diyetisyen, beslenme uzmanı, beslenme ve diyet uzmanı, beslenme ve diyetetik, gerçek diyetisyenler sitesi

Sağlık personellerinde “uzmanlık” nasıl alınır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin (A) fıkrasının 5. bendinde: 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar, hükmü yer almaktadır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Diş Hekimliği Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Ebelik Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Eczacılık Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Ergoterapi Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Gerontoloji Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Hemşirelik Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Odyoloji Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Ortez-Protez Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Perfuzyon Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sağlık İdaresi Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sağlık Kurumlan İşletmeciliği Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sağlık Kurumlan Yöneticiliği Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sosyal Hizmet Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Spor Bilimleri Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Tıp Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Veterinerlik Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Psikoloji Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (6S7 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca)
Biyoloji Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (6S7 Sayılı Devlet M cm ur lan Kanunu uyarınca)
Moleküler Biyoloji ve Genetik Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca)
Biyokimya Tıbbi Laboratuvar Kadrosunda Çalışması Halinde Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda Değerlendirilir.
Kimya Tıbbi Laboratuvar Kadrosunda Çalışması Halinde Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda Değerlendirilir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Her ne kadar Sağlık Bilimleri Fakültesi altında yer alsa da Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda sayılmamaktadır.

Tıp Hekimlerinde Uzmanlık

Tıp hekimlerinde uzmanlık, 6 yıl Tıp Fakültesi eğitiminden sonra TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sonucu yapılan asistanlık eğitimiyle gerçekleşmektedir.

Diş Hekimlerinde Uzmanlık

Diş hekimlerinde uzmanlık, 5 yıl Diş Hekimliği Fakültesi eğitiminden sonra DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) sonucu yapılan asistanlık eğitimiyle gerçekleşmektedir.

Veteriner Hekimlerinde Uzmanlık

Veteriner hekimlerinde uzmanlık, 5 yıl Veterinerlik Fakültesi eğitiminden sonra yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleşmektedir.

Eczacılıkta Uzmanlık

Eczacılıkta uzmanlık, 5 yıl Eczacılık Fakültesi eğitiminden sonra EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı) sonucu yapılan asistanlık eğitimiyle gerçekleşmektedir.

Diyetisyenlerde Uzmanlık

Diyetisyenlerde uzmanlık, 4 yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik eğitiminden sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleşmektedir. Bu unvanın resmi bir geçerliliği henüz bulunmamaktadır.

Fizyoterapistlerde Uzmanlık

Fizyoterapistlerde uzmanlık, 4 yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon eğitiminden sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleşmektedir. Bu unvanın resmi bir geçerliliği henüz bulunmamaktadır.

Hemşirelerde Uzmanlık

Hemşirelerde uzmanlık, 4 yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik eğitiminden sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Hemşirelikle ilgili bölümlerde yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleşmektedir.

Ebelerde Uzmanlık

Ebelerde uzmanlık, 4 yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik eğitiminden sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Ebelikle ilgili bölümlerde yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleşmektedir.

Psikologlarda Uzmanlık

Psikologlarda uzmanlık, 4 yıl Fen Bilimleri Fakültesi Psikoloji eğitiminden sonra Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleştiğinde Klinik Psikolog unvanı alınırken Psikoloji ilgili diğer bölümlerde yüksek lisans veya doktora eğitimiyle gerçekleştiğinde Uzman Psikolog unvanı kullanılabilmektedir. Klinik psikolog unvanı resmi olarak tanımlanmışken bu unvanın resmi bir geçerliliği henüz bulunmamaktadır.

yuksek lisans

Bir diyetisyen olarak YDS’ye girmeden yüksek lisans yapabilir miyim?

Merhabalar

Ben yeni mezun bir diyetisyenim. ALES’ten 88 aldım fakat YDS’ye girmedim ve dilim yok. Dil olmadan yüksek lisans yapabilir miyim? Diyetisyenler hangi bölümlerde yüksek lisans yapabilir bilmiyorum. Onu da açıklarsanız çok sevinirim.

“Bir diyetisyen olarak YDS’ye girmeden yüksek lisans yapabilir miyim?” Sorusunun yanıtı

 • Mezun olarak Gerçek Diyetisyenler ailesi olarak aramıza hoş geldiniz, hayırlı olsun.
 • YDS veya YÖKDİL puanı olmadan yüksek lisans yapılabilir. Artık birçok üniversite YL programları için şartlarından dil puanını çıkartmıştır. Dil puanı isteyen bölümlere de özel öğrenci olarak başlayabilir, diploma alana kadar yabancı dili verebilirsiniz. Bunun için ilgili enstitüsü ile görüşebilirsiniz. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları da genel anlamda dil puanı istememektedir.
 • Diyetisyen istediği pek çok alanda YL yapabilir. Enstitülerce açıklanan YL başvuru koşullarını inceleyerek Diyetetikten, İş sağlığı ve güvenliğine şartları sağladığınız alanlara başvurabilirsiniz. Unutmayın, alan dışı olmayan bazı bölümlerde bilimsel hazırlık okumanız istenebileceği gibi başvuru koşullarında sağlık bilimleri fakültesinde herhangi bir bölümden mezun olmak hatta lisans mezunu olmak şartları ile karşılaşabilirsiniz.

Sağlıklı seçimler…

Siz de iletişim bölümündeki formlar aracılığı ile bizlere sorularınızı iletebilirsiniz.

yuksek lisans

Tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi!

Kanunla, tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisiyle ilgili düzenlemeye gidildi.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması ile bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri YÖK tarafından belirlenecek.

Lisansüstü tezler, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla YÖK Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılacak. Kanunla, Yükseköğretim Personel Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, doktor öğretim üyelerinin mali hakları düzenlendi.

Bu kapsamda yapılacak değişiklikle, doktora öğretim üyesi kadrosunda bulunanlara Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının yüzde 175’i, her ay üniversite ödeneği olarak ödenecek. Harp okullarında ve astsubay meslek yüksek okullarında düzenleme uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler ile öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak yer alan veya konu kapsamı itibarıyla öğretim elemanında mesleki tecrübe ve ihtisas gerektiren teorik ve uygulamalı dersler için, ilgili bilim dalında eğitim ve öğretim görmüş veya mesleki tecrübe ve bilimsel yayınla tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilecek.

Asker öğretim görevlileri ilgili kanuna göre atama veya geçici görevli olarak, sivil öğretim görevlileri ise rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının onayıyla boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilecek veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek.

Harp okullarının araştırma görevlisi olarak ihtiyaç duyacağı asker kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak, diğerleri ise Milli Savunma Bakanlığının izni ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süreyle atanacak. Ayrıca kanunla Üniversitelerarası Kurula 10 kadro ihdas edildi.

Medi magazin
https://www.medimagazin.com.tr/hekim/universiteler/tr-yardimci-docentlik-kalkti-docentlikte-basvuru-sartlari-degisti-iste-tum-ayrintilar-2-15-76496.html
tezli yüksek lisans

‘Yardımcı doçentlik’ kadrosunu kaldıran teklif kanunlaştı!

“Yardımcı doçentlik” kadrosu yerine “doktor öğretim üyesi” kadrosunun ihdas edilmesini öngören, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştı.

Kanuna göre, “yardımcı doçentlik” kadrosu yerine, “doktor öğretim üyesi” kadrosu ihdas edilecek.

Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden; öğretim üyeleri ise profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacak.

Doktor öğretim üyesi; doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanı veya Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlanacak.

Yönetim Kurulu oluşturulacak

Üniversitelerarası Kurul bünyesinde, Yönetim Kurulu oluşturulacak.

Yönetim Kurulu; Üniversitelerarası Kurul Başkanı ile fen ve mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer ve güzel sanatlar alanından bir olmak üzere 11 üyeden oluşacak.

Üyeler, farklı üniversitelerde görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilecek. Süresi dolan üye yeniden seçilebilecek. Üniversitelerarası Kurul, Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki görevlerini yönetim kuruluna devredebilecek.

Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanacak. Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı ödenecek.

Üniversitelerarası Kurul, doçentlik başvurularında ilgili bilim ve sanat alanında jüriler oluşturarak adayların yayın ve çalışmalarını değerlendirip, yeterli yayın ve çalışmaya sahip olan adaylara doçentlik unvanı verecek.

Doktor öğretim üyesi

Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, rektörlükçe ilan edilecek.

İlan edilen bu kadrolara fakültelerde dekan, diğer birimlerde müdürler; biri o birimin yöneticisi biri de o yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek, bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isteyecek. Dekan veya ilgili müdür, yönetim kurullarının görüşünü aldıktan sonra önerilerini rektöre sunacak.

Atama, rektör tarafından en çok dört yıl süre ile yapılacak. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erecek. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilecek.

Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılık ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanı veya Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarından birinde yeterlilik kazanılmış olması şartı aranacak

Doçentlik ve atama

Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda 2 kez yapılacak.

Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş kişilik jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit edecek. Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderecek.

Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaya doçentlik unvanı verilecek.

Yükseköğretim kurumları doçent kadrosuna atama için objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar da belirleyebilecek. Bu ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde sınav, Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılacak.

Doçentlik unvanına sahip olanlar, ilan edilen doçent kadrosuna başvuracak.

Başvuran adayların durumlarını incelemek üzere rektör, en az biri üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edecek. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazacak, kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihini bildirecek. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine rektör atamayı yapacak.

Öğretim üyesi, haftada asgari on saat, öğretim görevlisi ise haftada asgari on iki saat ders verecek ancak yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak öğretim görevlilerine ders ücreti ödenmeyecek.

Tezsiz yüksek lisans ücretleri

Kanunla, tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisiyle ilgili düzenlemeye gidiliyor.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması ile bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.

Lisansüstü tezler, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılacak.

Kanunla, Yükseköğretim Personel Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, doktor öğretim üyelerinin mali hakları düzenleniyor. Bu kapsamda yapılacak değişiklikle, doktora öğretim üyesi kadrosunda bulunanlara Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının yüzde 175’i, her ay üniversite ödeneği olarak ödenecek.

Harp okullarında ve astsubay meslek yüksek okullarında düzenleme uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler ile öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak yer alan veya konu kapsamı itibarıyla öğretim elemanında mesleki tecrübe ve ihtisas gerektiren teorik ve uygulamalı dersler için, ilgili bilim dalında eğitim ve öğretim görmüş veya mesleki tecrübe ve bilimsel yayınla tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilecek.

Asker öğretim görevlileri ilgili kanuna göre atama veya geçici görevli olarak, sivil öğretim görevlileri ise rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı’nın onayıyla boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilecek veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek.

Harp okullarının araştırma görevlisi olarak ihtiyaç duyacağı asker kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak, diğerleri ise Milli Savunma Bakanlığının izni ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süreyle atanacak.

Kanunla, Üniversitelerarası Kurula 10 kadro ihdas edilecek.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, teklifin kanunlaşmasının ardından, komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine, birleşimi, 27 Şubat Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

Medi Magazin
https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-yardimci-docentlikkadrosunu-kaldiran-teklif-kanunlasti-11-681-76386.html
yardımcı doçent doktor

Yardımcı doçentliğin yerine hangi akademik unvan gelecek?

Üç unvan üzerinde tartışılıyor! Yardımcı doçentliğin kaldırılması ile ilgili düzenleme TBMM Eğitim Komisyonu’nda değiştirilecek. Yardımcı doçent doktorlar için ‘Doktor Öğretim Görevlisi‘ yerine ‘Asistan Profesörlük‘ ya da ‘Doktor Öğretim Üyesi‘ unvanı verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın açıkladığı yardımcı doçentliğin kaldırılmasıyla ilgili düzenleme, geçen hafta Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Düzenleme ile ilgili detayları paylaşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ‘Yardımcı Doçentlik’ kadrosunun ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ kadrosu olarak değiştirileceğini açıkladı. Fakat duyurulan yeni unvan, yardımcı doçentleri memnun etmedi. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine tasarıda yeniden düzenleme yapılacağı öğrenildi. Buna göre, Yardımcı Doçent kadrosunda olan 36.000 öğretim üyesi, hak kaybı yaşamadan ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ kadrosuna geçirilecek. Maaşlar de Yardımcı Doçent kadrosuna göre daha iyi olacak.

YÖK’ün açıklamasında, geçici bir kadro olan ‘Doktor Öğretim Görevlisi’nin sistemdeki mevcut öğretim görevlisi kadrosundan farklı olduğu belirtildi. Mevcut öğretim görevlileri ‘öğretim üyesi’ statüsünde değilken, ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ öğretim üyesi sayılacak. Diğer yandan, doçentliğe geçişte sözlü sınav kalkacak ve asgari dil şartında da seviye düşürülecek. Ayrıca üniversitelere yetki devri sağlanacak. Doktor unvanına sahip araştırma görevlisi ve uzmanlar da ders verebilecek.

Düzenlemenin açıklanmasından ardından Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ olarak belirlenen unvanın ‘Uzman Öğretim Üyesi’ olarak değiştirilmesini talep etti. Çok sayıda yardımcı doçent, hali hazırda öğretim görevlileri kadrosu olduğu için, unvanın değiştirilmesini istedi. Kararın YÖK ve Meclis kulislerinden edindiği bilgilere göre, Meclis’e sunulan teklifteki unvan bölümünde değişiklik yapılacak. TBMM Eğitim Komisyonu’nda yapılacak değişiklikte ise iki öneri üzerinde duruluyor. Bu önerilerin dünyada çok sayıda üniversitenin uyguladığı ‘Asistan Profesörlük’ ile ‘Doktor Öğretim Üyesi’ unvanları olduğu öğrenildi.

Medi Magazin
https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-yardimci-docentligin-yerine-hangi-unvan-gelecek-3-unvan-uzerinde-tartisiliyor-11-681-75935.html
ankara-yildirim-beyazit-universitESİ LOGO

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yüksek lisans ilanı! (10 kontenjan)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik programı için ilandır.

BESLENME VE DİYETETİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS
 • Açılan Kontenjan Sayısı: 9 + 1 (Yabancı uyruklu öğrenci)
 • Aranan Şartlar: Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olmak. (Başka bölümden müracaatlar kabul edilmeyecektir).
 • ALES: 70
 • KPDS/ÜDS/YDS (İNGİLİZCE): EN AZ : 65 *(EŞDEĞERLİLİĞİ GÖSTEREN DİĞER SINAVLAR).

Son Başvuru Tarihi: 18.01.2018

Yazılı ve sözlü mülakat yapılacaktır.

Mülakat Tarihi: 30.01.2018

Mülakat yapılacak yer: Milli İrade Binası, Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik-Keçiören / Ankara, 06010
0 312 906 20 00

doktora nedir ne değildir

SON DAKİKA: Doktorada ek süre hakkı!

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı Sayı: 75850160-104.01.04.01-E.81461

Konu: Doktora/Sanatta Yeterlik Ek Süre 23.11.2017

İlgi: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün 06.11.2017 tarihli ve 302.10.05.02.01/125844 sayılı yazısı Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün tezde başarılı olamayan Doktora / Sanatta Yeterlik programı öğrencileri için ek süre verilip verilmeyeceği ve verilecek sürenin ne kadar olacağı konusunda Başkanlık görüşümüzün talep edildiği ilgi yazısı incelenmiş olup, Tezli yüksek lisans programında kayıtlı iken tezi reddedilen ve tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirerek tezsiz yüksek lisans diploması talep eden öğrencilere tezsiz yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için 1 dönem ek süre verilmesinin uygun olduğuna dair 27.07.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul toplantısında alınan karara tezde başarılı olamayan Doktora / Sanatta Yeterlik programı öğrencilerinin de eklenmesi 22.11.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülmüştür.

e-imzalıdır

Süleyman Necati AKÇEŞME

Başkan a. Genel Sekreter

KAMU DİYETİSYEN YÜKSEK LİSANS

(YARDIM) Kamuda görev yapan diyetisyenler için yüksek lisans

Reyhan Elif Başaran‘ın GDS’ne yönelttiği soruyu sizlerle paylaşıyoruz:

Merhaba, öncelikle böyle güzel bir site için teşekkürler.

Ben bu sene KPSS gireceğim ve aynı zamanda yüksek lisans da düşünüyorum. Son olarak hocamız halk sağlığı diyetisyeninin yüksek lisans yapamadığını yalnızca hastane diyetisyeni olarak devlette yüksek lisans yapabileceğimizi söylemişti bu bilgiyi teyit edebilir misiniz?

Ayrıca siteye üyelik mümkün mü ya da takip edebiliriz?

KONU İLE İLGİLİ YANITLARINIZI, YORUMLARINIZI ve KATKILARINIZI AŞAĞIDAKİ “YORUM” BÖLÜMÜNDEN ULAŞTIRABİLİRSİNİZ.

ESOGÜ LOGO

Diyetisyenler için “Tıp tarihi ve etik yüksek lisans ve doktora” ilanı, kontenjan 10!

Enstitümüze 2017-2018 Öğretim yılı Ggüz yarıyılı için aşağıda belirtilen Anabilim Dalı/Bilim Dallarına Tezli Yüksek Lisans ve/veya Doktora öğrenimi görmek üzere alınacak öğrenciler için; başvuru tarihleri, başvurabilecekleri programlar ile kabul şartları:

ANABİLİM DALI

TIP TARİHİ ve ETİK

PROGRAMLAR

KONTENJANLAR

TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA
5 5
YABANCI UYRUKLU 1 1
YATAY GEÇİŞ 1 1
   
MEZUNİYET KABUL ALANLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS:

Fen-Edebiyat Fakültesi ve Dengi Fakültelerin Tarih Lisans, Felsefe Lisans Psikoloji Lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Lisans, Ebelik Lisans,  Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Mezunları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Mezunları, Diş Hekimliği Fak., Veteriner Hekimliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

DOKTORA:

Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans, Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Veterinerlik Fak., Eczacılık Fak., Hemşirelik, Ebelik,  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Sosyal Hizmetler, Klinik Psikoloji  Yüksek Lisans Mezunları

Detaylı bilgi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi web sayfasını inceleyebilirsiniz.

anadolü üniversitesi AÖF

Diyetisyenler için “Turizm İşletmeciliği yüksek lisans” ilanı, kontenjan 20!

2017-2018 Öğretim yılı güz dönemi Anadolu Üniversitesi lisansüstü programlara başvuru duyurusu yayımlandı!

PROGRAMIN BAŞVURU TARİHİ GEÇMİŞTİR.

Turizm İşletmeciliği ana bilim dalı için yüksek lisans başvuru koşulları şu şekilde:

Turizmle ilgili bölümler; İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme/İktisat Fakültesi: İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye Bölümü; İletişim Fakültesi; Edebiyat Fakültesi Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Sanat Tarihi, Antropoloji, Halk Bilim ve Tarih Bölümleri; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Rekreasyon Bölümü; Havacılık ve  Uzay Bilimleri Fakültesi/Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma  İşletmeciliği Bölümü; Fen/Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Biyoloji Bölümü; Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Endüstri Mühendisliği Bölümü; Sağlık Yönetimi ve Sağlık İdaresi Bölümleri; Aile ve Tüketici Bilimleri; Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği

Bu program ile ilgili detaylı bilgi için lütfen burada yer alan Anadolu Üniversitesi web sayfasını inceleyiniz.

anadolü üniversitesi AÖF

Diyetisyenler için “Fitoterapi yüksek lisans” ilanı, kontenjan sayısı 50!

2017-2018 Öğretim yılı güz dönemi Anadolu Üniversitesi lisansüstü programlara başvuru duyurusu yayımlandı!

Programa başvuru süresi dolmuştur.

Farmakognozi ana bilim dalı, Fitoterapi bilim dalı için yüksek lisans başvuru koşulları şu şekilde:

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi diplomasına veya Diyetisyen, Hemşire unvanlarını veren bir diplomaya sahip olmak; Fen/Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji programlarının birinden mezun olmak. 

Bu program II. Öğretim olarak açılacak olup öğretim ücreti 2547 Sayılı Kanunun 27 inci Ek Maddesine göre belirlenir.

Bu program ile ilgili detaylı bilgi için lütfen burada yer alan Anadolu Üniversitesi web sayfasını inceleyiniz.

turkey president erdogan, recep tayyip erdoğan

Erdoğan: “Yardımcı doçentliği bitirin”

Erdoğan: Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya, bunu gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde var bunu da söyleyin. Pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar. Bizim hocalara ihtiyacımız var…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı’nın açılış oturumunda konuşuyor:

YÖK Başkanı’na ve ekibine bu önemli konferansın düzenlenmesine verdikleri emek nedeniyle teşekkür ediyorum. Mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz İslam medeniyetinin özü kardeşliktir. Dayanışmadır. Bir duvarı oluşturan tuğlalar gibi kenetlenmektir.

Biz bu hallere düşmeli miydik?

Mukaddes kitabımızda da buyurulduğu gibi “Müslümanlar ancak kardeştir”. Son zamanlarda aramıza yeni duvarlar, yeni bariyerler örüldüğü de gerçektir. Hafta sonu Suudi Arabistan ve Katar’daydım. Üç kardeş ülke, nedir bu sıkıntı? Bu hallere neden düştük? Bunlar bizi üzüyor. Biz bu hallere düşmeli miydik? Biz diyalog yoluyla bunları çözemez miyiz? Rabbimiz bize Kuran’ı Kerim’de ne emrediyor? Bütün işlerinizde istişare ediniz.

İslam dünyasının çatışmalarla anılması kötü

Çözüm yoluna gitmeyip etrafımıza birilerini almak suretiyle herhangi bir kardeşimizi köşeye sıkıştırsak bu kabul edilebilir bir şey değildir. Biz bunları aşmalıyız. Bizim her zamankinden daha fazla kardeşliğe, fikri alışverişe ihtiyacımız var.

İslam dünyasının bugün çatışmalarla gündemde olması ne kadar acıdır. İşte Suriye, işte Irak… Ölen kim? Müslüman? Öldüren, İslam kisvesi altındaki müsveddeler.

Mescid-i Aksa

Hiç kimse bizden artık bıkkınlık derecesinde bu ikiyüzlülüklere daha fazla sessiz kalmamızı bekleyemez. Mescid-i Aksa’nın onurunun korunması tüm İslam aleminin görevidir. Bölgedeki tüm inanç mensuplarının güvenliğini arzu ediyoruz. Dün de söyledim. İstanbul’da sinagoglar var. Bu olaylar olurken bazı gruplar saldırma yoluna gittiler, ilk işim İstanbul Valisi’ne, Emniyet Müdürü’ne “bunlara müsaade etmeyin”, sağolsun bazı ufak tefek hadiselerin dışında bu korumayı karşıladılar.

İsrail’in dedektörler konusunda geri adım atması doğru olmuştur. Yeterli midir? Değildir. Sadece Filistin’de yaşayanların geldiği bir mabed değildir, Mescid-i Aksa. Tüm dünya Müslümanlarının geldiği bir mabeddir. Kapısı dünya Müslümanlarına kapatılamaz. Bir kez daha İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile görüştüm ve kendisine bütün bunları anlattım, düşüncemizi de paylaştım. Dedim ki artık sizler de Cumhurbaşkanı olarak ağırlığınızı koymalısınız. Son olarak Ürdün Kralı ile görüşmeden sonra onların da yaptıkları görüşme olumlu neticeler vermiş olacak ki, dedektörlerin kaldırılması kararını meclislerinde aldılar.

Eğer, bu dünyada barış içinde yaşamak istiyorsanız, başkalarını tehdit etmek yerine, kendisini ve bölgeyi ateş çemberine sokabilecek politikalardan kaçınmak gerekiyor.

Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Bunun için kendi muhasebemizi yapmalıyız. Sorunların kaynağı olarak hep başkalarını işaret etmek bizi yanlış yollara sevk edecektir. Müslümanlar neden bu hale düştüklerinin cevabını lütfen kendilerinde aramalıdır.

Soran, sorgulayan bir nesil yetiştirmekte gereken başarıyı gösteremediğimizde, ortaya geçici heveslerin peşinde koşan bir nesil çıkıyor. Bu bakımdan en büyük görev üniversitelerimize düşüyor.

Üniversitelerimiz arasında tecrübe paylaşımını ve öğrenci hareketliliğini artırmamız gerekiyor. YÖK Başkanımızdan ‘Mevlana’ programını ‘Erasmus’ benzeri bir program haline dönüştürmesini rica ediyorum. Değişim programının sadece bununla sınırlı kalmaması ve ortak diploma programlarının da devreye alınması şarttır. Hala YÖK’ün 250’ye aşkın ortak diploma programı bulunuyor. YÖK Başkanımızdan ricam, en az 15 üniversitemizin, lisans, yüksek lisans ve doktorada ortak diploma çalışmasını başlatmasıdır.

YÖK’e yardımcı doçentlik duyurusu

Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya, bunu gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde var bunu da söyleyin. Pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar. Bizim hocalara ihtiyacımız var.

En parlak beyinlerimizi Batılı eğitim kurumlarına kaptırıyoruz. Gençlerimiz giderek artan oranda Batı’ya yöneliyor.

Hoca kılıklı şarlatan

Hoca kılıklı şarlatanın peşine takılan insan müsvettelerinin neler yapabileceğine 15 Temmuz’da şahit olduk. Onun peşinde de profesörler var, doçentler var. O bize diyor, şah damarımızdan daha yakındır. Bunu diyen ilmiye sınıfından.

YÖK, Yüksek öğrenim kurumu diyetisyen

Olay yaratan “adrese teslim akademik ilan” iptal edildi!

YÖK Başkanlığı bir basın açıklaması yaparak, kişiye özel ifadeler içeren akademik personel alım ilanını iptal etti.

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin bir akademik personel ilanına dikkat çekmiştik.

“Adrese teslim ilan” görenleri şaşkına çevirdi!

İlana göre, Eğitim Fakültesi, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı için “Kimya Eğitimi Bilim Dalında Doktora Mezunu Olmak ve Görme Engellilerde Fen Eğitimi Alanında Çalışmaları Bulunmak.” şartı belirlenmişti.

Sabah 09:45’te yayımladığımız bu haber sonrasında, YÖK Başkanlığı söz konusu ilanı iptal etmiştir. Duyarlılık gösteren YÖK yönetimine ve başkanına teşekkürler.

YÖK açıklaması

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünün, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı için verdiği ve kamuoyunun eleştirisine konu olan akademik kadro ilan şartlarının, akademik teamüllere ve kriterlere uymadığının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, 22 Mayıs’ta ulusal bir gazetede yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent Dr. kadro ilanının iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.

diyetisyenlik master

Diyetisyenler için yüksek lisans yapmanın 6 yararı!

Yüksek Lisans (Master, YL),  dört yıllık lisans eğitimi tamamlandıktan sonra devam edilen eğitime verilen isimdir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak ikiye ayrılır. Yüksek lisans başvurusu yapmak için eğer tezli yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız ALES‘e girip yeterli puan almış olmanız ve başvuru yaptığınız programın gerekliliklerini yerine getirmeniz gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi için ALES şartı aranmamaktadır…

 1. Eğer memursanız bir derece ilerlerseniz. Yüksek lisans derecesi ile bir kademe artırılır. Doktora ile iki kademe artırılır. Yani hem yüksek hem de doktora yapan biri toplamda bir derece yükselir. Bu da maaş artışı ve erken emeklilik anlamına geliyor.
 2. Çalıştığınız hastane ya da merkezde terfi etme durumunuz olur. Yani daha kolay baş diyetisyen ya da bölüm sorumlusu olursunuz.
 3. Kendi alanınızda yapacağınız yüksek lisans kendi branşınızdan da uzaklaşmadan ve bilgilerinizi dinamik tutmuş olacaksınız. Ayrıca diyetisyen yerine beslenme ve diyet uzmanı unvanını kullanacaksınız.
 4. Beslenme ve diyetetik dışında fakat sağlık bilimleri alanlarında yapacağınız yüksek lisans kendi branşınızdan da uzaklaşmadan, sağlık alanında vizyonunuzu genişletecek ve bilgilerinizi geliştirerek dinamik tutmuş olacaksınız. Ayrıca diyetisyen yerine uzman diyetisyen unvanını kullanacaksınız.
 5. Eğer beslenme öğretmenliği yapıyorsanız ek dersiniz %5 zamlı olur ve uzman öğretmen sayılırsınız tabi belirli bir hizmet yılı da dolunca.
 6. Kullanacağınız uzman unvanının da yaşam boyu sizlere katkısı elbette yüksek olacak,

Lisans mezunu değil, master derecem var, diyebileceksiniz.

diyetisyen, beslenme uzmanı, beslenme ve diyet uzmanı, beslenme ve diyetetik, gerçek diyetisyenler sitesi

Yüksek lisans yapmayan diyetisyen “öğretim görevlisi” olabilir mi?

Üniversitelere Öğretim Görevlisi olarak atanabilmek için yüksek lisans yapmak şart mıdır, yüksek lisans yapmadan, öğretim görevlisi olunabilir mi? Üniversitelerde akademik personel olma hayali kuran birçok kişinin kafasını karıştıran bir soruyu bu yazımızda kapsamlı şekilde açıklayacağız…

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuru, atanma ve giriş sınavlarına ilişkin düzenlemeler Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendinde

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında

 • en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya
 • lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak,

hükümleri yer almaktadır.

Öncelikle yönetmelik hükümlerini detaylı olarak aşağıda verdiğimiz örnekler üzerinden sizlere açıklayalım

Dört yıl eğitim veren fakülte ve yüksek okullara alınacak öğretim görevlisi ilanlarına başvurabilmek için bir kişinin tezli yüksek lisans mezunu olması veya lisans mezunu olduktan sonra alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olması gerekmektedir.

Örneğin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beslenme Bilimleri Ana bilim Dalına alınacak Öğretim Görevlisi kadrosuna bir adayın başvurabilmesi için Beslenme Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olması ya da Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olup, lisans eğitimi gördüğü alanda kamu veya özel sektörde en az beş yıl çalışma deneyimi olmalıdır.

 

İki yıllık eğitim veren meslek yüksek okullarına alınacak öğretim görevlisi ilanlarına başvurabilmek için bir kişinin tezli yüksek lisans mezunu olması veya lisans mezunu olduktan sonra alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olması yönetmelikte şarttır.

Örneğin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Çocuk Gelişimi Programına alınacak Diyetisyen Öğretim Görevlisi kadrosuna bir adayın başvurabilmesi için kendi alanında tezli yüksek lisans yapmış olması ya da Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olup, alanında en az iki yıl çalışma deneyimi olmalıdır.

Ayrıca, şunu da belirtmemizde yarar var üniversiteler yukarıda belirttiğimiz yönetmelikte aranan deneyim sürelerini azami 10 yıla kadar verecekleri ilanlarda artırabilirler. Yaptığımız açıklamalardan da anlaşılacağı gibi üniversitelerde diyetisyen öğretim görevlisi olmak için Yüksek Lisans yapmak zorunlu şart değildir. Lisans mezunu olduktan sonra alanında belirli bir süre kamuda veya özel sektörde çalışan kişiler de öğr. gör. olarak üniversitelerde çalışabilmektedir.

diploma, master, yüksek lisans, yök.

Ankara’da beslenme ve diyetetik yüksek lisans ve doktora için 44 kontenjan!

Ankara ilinde sağlık bilimleri enstitüsü beslenme ve diyetetik anabilim dalı, beslenme ve diyetetik yüksek lisans ve doktora için 44 kontenjan açıldı!

ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI ve PROGRAMI KONTENJAN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK AD. TEZLİ YÜKSEK LİSANS 10
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK AD. DOKTORA 4
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK AD. TEZLİ YÜKSEK LİSANS 5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK AD. TEZLİ YÜKSEK LİSANS 5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK AD. TEZLİ YÜKSEK LİSANS 10
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK AD. DOKTORA 10