Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık personeli için Coronavirüs rehberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Coronavirüs için tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımlandığını bildirmişti.

Bilim Kurulu ile gerçekleştirdiği risk değerlendirme toplantısının ardından virüsün tanı, önlem, olası olguda uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili rehberler aşağıdadır.

Sağlık Bakanlığı Çölyak Rehberi’ni yayımladı!

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; rehberde hastalığın tanısı ve tedavisine yönelik bilgi ve öneriler, tedavide güncel gelişmeler, sakıncalı besinler, besinlerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler, diyet ve ilaçlarla ilgili önemli detaylar yer alıyor.

Çölyakla ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni logo da ilk kez bu rehberde kullanıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından STK’lar, Üniversiteler ve özel sektör iş birliğinde hazırlanan “Erişkin Bazı Metabolizma Hastalıkları ve Çölyak Hastalığı Kontrol Programı 2019-2023” kapsamında hastaların uygun ürünlere ulaşımının arttırılması; çölyak hastaları için marketlerde, halka açık yerlerde ve AVM’lerde uygun gıda satış noktaları oluşturulması ve farkındalık çalışmaları devam ediyor.

Program kapsamında yayınlanan Çölyak Rehberi içinde hastalığın tanımı, tanısı ve komplikasyonları, hastalığın tedavisi ve izlemi başlıklarına yer verildi. Bu rehberle birinci basamakta aile hekimleri tarafından hastalığın tanınması; rehberin tanı, tedavi ve izlem sürecinde yol gösterici olması amaçlanıyor.

Çölyak tedavisindeki güncel gelişmeler, besin etkileşimleri ve sakıncalı besinler, diyet ve ilaçlarda dikkat edilecek hususlar gibi başlıkların bulunduğu rehberde; glutensiz diyetin çok sıkı uygulanması gerektiği ve çok düşük miktardaki glutenin bile klinik belirtilerin devam etmesine neden olacağı uyarısı yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı Çölyak Rehberi’ni cihazınıza indirin!

Sağlık Bakanlığı Çölyak Rehberi’ni indirmek iin aşağıdaki düğmeyi kullanabilirsiniz.

beslenme ve diyet danışmanlık merkezi diyetisyen ofisi diyet kliniği açmak için gereken belgeler

Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi açmak için gereken evraklar, tam liste!

Takipçilerimizden sıkça aldığımız soruların başında, “Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi açmak için gereken evraklar nelerdir?” yer alıyor. Biz de Gerçek Diyetisyenler Sitesi olarak sorunun yanıtını siz değerli takipçilerimiz için hazırladık…

diyetisyen, beslenme uzmanı, beslenme ve diyet uzmanı, beslenme ve diyetetik, gerçek diyetisyenler sitesi

Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi açmak için gereken evraklar listesi

 • 2 adet fotoğraf (şirket işletmesi ise gerekli değildir)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgah Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olunduğuna dair herhangi bir belge
 • İşletici Kimlik Bildirme Belgesi (Form-1) (fotokopi)
 • Ustalık Belgesi (Üniversite Diploması – Diyetisyenlik Bölümü) (fotokopi)
 • İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopi, şahıs işletmesi ise gerekli değildir)
 • Vergi Levhası (fotokopi)
 • Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Tasdiknamesi (fotokopi)
 • Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (fotokopi)
 • Kira Sözleşmesi (tapuda adı geçen mülk sahibi/sahipleri ile yapılmalıdır, aslı ya da noter tasdikli sureti, beslenme ve diyet danışmanlık ofisi kiralık ise)
 • İş yeri Krokisi (yetkili bir kişiye çizdirilmelidir, üzerinde uzunluk ölçüleri, m² toplamı, çizen kişinin kaşesi ve imzası bulunmalıdır)
 • İtfaiye Uygunluk Raporu
 • ASAT İşyeri Açma Ruhsatı Görüş Belgesi
 • Güvenlik Kameraları ve Kayıt Sistemi bulunmalıdır (700 TVL IR LED dış mekan kamerası ya da 1080 HP HD dış mekan kamerası, beslenme ve diyet danışmanlık ofisi 60 m² ve üzerinde ise)

iş yaşamında beslenme, işte diyet, ofis zayıflama

Yerine getirilmesi gereken önemli ölçütler

 • Diyetisyen ofisleri için m² şartı yoktur.
 • Tapuda adı geçen mülk sahibinin/sahiplerinin vefat etmiş olması durumunda; “veraset ilamı” çıkartılmalı ve gereken belgeler arasına “Veraset İlamı (fotokopi)” da konulmalıdır. Ayrıca kira sözleşmesinde veraset ilamında adı geçen mirasçının/mirasçıların da imzası/imzaları bulunmalıdır.
 • Beslenme ve diyet danışmanlık ofisi “mesken”e açılması durumunda; “muvafakatname” alınmalıdır. (En az 8 daireli apartmanlarda; apartman yönetim karar defterinde, kat maliklerinin imzalarının bulunduğu, ilgili karar sayfasının noter tasdikli sureti)

Yukarıda açıklanan konular hakkında ve diğer konularda detaylı bilgi için ofisinizin tabi olduğu belediyenin İş Yeri Açma Ruhsatı Servisi’ne başvurunuz.

ay ay meyve sebze balık takvimi

Ocak ayı besin takvimi

Aralık ayında tüketimin uygun olduğu meyve, sebze ve su ürünlerinin yer aldığı besin takvimi Gerçek Diyetisyenler Sitesi’ne yüklenmiştir.

Aşağıda yer alan takvimi indirerek çalışma ortamınızda bulundurmanız, Gerçek Diyetisyenler Sitesi ailesi olarak bizleri mutlu edecektir.

ocak ayı besin takvimi

TÜBER, beslenme rehberi obeziteyle mücadele sağlık

Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TÜBER)

Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır.

Bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesi; hastalıkların görülme riskinin azalması, protein enerji malnütrisyonun, vitamin-mineral yetersizliklerinin önlenmesi vb. beslenme ile ilgili sağlık sorunlarının en aza indirilmesinde rol oynayan koruyucu etmenlerden biridir.

kpss diyetisyenlik 2017

“Beslenme Rehberleri” topluma yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgi vermek ve beslenme ile ilgili tüm koşulları açıklamak amacıyla oluşturulmuş bir dizi öneriyi içerir. Ayrıca toplumun beslenme ile ilgili hedeflerine ulaşmasının pratik yolunu gösterir, sağlıklı yaşam biçimini geliştirmesini sağlar. Bu rehberler geleneksel beslenme alışkanlıklarını göz önünde bulundurur ve hangi bakış açılarının değiştirilmesi gerektiğine dikkati çeker.

Rehberler toplumun yaşadığı ekolojik çevreyi, sosyo-ekonomik ve kültürel etmenler ile biyolojik ve fiziksel çevreyi de dikkate alır. İlki 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile birlikte hazırlanmış olan Beslenme Rehberi “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi” adıyla Bakanlığımız tarafından basılmış ve yayımlanmıştır.

obeziteyle mücadele

İlerleyen yıllar içerisinde toplumun beslenme alışkanlıklarında değişimler meydana gelmiştir. Ayrıca günümüzde beslenme ve sağlıkla ilgili birçok kaynaktan bilgi alınabilmektedir. Bu bilgilerin doğruluğu ve geçerliliği konusunda tereddütler oluşmaktadır. Bu nedenle tüketicilerin yararlanabileceği bilimsel beslenme önerilerinin güncellenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda 2010 yılından itibaren yürütülmekte olan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” çerçevesinde bu kitap ile “Türkiye Beslenme Rehberi” güncellenmiştir. Güncellenen bu rehberle Türkiye için sağlıklı tabak ve fiziksel aktivite ile birlikte beslenme piramiti geliştirilmiştir.

beslenme ve zeka ilişkisi

Bakanlığımız Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üniversitelerin katılımıyla hazırlanmış olan “Türkiye Beslenme Rehberi”nin önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Bu rehberin hazırlanmasında katkısı bulunan tüm çalışanlara teşekkür ederim.

 

2016 kpss soru cevap pdf

2016 Ortaöğretim KPSS Soru ve yanıtları!

ÖSYM Başkanlığı, dün yapılan 2016 – KPSS Ortaöğretim Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı’nı yayımladı.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre,

20 Kasım 2016 tarihinde uygulanan 2016-KPSS Ortaöğretim Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açıldı.

2016-KPSS Ortaöğretim Düzeyi Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarına ulaşmak için tıklayınız.

sağlık bakanlığı beslenme, sağlık bakanlığı beslenme ve diyet, sağlık bakanlığı beslenme ve diyetetik, sağlık bakanlığı beslenme dosyaları, sağlık bakanlığı beslenme ve hastalıklar, sağlık bakanlığı beslenme ve koruyucu sağlık, sağlık bakanlığı beslenme ppt, sağlık bakanlığı beslenme yazıları, Besin alerjilerinde beslenme ve diyet tedavisi

Besin alerjilerinde beslenme ve diyet tedavisi

Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasıyla beraber, bireysel diyet ve sağlık uygulamalarının düzeltilmesi

 • önlenebilir hastalıkları,
 • sakatlıkları ve
 • erken ölümleri azaltmaktadır.

Beslenme yetersizliği ve dengesizliği bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir.

Aşağıda hastalıklara yönelik genel bilgileri bulabilirsiniz.

Ancak hastalıklarda diyet planlamasının kişiye özel olduğunu unutmayınız. Bunun için mutlaka diyetisyene başvurunuz.

Detaylı bilgi için lütfen aşağıda ilgili kısımlara tıklayınız.

solunum sistemi ve beslenme tedavisi

Solunum sistemi hastalıklarında beslenme tedavisi

Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasıyla beraber, bireysel diyet ve sağlık uygulamalarının düzeltilmesi

 • önlenebilir hastalıkları,
 • sakatlıkları ve
 • erken ölümleri azaltmaktadır.

Beslenme yetersizliği ve dengesizliği bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir.

Aşağıda hastalıklara yönelik genel bilgileri bulabilirsiniz.

Ancak hastalıklarda diyet planlamasının kişiye özel olduğunu unutmayınız. Bunun için mutlaka diyetisyene başvurunuz.

Detaylı bilgi için lütfen aşağıda ilgili kısımlara tıklayınız.

sindirim sistemi hastalıklarında beslenme

Sindirim sistemi hastalıklarında beslenme tedavisi

Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasıyla beraber, bireysel diyet ve sağlık uygulamalarının düzeltilmesi

 • önlenebilir hastalıkları,
 • sakatlıkları ve
 • erken ölümleri azaltmaktadır.

Beslenme yetersizliği ve dengesizliği bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir.

Aşağıda hastalıklara yönelik genel bilgileri bulabilirsiniz.

Ancak hastalıklarda diyet planlamasının kişiye özel olduğunu unutmayınız. Bunun için mutlaka diyetisyene başvurunuz.

Detaylı bilgi için lütfen aşağıda ilgili kısımlara tıklayınız.

böbrekler, sağlık bakanlığı beslenme, sağlık bakanlığı beslenme ve diyet, sağlık bakanlığı beslenme ve diyetetik, sağlık bakanlığı beslenme dosyaları, sağlık bakanlığı beslenme ve hastalıklar, sağlık bakanlığı beslenme ve koruyucu sağlık, sağlık bakanlığı beslenme ppt, sağlık bakanlığı beslenme yazıları, Kronik böbrek hastalıkları ve beslenme tedavisi,

Kronik böbrek hastalıkları ve beslenme tedavisi

Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasıyla beraber, bireysel diyet ve sağlık uygulamalarının düzeltilmesi

 • önlenebilir hastalıkları,
 • sakatlıkları ve
 • erken ölümleri azaltmaktadır.

Beslenme yetersizliği ve dengesizliği bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir.

Aşağıda hastalıklara yönelik genel bilgileri bulabilirsiniz.

Ancak hastalıklarda diyet planlamasının kişiye özel olduğunu unutmayınız. Bunun için mutlaka diyetisyene başvurunuz.

Detaylı bilgi için lütfen aşağıda ilgili kısımlara tıklayınız.

Diyabet ve beslenme, Diyabet ve beslenme tedavisi, sağlık bakanlığı beslenme, sağlık bakanlığı beslenme ve diyet, sağlık bakanlığı beslenme ve diyetetik, sağlık bakanlığı beslenme dosyaları, sağlık bakanlığı beslenme ve hastalıklar, sağlık bakanlığı beslenme ve koruyucu sağlık, sağlık bakanlığı beslenme ppt, sağlık bakanlığı beslenme yazıları

Diyabet ve beslenme

Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasıyla beraber, bireysel diyet ve sağlık uygulamalarının düzeltilmesi

 • önlenebilir hastalıkları,
 • sakatlıkları ve
 • erken ölümleri azaltmaktadır.

Beslenme yetersizliği ve dengesizliği bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir.

Aşağıda hastalıklara yönelik genel bilgileri bulabilirsiniz.

Ancak hastalıklarda diyet planlamasının kişiye özel olduğunu unutmayınız. Bunun için mutlaka diyetisyene başvurunuz.

Detaylı bilgi için lütfen aşağıda ilgili kısımlara tıklayınız.

Kalp Damar Hastalıklarının Tedavisi Kişiye Özel Belirlenmeli

Kalp ve damar hastalıklarında beslenme

Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasıyla beraber, bireysel diyet ve sağlık uygulamalarının düzeltilmesi

 • önlenebilir hastalıkları,
 • sakatlıkları ve
 • erken ölümleri azaltmaktadır.

Beslenme yetersizliği ve dengesizliği bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir.

Aşağıda hastalıklara yönelik genel bilgileri bulabilirsiniz.

Ancak hastalıklarda diyet planlamasının kişiye özel olduğunu unutmayınız. Bunun için mutlaka diyetisyene başvurunuz.

Detaylı bilgi için lütfen aşağıda ilgili kısımlara tıklayınız.