardır. Diyetisyenler ofis açamaz, yetkisiz veya mesleğini tek basına icra edemez ise, Devlet yetkisiz kişilerden neden vergi almaktadır.

Meslektaşımızın NACE KODU: (Diğer paramedikal insan sağlığı hizmetleri: tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan mesleki terapi, aroma terapi, konuşma terapisi, homeopati, besin tedavisi, ayak bakımı, diş hijyeni vb. Hizmetler hastane dışı) olarak gelir idaresi başkanlığınca tanımlanmıştır.

Mevcut faaliyet kodu dikkate alınmadan, Sanki Tıp Hekimlerince sağlanan klinik–poliklinik hizmeti faaliyet kodu: 86.22.22 (Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri, hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) gibi işlem yapmışlardır.

Anayasal düzene aykırı, dayanaksız ve tutarsız sehven mühürleme yapılmıştır.

Mühürleme işleminden 25 gün sonra İstanbul-Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürü tarafından Diyetisyen Nurettin ŞAHİNLİ’ye yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti verdiğinden bahisle T.C. Başsavcılığından suç duyurusu-soruşturma talebi yapılmıştır.

Sonuç

 • Ruhsat verme yetkisi olmayan bir kurum tarafından denetleme yapılıp denetleme sonucu ilgili kuruma tebligat veya yasal prosedür gözetmeden, İdare tarafından yürütme durdurulmuştur.
 • 3359 sayılı Kanun Ek Madde 11/son uyarınca faaliyet durdurma işlemlerine karar vermeye yetkili mercii Sağlık Bakanlığı’dır. Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na ait yetki kullanılmak suretiyle faaliyet durdurma ve mühürleme yönünden tesis edilen işlem yetki bakımından hukuka aykırıdır.
 • Şekil yönünden hukuka aykırıdır Mühürleme Tutanağından görüleceği üzere 05.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen mühürleme;

 1. Mahalin girişinden üst kata çıkıldığında sol taraftaki ilk oda içerisinde bir adet tartı cihazı, iki adet bitki çayları bulunan cam raflı dolaplı oda mühür no:0019141 ile mühürlenmiş,
 2. Üst kattaki solda koridorun direk karşısındaki odanın içerisinde bir masa, üç adet sandalye bir elbise askısı bulunmakta olan oda mühür no: 0019167 ile mühürlenmiş,
 3. Mahallin üst katına merdivenle çıkıldığında direk karşıdaki odada bir masa, bir adet ikili koltuk yan odaya geçişli bölümde bulunan oda mühür no:0009892 ile mühürlenmiş,
 4. Mahallin girişinden merdiven ile alt katta bulunan bölümdeki iki sndalye iki SL1001 markalı pasif jimnastik cihazı olduğu beyan ettiği cihaz, alt kata inildiğinde sağdan ikinci kapıdaki WC yazan alana toplanarak mühür no:0009887 ile mühürlenmiş,

Şeklinde olmak üzere dört farklı mühür ile gerçekleştirilmiştir.

Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen mühürleme işlemi 10.08.2005 gün ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırıdır.

 1. Yönetmelik m.40/1-a uyarınca mühürlemeden en az yirmidört saat önce işyeri sahibine bildirimde bulunulması gerekmekte olup, ilgili tebligat 05.07.2019 günü, yani mühürleme işlemi sırasında tebliğ edilmiştir.
 2. Yönetmelik m.40/1-f uyarınca işletmenin dışa açılan bütün kapılarının mühürlenmesi gerekirken, yukarıdaki tutanaktan görüleceği üzere dört farklı mahalde (birisi WC’ye eşyalar konulmak suretiyle) gerçekleştirilmiştir.
 3. Yine 3359 sayılı Kanun Ek m.11/3 uyarınca işlem yapılabilmesi için ilgiliye iki defa uyarı yapılması zaruridir. Idare tarafından meslektasımıza herhangi bir uyarı da yapılmamış olup, işlem bu sebeple de şekil yönünden hukuka aykırıdır.

Çekmeköy Kaymakamlığı’nca 24 saat önceden tebliğ yapılmaksızın, tüm işyeri kapatılmaksızın, kapatma nedeni gösterilmeksizin ve hiçbir uyarı yapılmaksızın gerçekleştirilen mühürleme işlemi şekil bakımından da hukuka aykırıdır.

05.2014 gün ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Ekinde Diyetisyenlerin görev tanımları yapılmıştır Konu ile ilgili olarak Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Dağ tarafından Çekmeköy Kaymakamlığına hitaben 18.07.2019 gün ve 81 sayılı Yazı gönderilmiştir.

İlgili yazıda belirtildiği üzere Diyetisyenlik Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan faaliyet kodlarından 869090 NACE kodu ile hizmet verilebilen sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen bir meslektir.

Diyetisyenlerin iş yeri açmasında ve çalıştırmasında kanunen herhangi bir engel bulunmamakta olup, aksi durumun zaten kabulü mümkün değildir. Türkiye ve KKTC’de 80 civarı üniversitede Beslenme ve Diyetetik Bölümleri bulunmakta olup, aksi halde bu bölümlerin açılmasının dahi bir anlamı olmayacaktır. Meslektaşımız eğitim görmüş ve diplomasını almıştır Eğitimini aldığı alanda kanunen herhangi bir sınırlama olmaksızın çalışamamakta olup, bu durum Anayasa m.17’de düzenlenen kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının özünü zedelemektedir.

Yine Anayasa m.48 uyarınca kişinin eğitimini gördüğü alanda çalışma hakkı bulunmaktadır. idarelerce tesis edilen işlem, diyetisyenlerin çalışma hakkını da ihlal edecek mahiyettedir.

 1. 1219 sayılı Kanun uyarınca diyetisyenlerin mesleğinini serbest biçimde icra etmelerinde kanunen hakkı bulunmakta olup, bunun aksinin herhangi bir iç yazışma ile kısıtlanması imkanı bulunmamaktadır. Demokratik bir toplumda hürriyet esas, kısıtlama istisnadır. İstisnalar ise ancak kaideyi koyan makam tarafından konulabilir. Yani kendiliğinden bir istisna var olamaz.
 2. İdari işlemlerde kaideler geniş, istisnalar dar yorumlanmak zorundadır. Kanun ve yönetmelik uyarınca sağlık meslek mensubu olan diyetisyenlerin diyetisyen kendi ofislerini açmalarında herhangi bir yasak bulunmamakta olup, diyetisyenin yalnızca bir hekimin kontrolü altında çalışabileceği şeklinde anlaşılabilme ihtimali bulunan mühürleme yaptırımı  bu sebeple de hukuka aykırıdır.

İş yerinden danışmanlık alan bütün danışanlar güncel programlarını ve randevularını iptal etmek zorunda kalmışlardır. İş yeri sahibi ve aynı zamanda işyerinden mevcut hizmet alan kişiler mağdur olmuşlardır.

Tam olarak 374 gündür meslektaşımızın işyeri mühürlüdür. Herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ve 18/06/2020 günü 59. Asliye ceza mahkemesinde davası görülecektir. Kamuoyuna duyurulur.

hacettepe, hacettepe üniversitesi, hacettepe hastanesi, hacettepe beslenme ve diyetetik, hacettepe diyetisyenlik, hacettepe beslenme bölümü

10. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi hakkında önemli uyarı!

Değerli hocalarımız, meslektaşlarımız ve endüstri temsilcileri; dünyayı ve ülkemizi de etkisi altında alan COVID-19 pandemisi nedeniyle, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini etkileyen durumların ortaya çıkması ve ülkemizde de vaka sayılarının hızla artması sonucu, kongreler gibi yüksek katılımlı organizasyonlar ile ilgili yeni tedbir ve düzenlemelere gidilmiştir.

Bu nedenle Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak 3-6 Haziran 2020 tarihleri arasında yapacağımızı duyurduğumuz 10. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi’ni hem sizlerin hem de toplumumuzun sağlığını riske atmamak için 2-5 Haziran 2021 tarihlerine erteleme kararı aldık.

Bilimsel programımızda önemli bir değişiklik yapılması düşünülmemekle birlikte, önceden belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz kongre bilimsel program başlıkları geçerliliğini korumaktadır. Son halini verdiğimiz ancak pandemi nedeniyle ilan edemediğimiz bilimsel programımızda konuşmacılarımızın güncellenmiş tarihe göre uygunluk durumları değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapılacak ve en kısa sürede duyurulacaktır. Ertelediğimiz tarihte kongremizin daha elverişli koşullarda ve çok daha yüksek katılımla gerçekleşmesine olan inancımız tamdır.

Kongremiz için yeni katılım koşulları en kısa sürede ilan edilecek; şu ana kadar kayıt yaptırmış olan katılımcıların kayıtları geçerli olacaktır. Kongremizde sunulmak üzere gönderilen bildiriler daha sonra değerlendirmeye alınacaktır. Bildiri son gönderme tarihi 24 Nisan 2021 olarak güncellenmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak hepinize sağlıklı bir yaşam diliyor, kongremizde sizleri görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel
Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Son gün: “İnstagram çekiliş hediyemiz: İyileştiren Bitkiler”

Prof. Erdem Yeşilada tarafından yazılarak Hayykitap tarafından yayımlanan İyileştiren Bitkiler, yeni çekiliş hediyemiz!

Bitkilerle tedavi, en çok istismar edilen konuların başında geliyor. Piyasada ne ararsanız var! Konuyla alakasız profesör unvanlarıyla ahkam kesenler, her derde deva pazarlayanlar, ‘çakma’ ürünleri mucize diye lanse edenler… Halkın güvenini zedeleyen müthiş bir bilgi kirliliği… Oysa insanların talebi çok net: Konunun uzmanı güvenilir bir isimden güvenilir bilgiler!

Prof. Erdem Yeşilada tam da Türk halkının aradığı isim. Kendisi Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı. Yani ‘bitkilerle tedavi’ konusunun tam göbeğinde bir uzman. Bu alana ilişkin en son bilimsel bulguları yakından takip eden bir araştırmacı akademisyen. ‘Halk ilaçları’ ile ilgili saha çalışmaları yapıyor. 40 yıllık birikime sahip, onlarca makalesi ve kitabı var.

Prof. Yeşilada bu kitabında ‘Hangi hastalığa hangi bitki iyi gelir ve nasıl kullanılmalıdır?’ sorusunun yanıtını veriyor. Merak edilen konulara açıklık getiriyor. Sansasyona kaçmadan kanıta dayalı konuşuyor, doğruyu-yanlışı ayırıyor. Önerdiği her reçeteyi bilimle destekliyor. Ülkemizde bitkilerle tedavi konusuna ‘son nokta’yı koyuyor!

TDD Tartı akademiye akredite etti

TARTI Akademi, TDD tarafından akredite edildi!

TARTI Akademi eğitimleri artık TDD tarafından akredite belgeli olarak yapılacak!

Bilindiği üzere Türkiye Diyetisyenler Derneği; Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları tarafından 1969 yılında kurulmuştur. Diyetisyenler, meslek üyelerini bir birlik altında toplamak, mesleki gelişimlerine destek vermek, mesleki uygulamalarına yönelik standartları oluşturmak, yasal düzenlemeleri sağlamaya yardımcı olmak için bu meslek örgütüne gereksinim duymuşlardır.

Tartı Grubu olarak eğitime yatırım en önemli stratejilerimizden biri. Bu çerçevede Tartı Akademi eğitim ve gelişim alanında da öncü yaklaşımımızı temsil ediyor. Sağlık için insan, insan için gelişim felsefesiyle Tartı Akademi sizlerin hayatına değer yaratacak çözümler için gelişim desteği sağlıyor.

Modern iletişim teknolojisinin tüm kaynaklarında, sizlerden aldığı güçle, kendisine inanan herkese güç katıyor. Kendini, kariyerini ve işini geliştirmek, beslenme ve iletişim dünyasının geleceğinde yer almak isteyen tüm diyetisyenlerimizin ihtiyaç duydukları her konuda gelişim sağlıyor. Tartı Akademi yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, iletişim ve gelişim profesyonelleri ve en önemlisi iç eğitmenlerinin desteğiyle eşsiz bir eğitim deneyimi sunuyor.

Tartı Akademi, eğitimden sağlığa, pazarlamadan finansa, iletişimden psikolojiye, teknolojiden müşteri hizmetlerine ve Liderler Okulu gibi seçkin programlara kadar Diyetisyen Dünyasında gelişim ihtiyaçlarına cevap veriyor, kurum stratejilerine katkı sağlıyor.

Geleceğin başarılarına imza atmaya hazırlanan Tartı Akademi, burada, geleceğin profesyonellerini yetiştirmeye devam ediyor.

Gerçek Diyetisyenler Sitesi Instagram çekiliş sonucu açıklandı!

Son katılım tarihi 1 Nisan 2019 olan akademik ajanda hediyeli Gerçek Diyetisyenler Sitesi Instagram çekiliş sonucu açıklandı!

İnstagram çekiliş sonucu

Çekiliş sonucunu doğrulamak için lütfen buraya tıklayınız.

Gerçek Diyetisyenler Sitesi’ni takip ederek kazanmaya başlayın

Siz de İnstagram hesabımızı takip ederek mesleki gelişmeleri inceleyebilir ve gelecek çekilişlere katılabilirsiniz.

Ulusal Beslenme Konseyi

Ulusal Beslenme Konseyi kuruluyor!

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında 9 Bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla Ulusal Beslenme Konseyi kuruluyor.

Konsey ile beslenme konusundaki bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması, tartışmalı konuların açığa kavuşturulması, beslenme okuryazarlığının artırılması, sağlıklı beslenme kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması, gıda güvenliği ve kronik hastalıklarla mücadele kapsamında politikalar geliştirilmesi hedefleniyor.

Ulusal Beslenme Konseyi’nin başlıca görevleri

 • Sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için politika ve strateji önerileri geliştirmek, önerilerin kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek ve uygulamayı izlemek,
 • Sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek,
 • Doğrudan veya dolaylı olarak beslenme kaynaklı hastalıklarla ilgili gerekli hallerde bilimsel komisyon kurulmasına karar vermek,
 • Sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi ile ilgili konularda toplum eğitimleri, bilgilendirmeleri, bilinçlendirme çalışmaları gibi konularda görüş bildirmek,
 • Sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler konusunda tüketicileri ve özellikle de çocukları yanlış yönlendiren aldatıcı, yanıltıcı algı oluşturucu reklam ve tanıtımlar konusunda gerekli önlem önerilerinde bulunmak,
 • Tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişme hakkı konusunda bilimsel ve sosyal önlemlerin alınması için görüş ve önerilerde bulunmak.

Konsey gerektiğinde sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler ile ilgili konularda bilimsel komisyonlar kurabilecek ve bilim konseyinin raporu doğrultusunda kararlar alacak.

TDD, Diyetisyenler derneği, türkiye diyetisyenler derneği

Ulusal Beslenme Konseyinde Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden temsilciler bulunacak. İhtiyaç duyulması halinde özel sektör temsilcileri de konseye davet edilebilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Beslenme Rehberi de kısa süre içinde yayınlanacak.

Habertürk
https://www.haberturk.com/ulusal-beslenme-konseyi-kuruluyor-2305231
Eskişehir Diyetisyen Şenol YILDIZ (1)

Eskişehir Uzman Diyetisyen Şenol Yıldız

 • Diyetisyen: Uzm. Dyt. ŞENOL YILDIZ
 • Mezun olduğu üniversite (lisans): ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
 • Mezun olduğu üniversite (yüksek lisans): ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
 • Görev yaptığı kurum: ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Sosyal Hizmetler Dairesi, Kadın Danışma Merkezi, Kamu kurumu)
 • Tecrübe: 6 YIL
 • Ücret: ÜCRETSİZ
 • Randevu şartı: RANDEVU ZORUNLU
 • Randevu numarası: 0222 233 08 08
 • Detaylı bilgi: ARAYINIZ
TANITA Tartı yılbaşı 2019 diyetisyen vücut analiz cihazı kampanyası

TARTI Medikal’den 2019 yılı özel indirimi…

TARTI 1998 yılında kuruldu, uzun yıllar tecrübeleri de beraberinde getirdi ve TARTI 20 yıla ulaşan bir profesyonellik kazandı.

1998 den beri ismimiz TARTI, 2002 den bu yana yönetim yapısı aynı, temsil ettiğimiz markalar aynı, pazarımız aynı ve müşterilerimize hizmet etme kalitemiz, heves ve arzumuz aynı…

TANITA MC 580 Vücut Analizi

Bir klasik sadece şekil değiştirdi!

Tanita BC 418 Diyetisyenlik mesleğinde bir klasiktir; uzun yıllar boyunca profesyonel hayatımızda yer aldı ve yeni şekli ile de almaya devam edecek… Tanita son teknolojik gelişmeleri de ekleyerek sınıfında yeni bir cihaz yarattı, Estetiği ve güzelliği de üfledi; ve size fısıldıyoruz İşte Size yeni Tanita MC-580! Üstelik kısa bir süre için aynı fiyata!

Yeni Tanita MC-580 de neler farklı?
 • Dual frekanslı ölçüm ile daha hassas ölçümler sunar,
 • Kilo kapasitesi 270kg,
 • Daha hafif, taşınabilir,
 • Bilgisayarınız ile kablosuz iletişim imkanı,
 • İster Gövdeli olarak kullanabilir, isterseniz yanınızda taşıyabilirsiniz,
 • Kolay demonte edilebilen gövde seçeneği,
 • Bütünleştirilmiş el elektrod sistemi,
 • Koyu rengi ile göz doldurur,
 • Opsiyonel seçilebilir termal yazıcı,
 • Opsiyonel taşıma çantası,
 • Opsiyonel seçilebilir gövde renkleri,
 • Cihazın bir yerden diğer bir yere transfer edilmesi artık daha kolay

TANITA MC 780 MA Vücut Analizi

 • Empedans Ölçüm Sistemi 8 elektrot Segmental multi-frekans
 • İleri Bia teknolojisi
 • Ölçüm Frekansları 5kHz / 50 kHz / 250 kHz
 • 270 kg Ağırlık tartım kapasitesi 0,1 kg hassasiyet
 • % 1-75 yağ ölçüm kapasitesi
 • Standart / Atletik Ölçüm Modu
 • Segmental Analiz
 • Bioelectrical data Reactance / Resistance / Phase Angle
 • Persantil eğrisi
 • 5-99 aralığında yaş girişi
 • Analiz Hassasiyeti
 • Cihaz kalibre edilebilir
yaşlılarda beslenme geriatrik, Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Diyetetik öğrencisinden yardım talebi!

Merhaba ben Beslenme ve Diyetetik ikinci sınıf öğrencisiyim.

Daha önce hayatımda anoreksiya gibi bir gerçek beni ölümle tehdit etti. Bununla savaştım. Kazandım. Daha sonra 2 defa amipli dizanteri geçirdim çok zayıf kaldım ama bundan sonra hayatımı tamamen sağlıklı beslenmeye ve insanlara bunu öğretmeye adamaya karar verdim. Daha sonra bu bölümü tercih ettim.

En büyük hayalim Afrika’daki protein enerji malnutrisyonu yaşayan insanlara alternatif bir protein kaynağı bulmak, bir şeyler başarabilmek. Üniversite en büyük adımımdı bunun için fakat hayal kırıklığına uğradım. Ben bir şeyler yapmak isterken karşımda sadece bana bir şeyler ezberletmeye çalışan, laboratuvarda birçok şeye dokunmama bile izin vermeyen hocalarla karşılaştım.

Tek istediğim kendimi geliştirebilmek, bu istekle birkaç diyetisyenle konuşmaya çalıştım fakat bana fiyat bilgisi yollayan diyetisyen meslektaşlarımı gördüm. Öğrenci olduğum için maddi imkanlarım yeterli değil bu yüzden konferanslara katılamıyorum. Fakat istediğim sadece danışabileceğim, bir şeyler öğrenebileceğim, bana hayallerimi gerçekleştirmem için biraz ümit verebilecek bir profesyonel. Bana önerebileceğiniz birkaç yer ya da kendimi geliştirebileceğim bir platform gösterebilir misiniz?

Kahve dünyası türk kahvesi

Bugün Kahve Dünyası’ndan Türk kahvesi bedava!

Kahve Dünyası, yayımladığı araştırma ile yedi bölgenin Türk kahvesi haritasını ortaya çıkardı!

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle yapılan araştırmaya göre, her 100 kişiden 95’i Türk kahvesini seviyor. Türk kahvesi en çok Ege’de tüketilirken tüm bölgelerde en çok köpüklü ve orta şekerli kahve tercih ediliyor. Türkiye genelinde 1.000 kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen araştırmadan dikkat çekici sonuçlar çıktı.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye’deki her 100 kişiden 95’i Türk kahvesini seviyor. Kahve içenlerin %77 gibi çok büyük bir çoğunluğunun seçimi Türk kahvesi olurken bunu filtre kahve ve latte- cappucino takip ediyor.

Ege’de 2 – 3 fincan, Karadeniz’de nadiren!

Türkiye’de günde ortalama bir fincan (1,02) Türk kahvesi içiliyor. Günde 2-3 fincan Türk kahvesi tüketenlerin oranı Ege Bölgesi’nde %34’ü buluyor. Marmara Bölgesi %40 ile günde bir fincan Türk kahvesi keyfi yaparken Karadeniz Bölgesi’nden araştırmaya katılanların %24’ü ‘nadiren’ Türk kahvesi içtiğini belirtiyor. Türk kahvesinin en az içildiği bölge ise 0,73 fincan günlük ortalama ile Doğu Anadolu.

Yedi bölgenin ortak kararı: Orta şekerli

Kahve Dünyası’nın gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk kahvesi %55 gibi büyük bir oranla orta şekerli içiliyor. Tüm bölgelerde en çok orta şekerli içim tercih edilirken Marmara’da ikinci sırayı %39 ile sade alıyor. Şekerli kahve seven bölgeler Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz olarak sıralanıyor. Çok şekerli Türk kahvesini ise 100 kişiden yalnızca 2’si tüketiyor.

Öğle ve akşam saatlerinde kahve keyfi

Türk kahvesinin en çok içildiği zaman dilimi %37 ile akşam olurken bu oranı %35 ile öğle yemeği sonrası takip ediyor. Egeliler kahveyi sabahla öğle yemeği arasında seviyor. Gece saatlerinde Türk kahvesi tüketiminin en fazla olduğu bölgeler ise Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu.

Kahvenin yanında çikolata

Araştırmaya katılanların %42’si, Türk kahvesinin yanındaki favori ürünlerinin çikolata olduğunu belirtiyor. Çikolatayı en çok sevenlerin şekerli Türk kahvesi içenler ve öğrenciler olduğu görülüyor.

Kadınlar arkadaşlarıyla, erkekler aileleriyle!

Türkiye’de Türk kahvesi en çok aile ve arkadaşlarla birlikte içiliyor. Kadınların %57’si Türk kahvesini arkadaşlarıyla erkeklerin %63’ü ise aileleriyle birlikte içmeyi tercih ediyor. Araştırmaya göre, Türk kahvesini en çok kadınlar tüketiyor. Öyle ki, Türk kahvesinin günlük tüketimi kadınlarda 1,15 fincan iken erkekler 0,9 fincanda kalıyor.

İşte Kahve Dünyası’nın Türk kahvesi araştırmasından çıkan diğer sonuçlar

• Türk kahvesi sevenlerin %73’ü kahvesini köpüklü seviyor.
• Türk kahvesinin en çok içildiği mekanlar; ev, kafe – kahve mağazaları ve iş yerleri olarak sıralanıyor. Kafe ve kahve mağazalarında Türk kahvesi tercih edenlerin %37’si 18 – 24, %33’ü ise 25 – 34 yaş aralığında.
• Genel olarak tüm kahve çeşitlerinde 100 kişiden 63’ü, seçimini sade ve aromasızdan yana kullanıyor. Türk kahvesi özelinde ise bu oran %75 seviyelerine çıkıyor. Türk kahvesinde aroma olarak en çok damla sakızı tercih edilirken (%13,58) sütlü Türk kahvesi içenlerin oranı ise 9,46.

Kaan Altınkılıç: Hedefimiz Türk kahvesi geleneğini yaşatmak ve dünyaya tanıtmak

Kahve Dünyası Şirket Yönetiminden Sorumlu Altınmarka Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Altınkılıç, Türk kahvesi araştırmasının sonuçlarını değerlendirdi. ‘Türk Kahvesi ve Geleneği’nin 2013 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine girdiğini ve bu nedenle 5 Aralık tarihinin Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlandığını hatırlatan Altınkılıç, “Kahve Dünyası olarak kuruluşumuzdan itibaren en değerli kültürel miraslarımızdan biri olan Türk kahvesi geleneğini yaşatmayı ve tüm dünyaya tanıtmayı hedefledik. 14 yıl önce ilk mağazamızı açtığımızda Türk kahvesi ev dışında çok fazla tercih edilen bir kahve çeşidi değildi. Bu kültürü evden dışarıya çıkarabilmek için Kahve Dünyası olarak çok ciddi çalışmalar yaptık, gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçları da bunu önemli ölçüde başardığımızı gösteriyor. Bugün Kahve Dünyası mağazalarında her iki masadan birinde mutlaka Türk kahvesi siparişi veriliyor. Özellikle 18 – 35 yaş grubunun Türk kahvesine göstermiş olduğu ilgi bizi çok sevindiriyor” dedi.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde tüm Kahve Dünyası mağazalarında Türk Kahvesi ikram olarak müşterilere sunulacak. Hatta uygulamayı indirenlere 100 gramlık Türk Kahvesi paketi de hediye edilecek.

Türkiye Diyetisyen Odası

Birleşik Diyetisyenler Platformu

Değerli Meslektaşlarım; 1968 yılından beri var olan ancak o zamandan bu zamana paramedikal sınıf içindeki hak ettiği yeri bulamamış bir mesleğin mağdurlarıyız.

Bu mağduriyette payı olanlar şu anda elde ettikleri akademik kadrolarla günü gün etmeye çalışırken mesleğin sorunları her geçen gün katlanarak artmaktadır. Tarihte tek üniversitenin tek bölümü olarak mezun veren okul bugün 82 sayısına ulaşmış ve kabuğunu kırma noktasına gelmiştir. Bugün bu mesleğin mensupları Türkiye Diyetisyenler Derneği adı altında kurulan ve sen ben bizim çocuklar misyonunun üzerinde meslek adına ortaya bir icraat koymamış ve bence ömrünü tamamlamış bir kuruluştan icraat beklemektedir.

Birleşik Diyetisyenler Platformu

Bu enkazın altına girip zaten yürümeyen bir kurumun pasif politikaları ile boğuşacağımıza, sorunlarımızı demokratik bir şekilde birlikte belirleyip birlikte aksiyon planı oluşturup işe koyulacağımız bir Birleşik Diyetisyenler Platformu kurmayı teklif ediyorum.

Türkiye Birleşik Diyetisyenler Derneği

Bu adla işlerimize başlarken bir yandan da dernek tüzüğünün yazımına başlayıp aynı adla Türkiye Birleşik Diyetisyenler Derneği adı altında dernekleşelim diyorum.

Türkiye Diyetisyenler Odası

Bu meslek eğer odalaşamaz ise 3 vakte kadar dibe vurmaya mahkumdur. Odalaşmak bize ne kazandıracak?

 • Odamız olduğunda odanın izni olmadan kimse ofis açamayacak.
 • Diyetisyen olmayan hiç kimse bu işten para kazanamayacak.
 • Diyetisyen olsa dahi etik çalışmadığını tespit ettiğimiz diyetisyenlere yaptırım uygulama şansımız olacak.
 • Meslek platformlarında temsil hakkımız olacak.
 • Kamuda çalışan meslektaşlarımızın arkasını dayayacağı bir güç olacak ve meslektaşlarımızın mesleki ve idari sorunlarını masaya yatırma şansımız olacak.
 • Odalaştığımızda gerçek bir meslek mensubu olacağız.
 • Daha önemlisi başarısız doktorların diyetisyenlik hayallerine son vereceğiz.

Bu işte, birlikte yürüyecek yürekli meslektaşlarımı arıyorum ve birlikte çalışmaya davet ediyorum. Gelin el birliği ile bu işe başlayalım. Ancak bu iş için biz yola çıktık diyebileceğimiz ve dikkat çekici bir sayıya ihtiyacımız var. Başlangıç itibari ile benim aklımdan geçen sayı 800-1000 kişi. Eğer bu sayıya ulaşırsak ilk toplantımızı yapar, basını da davet eder, kamuoyuna adımızı duyururuz.

Bu işte ben de varım!

Bu işte bende varım diyen sevgili meslektaşlarım bana isim yazdırsınlar lütfen. İlk toplantımızı Kasım ayında yapmak üzere, Eylül, Ekim olarak 2 aylık bir zamanımız var. Bu zaman zarfında işi sıkı tutup bu sayıya ulaşacağımızı ümit ediyorum. Bana yazdıracağınız isimler içinden bir geçici yürütme kurulu oluşturup ilk toplantıyı düzenleyerek bu toplantıda görev alacak kişileri ve kurulları oluşturup yol haritamızı birlikte çizeceğiz.

Bu yol ve bu platform hepimizin omuzlarında yükselen bize ait bir şey olacak ve bu mesleğe gönül veren mezun, çalışan tüm meslektaşlarımızın katkılarıyla kısa zamanda sorun çözen bir platforma dönüşecek.  Bu davetimi, bu oluşuma ilgi duyan herkes listesindeki meslektaşlarımıza yaysın. İsim için buradan bana özelden yazabilirsiniz .İsim ve bulunduğunuz şehir bilgisi şimdilik yeterlidir.

Saygı ve Sevgilerimle; Tamer Kerimoğlu, Diyetisyen

Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramı yaklaşıyor.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı

Kabinemizin aldığı kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban bayramı 9 güne çıkartılmıştır. Yani arefe günü tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre kurban bayramının;

 • Arefe günü: 20 Ağustos Pazartesi 2018,
 • 1. günü 21 Ağustos Salı 2018,
 • 2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,
 • 3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,
 • 4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

2018 yılında kurban bayramı, hafta sonu tatillerinin de dahil edilmesiyle birlikte toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban bayramının arefe günü 20 Ağustos’ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos’a denk gelecek. 25 – 26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için kurban bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

diyet dikkat, zayıflama uyarı

Diyetisyenlerin mesleklerini ofislerinde icra edebilmeleri konusunda son gelişmeler!

25.07.2018 tarihinde mesleğin serbestçe icra edilememesi ile alakalı yaşanan sorunu içeren haberimizde:

Van İl sağlık Müdürlüğünden danışmanlık merkezi olan Diyetisyenlerin ofisleri ziyaret edilmiş ve 10 gün içinde ofislerinizi kapatmanız gerekiyor, denilmişti.

Dyt. Gülsipan Yaşar (dytgulsipanysr)

Merhaba sevgili meslektaşlarımız; salı günü Van il sağlık müdürlüğünden gelen denetçi personellerin bizlere yaptığı ihtarı biliyorsunuz. Bizler bir kaç gün olayın rengini anlamak ve fevri bir tavır içinde olmamak için bekledik. Çevre illerdeki meslektaşlarımızın desteğiyle bulundukları illerin il sağlık müdürlüklerine böyle bir yazı gelmediğini öğrendik. Gelen tebligatı e-belgeden inceleyince bize sunulan tebligatın aslında buradaki il sağlık müdürlüğünden gönderilen bir yazıya karşılık hukuk müşavirliğinden gönderildiğini gördük. Çevreden aldığımız duyumlarda bu durumun şikayet üzerine yazılmış bir tebliğ olduğu kanısını oluşturdu. Bugün Van ilinde hakkında tutanak tutulan diyetisyenler olarak Van İl Sağlık Müdürlüğüne görüşmeye gittik. Niçin bir tek Van’da böyle bir uygulamaya tabii olduğumuzu sorduk. Bize gönderilen tebligatı incelediğimizi, buradan yazılan bir yazıya cevaben geldiğini bildiğimizi dile getirdik. Çalışma yasamızla ilgili bildiğimiz yasalardan söz ettik. Bunun bir görüş olduğunu çünkü mevzuatta bu konuya dair netlik olmadığını avukatlar aracılığıyla öğrendiğimizi dile getirdik.

İstanbul İl sağlık Müdürlüğünde diyetisyenlerin özel iş yerlerini beyan edip “tanı ve teşhis koymadıklarını ve reçete yazmadıkları beyan ettikleri bir dilekçe” yazarak daha ılımlı bir ortam yaratıldığını bize de böyle bir yaklaşımla yaklaşılmasının daha doğru olduğunu savunduk. Bizler sonuçta meslek etiğinin ve ahlakının farkında olan bireyleriz, eğer bunu bir dilekçeye dökmek denetimizi sağlamak açısından daha kolay olacaksa bizlerin memnuniyetle bu dilekçeyi yazıp imzalayacağımızı belirttik.

Görüşmemiz esnasında İstanbul il sağlık müdürlüğü aranıp görüş alındı. Oradan da bakanlığa çokça kez çalışma yasamızla ilgili soru sorulduğu ve serbestçe çalışma hakkımız olduğuyla ilgili olumlu yanıtlar alındığı söylendi. Bu nedenle bu tebliği sadece Van’da uygulamanın adil olmadığını, mevzuatta açık olduğu için bizimde bu duruma itiraz dilekçelerimizi yazıp İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etmemiz istenildi. İl sağlık müdürlüğü dilekçelerimizi Sağlık Bakanlığı’na yollayacaktır.

Dyt. Sinan Yıldız (dyt.sinanyildiz)

Sevgili meslektaşlarım şimdi bizim yapacağımız şey şu; dışarıda serbest çalışabileceğimizi ve danışmanlık hizmeti verebileceğimizi içeren güçlü bir dilekçeye ihtiyacımız var. Bu dilekçeyi biz burada pazartesi günü il sağlık müdürlüğüne vereceğiz. İl sağlık müdürlüğü ise bu dilekçeyi sağlık bakanlığına iletecek ve sağlık bakanlığının vereceği cevap ise Türkiye geneli tüm diyetisyenleri kapsamış olacak. Onun için içi dolu olan bir dilekçe yazmamız gerek… Sonucu bütün diyetisyenleri ilgilendirecek bir konuda beraber hareket etmemiz daha güçlü durmamız hepimiz için önemli

Gerçek Diyetisyenler Sitesi yorumu

Sevgili meslektaşlarımız öncelikle geçmiş olsun, müsterih olun. Türkiye Diyetisyenler Derneğimiz ile iletişime geçin.

Diyetisyenlere: “Ofislerinizi kapatın” şoku, siz de destek verin!

Van’da Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu sağlık profesyoneli olarak kendi beslenme ve diyet danışmanlık merkezlerinde mesleklerini icra eden diyetisyenlere “ofislerinizi kapatın” ihtarı gönderildi.

Van Sağlık Müdürlüğü Diyetisyenlere ulaştı

Özel danışmanlık merkezi bulunan diyetisyenlere:

Diyetisyenlerin, psikologların ve fizyoterapistlerin serbest çalışması yasaktır; ofisinizi 3 hafta içinde kapatın, denilerek diyetisyenler ihtar edilmiştir.

Van Diyetisyenlerine Büyük Şok, Ofis açma yasağı (2)

Dilekçeye göre, 21.05.2018 tarihinde; Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, hukuk müşavirlerine:

Diyetisyen, tanı koyma ve tedavi yapmama koşulu ile serbest olarak mesleğini icra edebilir mi?, diye sormuştur.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dai̇r Kanun’a dayandırılarak hekim dışı sağlık profesyonellerinin tek başlarına mesleklerini icra edemeyecekleri sonucuna varmışlardır. Bu çok büyük bir yanılgıdır.

Kanun ne diyor?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dai̇r Kanun, 11/4/1928 yılında çıkarılmış ve gerek görüldüğünde değişiklikler yapılmıştır. 

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde tıp mesleği icra edebimek ve hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır.
 • Kanunun ilk bölümünde hekimler, ikinci bölümünde diş hekimleri, üçüncü bölümünde ebeler, dördüncü bölümünde sünnetçiler, beşinci bölümünde hasta bakıcı hemşireler ve altıncı bölümünde de sağlık profesyonellerine yer verilmiştir.
 • Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarını düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur.
 • Tabipler ve diş tabipleri dışındaki sağlık meslek mensupları hastalıklarla ilgili doğrudan teşhiste bulunarak tedavi planlayamaz ve reçete yazamaz. Sağlık meslek mensuplarının iş ve görev ayrıntıları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının sağlık hizmetlerinde çalışma şartları, iş ve görev tanımları; sertifikalı eğitime ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Başvuran kişinin herhangi bir hastalığı yok Diyetisyen tek başına beslenme tedavisi uygular.
Başvuran kişinin hastalığı var Diyetisyen, hastayı hekime yönlendirir. Hekim tedavi planlayarak hastayı Diyetisyene yönlendirir.

Görüldüğü gibi kanun, Diyetisyen mesleğini serbestçe icra edemez demiyor.

Özel danışmanlık merkezi olan Diyetisyenler uyarıldı

Van’da, kendi danışmanlık merkezlerinde görev yapan diyetisyenler

 • Dyt. Sinan Yıldız,
 • Dyt. Gülsipan Yaşar,
 • Dyt. Rahmi Ercan ikaz edilen diyetisyenler olmuştur.

Van Diyetisyenlerine Büyük Şok, Ofis açma yasağı (1)

Bu bilgiye istinaden genel görüş metninde ilgili yönetmelik ve kanunların düzenlenmesi gerektiği, yürürlükte olan yönetmeliklere göre uygun diyetisyenlerin mesleklerini serbestçe icra etmelerinin uygun görülmediği belirtilmiştir. Yazılı hukukta her şey yönetmelik ve kanun maddelerine bağlıdır. Devletin hiçbir kurumu yönetmelik, tebliğ, yazılı kanun metni ya da karar olmaksızın işlem yapmaz.

Van Sağlık Müdürlüğü’ne bildirildi

Tıp hekimi, diş hekimleri, veteriner hekim ve eczacılar kendi ofislerinde hizmet verebiliyorlarsa; Diyetisyen, klinik psikolog ve fizyoterapist sağlık profesyonelleri de mesleklerini kendi ofislerinde sürdürebilirler. Dünyanın her yerinde kendi ofisinde hizmet vermek, sağlıkta kalitenin artırmasının yanı sıra bu hizmeti almayı tercih eden vatandaşların seçim hakkı ve özerklikleri desteklenecektir.

Danışmanlık merkezi

Danışmanlık merkezini isteyen herkes açabilir.

 • Emlak ve gayrımenkul
 • Aile danışmanlığı
 • Tarot ve kara büyü
 • Herbalife
 • Sporcu beslenme danışmanlığı

Gibi neredeyse her alanda merkez açılır. Ot, çöp ve protein tozu satışı için beslenme merkezlerinin açılmasını alkışlayan kurumlar, Diyetisyen danışmanlık merkezi açamaz diyemez.

Van’da yaşanan olayda il sağlık müdürlüğünün alınan genel görüşe bağlı bir kapatma kararı olduğunu düşünüyoruz. Bu il sağlık müdürlüğünün inisiyatifinde de olabilir lakin şunu belirtmek isteriz ki Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin tamamında bir yasaklayıcı ya da tamamen mesleklerini icra etmeyi engelleyici bir adımı atmamıştır. Genel görüş metninde de bu durum bildirilmiş ve ilgili yönetmeliklerin bakanlık tarafından düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sağlık bakanlığı ve diğer bakanlıkların bu meslek grupları ile ilgili düzenlemeyi yaptıklarına ve yapacaklarına inanıyoruz. Şu an yürürlükteki yönetmeliklerdeki eksikliklerden ve bilgi açıklarından dolayı bu sorun yaşanmıştır. Bu nedenle ilgili sağlık müdürlüklerinin bakanlıktan alınan genel görüş ile bu işlemi yaptıklarını düşünüyoruz.

Sağlık Bakanlığı onaylı diplomamız var

Diyetisyenler, klinik psikologlar ve fizyoterapistler; en az 4 sene lisans eğitimi alır. Emek vererek branşında profesyonelleşir, alan çalışmaları ve stajlar yaparak mesleki uygulamaları kavrar ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen diplomalarını almalarının ardından mesleklerini icra edebilir hale gelirler.

Hekim-dışı ve yardımcı sağlık personeli yaftası

Diyetisyenler, klinik psikologlar ve fizyoterapistler birer sağlık profesyonelidir. Ekip çalışmasının önemine inan ve mesleki yeterlilikleri bulunan bu mesleklere ait sağlık profesyonelleri, tüm bu çaba sonucunda bakanlıkça, üvey evlat muamelesi görmeyi ve tıp dışı olarak nitelendirilmeyi hak etmemektedirler.

Diyetisyenler, klinik psikologlar ve fizyoterapistler kendi danışmanlık merkezlerinde çalışabilirler

Dünyanın her köşesinde ve her meslek kolunda olduğu gibi, kendi ofisinde hizmet vermek, kaliteyi arttırmasının yanısıra, hem bu meslek unvanlarını taşıyan sağlık çalışanlarının, hem bu hizmeti almayı tercih eden vatandaşlarımızın en doğal haklarıdır.

Konu 12 yıl önce de gündeme gelmişti

İşte o haber:

Zayıflamanın sektör haline geldiği günümüzde diyetisyenlik de popüler meslekler arasına girdi. Kilolarından şikayetçi olanlara yapılan diyetisyen kontrolünde zayıflama önerilerinin, bu meslek grubunu ‘özel muayenehane’ açmaya teşvik etmesi de sayının artmasında etkili görülüyor.

Ancak şikâyetler üzerine Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1219 sayılı Tıp Meslekleri Uygulamalarına Dair Yasa’yla sadece hekimlerin ve diş hekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra edebileceğini, ebe, hemşire ve sağlık meslek liselerinin toplum sağlığı bölümünden mezun sağlık memurlarınınsa bu kanun çerçevesinde ancak sağlık kabini açabileceklerini hatırlattı. Yazıda,

Aksi halde vatandaşların yanıltılması, yanlış yönlendirilmesi, haksız rekabet gibi nedenlerle kişilerin mağduriyeti kaçınılmaz olur, denilerek, diyetisyenlerin tek başına muayenehane açmasının yasak olduğu vurgulandı.

Dört yıllık eğitim ne olacak?

Bu uyarı yazısı nedeniyle gözler diyetisyenlerde… Türkiye Diyetisyenler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Fatmagül Yılmaz, dört yıllık üniversite eğitimi alan diyetisyenlerin, hâlâ bir sağlık yasasına sahip olamadıkları için sıkıntı çektiğini, açıklamanın diyetisyenlerin asıl sorunlarına eğilmediğini söylüyor:

Devlet diyetisyenleri dört yıl yetiştirip uzman sıfatıyla diploma veriyor, sonra da ‘Muayenehane açamazsınız’ diyor. Bu büyük bir pasta ve metabolizma ya da dahiliye uzmanı olan bazı kişilerin bakanlık üzerinde baskı kurarak diyetisyenleri çok dar bir alana sıkıştırma isteği var. Diyetisyen diyet tedavisi yapar, ilaç tedavisi noktasına gelindiğinde mutlaka bir hekimle çalışılır. Diyeti ve diyetisyeni fazla tanımadan bu tür saldırıların yapılmasını doğru bulmuyorum.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları uzmanı Prof. Zeynep Oşar doktor, diyetisyen ve hemşireden oluşan bir ekibin birlikte çalışmasının en iyi tedavi olduğunu, diyetisyenlerin ekipte önemli rol oynadıklarını belirtirken, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Metin Aslan da açıklamanın, meslek sınırlarını aşarak reçete yazan diyetisyenlere yönelik olabileceğini belirtiyor.

Kayıtlı diyetisyen (RD) sistemiyle çözdü

Uzman diyetisyen ve Amerikan Diyetisyenler Derneği Denizaşırı Ülkeler Türkiye Temsilcisi Selahattin Dönmez,

ABD’de 70 binin üzerinde diyetisyen çalışıyor. Onlar benzer sorunları Amerikan Diyetisyenler Derneği ve diğer meslek gruplarıyla iletişim halinde bir ‘kayıtlı diyetisyen sistemi’ geliştirerek çözdü.

Şişmanlık tedavisinde diyetisyenle bir endokrin veya iç hastalıkları uzmanı ortak çalışır. Bunun dışındaki hekim dahi şişmanlık tedavisiyle ilgilenemez. Önce bu denetlenmeli, diyor.

Beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli ise,

Obezite tedavisinde tek başına diyetisyen ve doktor desteğinin doğru tedaviyi sağlamakta yetersiz olabileceğine dikkat çekerek doktor, diyetisyen, gerekliyse psikolog ve egzersiz uzmanı eşliğinde koordineli bir ekip çalışmasına ihtiyaç olduğunu söylüyor. Kümeli, Beslenme uzmanları kişinin biyokimyasal bulgularına, iş ve aile hayatına, sosyoekonomik durumuna, beslenme alışkanlıklarına uygun diyet programları hazırlamakta ve kişiyi takip etmektedir. Tedavide ilaç kullanılıp kullanılmayacağına da tedavi ekibi birlikte karar vermelidir. Ayrıca kişiler verdikleri kiloyu koruyabilmeleri için beslenme uzmanıyla yaklaşık iki yıl boyunca kontrollere devam etmeli. Biz diyetisyenlerin hedefi kişiler üzerinde kalıcı beslenme alışkanlıklarını oturtmak ve kendi beslenmelerini doğru düzenleyebilmelerini sağlamaktır, diye konuşuyor. 

destek olDestek verin

Gerçek Diyetisyenler Sitesi olarak, Van ilinde bulunan değerli üyelerimizden yola çıkarak, tüm bu meslek gruplarına desteği vermenizi ve Van Sağlık Müdürlüğü’ne ve Sağlık Bakanlığı’na bu talebinizi iletmenizi bekliyoruz.

İlgili olayda geçen ve Sağlık Bakanlığınca yazılan genel görüş metninde:

Diğer sağlık mensuplarının umumi iş yeri açıp işletmesi uygun bulunmamıştır, bilgisi yer almaktadır.

Türkiye’de bulunan beslenme ve diyet danışmanlık ofislerinin tamamen kapatılacağı haberi gerçeği yansıtmıyor. İlgili yönetmelikler kanunlar ve tebliğler resmi kaynaklardan gelmediği sürece de korkulmamalıdır. Bu gibi olayların temel çözüm yeri meslek örgütleridir. Tüm diyetisyenlerin meslek örgütlerine destek olmalarını, yapılacak çalışmaları yakından takip etmelerini, konuya ilişkin çalışma yapmalarını ve sürecin ciddiyeti açısından önemlidir. İlgili görüşte sadece diyetisyenler olmayıp farklı meslek gruplarının da aynı durum içinde olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bakanlık ve bakanlık ile ilgili kurumlar bahsi geçen yönetmelik ile ilgili çalışma ve düzenleme yapacağını düşünmekteyiz. Meslektaşlarımızın yapması gereken ve izlemesi gereken yol yine resmi yollardan olmalıdır. Bilgi kirliliğine neden olacak haberlerin ve yorumların yapılmaması gerektiğini düşünüyor ve bu konu ilgili görüşümüzü siz değerli diyetisyenlerle paylaşma gereği görüyoruz. Tüm diyetisyenleri dayanışma içinde kutuplaşmadan birlikte beraberlik içinde görmeyi temenni ediyor ve yanınızda bulunduğumuzu bildirmek istiyoruz.

Şikayet edin

Şikayet adresleri ve numaraları söyle:

 • Sağlık Bakanlığı: sabim@saglik.gov.tr
 • Sağlık Bakanlığı İletişim: 184
 • Van İl Sağlık Müdürlüğü: van@saglik.gov.tr
 • Van İl Sağlık Müdürlüğü: 0432 210 21 16 – 0432 210 21 17 – 0432 210 21 18
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi: https://www.cimer.gov.tr
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim: 150
kpss diyetisyen

Sağlık Bakanlığı diyetisyen puan listesi duyurusu!

Sağlık Bakanlığı atamasını bekleyen diyetisyen arkadaşlar, önümüzdeki günlerde yapılacak olan sağlık bakanlığı personel alımları için bir Whatsapp grubu kurulmuştur.

Oluşturulan listede hâlâ ulaşamadığımız diyetisyen arkadaşlarımız mevcut. Daha sağlıklı tercihler yapabilmek ve sıralamadaki yerinizi görebilmek için gönderinin altına yorum yapabilir veya linke tıklayarak gruba katılabilirsiniz.

nutritime, Nutritime Dergisi

Nutritime Dergisi’nin 2. sayısı çıktı, hemen oku!

Nutritime Dergisi, diyetisyenlerin kaleminden çıkan, kaynağını bilimsel verilerden alan yazılarını ikinci sayısıyla çıkardı!

Nutritime dergisi olarak yola çıkarken her şeyden önce sizlere doğru bilginin sunulmasını amaçladığımızı belirtmek isteriz. Değerli diyetisyen meslektaşlarımızla buluşma noktamız öncelikli olarak bu oldu. Türkiye’nin farklı noktalarında yaşasak da aynı yollardan geçip farklı noktalarda bulunsak da hedefimiz insan sağlığına öncelik verip hiçbir ticari amaç gütmeden sizlere doğru bilgiyi en iyi şekilde ulaştırmaktır. Bu doğru bilgileri sizlere ulaştırmadan önce yazılarımızın kaynağını bilimsel çalışmalardan alarak ilerliyoruz.

Hedefimiz beslenmeye dair tüm doğru bilgileri siz değerli okurlara geniş bir kitleye ulaşarak aktarmaktır. Sağlıklı olabilmenin ön koşullarından birisi olan beslenmenin bu denli tartışma konusu olduğu bu dönemde kafalardaki karışıklığı bir nebze olsun giderebilirsek ne mutlu bize! Çünkü amacımız toplumun beslenme ve beslenmeye dair tüm konularda bilinçlenmesidir.

Bu yolculukta bize eşlik etmek isterseniz;