“PAL” nedir?

PAL (Physical Activity Level): Fiziksel Aktivite Düzeyi. Kişilerin eneıji harcamaları yaptıkları aktiviteye bağlı olarak değişir. Tablonun bu sütununda verilen katsayılar devamını okuyun…

Yaşam kalitesi nedir?

Yaşam kalitesi, bugün toplumların ulaşmayı amaçladığı en önemli evrensel hedeflerden birisidir. Temelde Maslow (1970)’un ihtiyaçlar hiyerarşisi ile ilişkilendirilmekte ve subjektif devamını okuyun…

Diyetisyen kimdir, diyetisyenler ne iş yapar?

Diyetisyen, bir yüksek öğretim kurumunun Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik bölümünde, en az 4 yıllık eğitim ve öğretim programını başarı devamını okuyun…

Tıpta “özerklik” ne demek?

Özerklik günlük kullanımda kimi zaman karıştırılmakta, özellikle “özerklik” yerine “özgürlük”ün  kullanılması sıklıkla söz konusu olmaktadır. Her ikisi de seçim yaparak devamını okuyun…

Toplu beslenme nedir?

Çeşitli nedenlerle ev dışında çok sayıda kişinin bir yemekhane, restoran ya da ayaküstü sunumla, belli birtakım işlemler yerine getirildikten sonra, devamını okuyun…

Yaşam koçu mu, Diyetisyen mi?

Her gün sosyal ortamlarda; televizyon, gazete, dergi veya sosyal paylaşım sitelerinde bir çok kişi aslında diyetisyen olmadığı halde bir diyetisyen devamını okuyun…

İnsülin direnci nedir?

Çok az yemek yememe rağmen bir türlü kilo veremiyorum… Su içsem yaradığını hissediyorum Bu şikayetler şeker hastalığı yani diyabet başta olmak devamını okuyun…

Diyetisyenler Derneği Başkanı Tayfur’dan tüm diyetisyenleri ilgilendiren açıklama

Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Tayfur DytMag Dergisine tüm diyetisyenler için yazdı. Prof. Dr. Muhittin Tayfur devamını okuyun…

“Master of Science” nedir?

Amerika’da yüksek lisans öğreniminize farklı programlara başvurabilirsiniz. Birbirine oldukça benzeyen programlara kabulünüz, yapmak istedikleriniz ve geleceğiniz üzerinde önemli etkileri olacaktır. M.S ya devamını okuyun…

Beslenme ve diyetetik biliminin dünü, bugünü ve geleceği

Tarih boyunca, üzerine çeşitli anlamlar yüklenen beslenme, 18. yüzyıla kadar ampirik düzeyde kalmış, 19.yy ortalarına doğru kazanan bir ivme sonucunda devamını okuyun…

Fruktozemide beslenme tedavisi

Büyüme ve gelişmenin maksimum olması ve kaliteli bir yaşam sürmek için sağlıklı beslenmek gerekir. Metabolik ve kimyasal yollarla besinler kullanılır. devamını okuyun…

Yeterli ve dengeli beslenme

Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı; insanın fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması şeklinde tanımlar. Yani sadece yaralanma devamını okuyun…

Biyokimya nedir?

Bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri devamını okuyun…

Diyetetik ne demek?

Besinlerin besin değerlerini, hatalı beslenmenin yol açtığı hastalıkları, beslenme düzeninin hastanın gereksinimine göre ayarlanmasını araştıran ve inceleyen sağlık bilim dalıdır. Eş anlamlısı: besibilim

Hücre nedir? Hücre organelleri hakkında bilgiler

Organizmada en küçük yapısal ve işlevsel birimi hücredir. Çok hücreli organizmaların hücreleri ökaryot, mavi-yeşil alg hücreleri prokaryottur. Ökaryot hücrede çekirdek maddesi devamını okuyun…