akupunktur

Akupunktur ile zayıflanır mı?

Dünyanın hiçbir yerinde karşılaşmayacağınız bir durumdur ama Türkiye’de maalesef akupunktur zayıflama ile özdeşleşmiştir.

Sokaktaki insanı çevirip akupunkturun ne işe yaradığını sorsanız her 10 kişiden 8’i akupunkturun yalnızca zayıflamada kullanıldığını söyleyecektir.

Zayıflamak isteyen hasta sayısı yüksek olduğu için akupunktur ile zayıflama özdeşleştirilmiştir

Akupunktur uzmanlarının hasta bulmadaki kolaylıklar dolayısıyla bu uygulamayı uzun yıllar obezite ile eşleştirmiş olmaları mevcut yanlış kanaatin yerleşmesinin en temel sebebini teşkil ediyor şüphesiz. Oysa obezite akupunktur uygulama sebeplerinden yalnızca birini oluşturmaktadır ve sağlıklı beslenme ve kilo verme beslenme ve diyetetik lisansiyeri diyetisyelerin görevidir.

Obezite tedavisinde: “Akupunktur ve diyet”

Zayıflamaya yardmcı olmasının haricinde

 • başta bel, boyun ve baş ağrıları olmak üzere,
 • onkolojik hastaların katlanılmaz ağrıları da dahil bir çok ağrılı hastalıkta,
 • migrende,
 • bel ve boyun fıtıklarında,
 • menstruasyon ağrılarında,
 • sınav kaygılarında,
 • çocukların gece altını ıslatmalarında ve
 • daha bir çok hastalıkta akupunktur başarıyla uygulanmaktadır. Peki akupunkturun Obezite tedavisindeki yeri nedir? Nerede durmak gereklidir? Ve en kritik soru: Neden diğer uzmanlar değil de akupunkturistlerin obezite hastasını tedavi etmeleri daha doğrudur?

Akupunktur uzmanı hastasını önce tanır sonra tedavi eder sonra da takip eder

 • akupunktur, obez bireyin moralini yüksek tutabilir,
 • akupunktur atıştırma alışkanlığını engelleyebilir,
 • akupunktur, iştahı keserebilir,

Diyetisyen Gülay Sezgin: “Akupunktur” ve beslenme ilişkisini anlattı

 • akupunktur; sıvı kullanımını artırabilir,
 • akupunktur uykuyu düzene sokabilir,
 • akupunktur, diyet programlarının çok önemli bir parçası olan egzersize uyumu sağlayabilir,
 • akupunktur; uzun sürecek tedavilerde yan etki ihtimalini ortadan kaldırabilir.

Akupunktur her yaş grubuna uygulanabilir

Özellikle çocuklar ve yaşlılarda görülen obezitenin tedavisi modern tıp için çok zordur. Gerek ilaçların yan etkileri, gerek belli yaşlarda bu ilaçların kullanılamaması, gerekse de özellikle yaşlılarda eşlik eden diğer hastalıkların istenilen tedavi şemasını oluşturmayı engellemesi akupunkturun önemini daha da arttırmaktadır. Akupunktur özellikle çocuk obezitesinde son yılların kurtarıcı tedavisi olarak kabul görmektedir. Çocuklarda Obezite ciddi bir yükseliş göstermekte ve gittikçe tehlikeli boyutlara varmaktadır. Akupunktur bu grup obezlerde başarıyla uygulanmakta ve hiçbir yan etki göstermemektedir.

Sağlıklı beslenme ve kilo verme beslenme ve diyetetik lisansiyeri diyetisyelerin görevidir. Akupunktur yapan kişilerin diyet hazırlama ve beslenme tedavisi uygulama yetkileri yoktur.

akupunktur diyeti

Obezite tedavisinde: “Akupunktur ve diyet”

Obezite tedavisi öncelikle hastanın medikal açıdan değerlendirildiği ve ayrıntılı şekilde anamnezinin alındığı; akabinde detaylı bir fizik muayene sonrası gerekli görülen tıbbi tahlillerin ve özellikle de biyokimyasal değerlerin istendiği bir sürecin ardından başlanması gereklidir.

Beslenme konusu doğumumuzdan ölümümüze kadar yapmamız gereken ve bizi hayatta tutan çok önemli bir süreçtir. Akupunktur ve beslenme tedavisinin bu süreçteki yeri ise beslenme değişikliklerine hastanın adaptasyonunun sağlanması ve beslenme konusundaki detaylı bilgilendirilmenin olmasıdır.

Tokluk hissi oluşturulma çabası beslenme konusununda bizi güdüleyen bir dürtü olsa da sadece bu dürtünün tatminin sağlanması doğru beslendiğimiz anlamına gelmez. Özellikle sanayinin besin üretimine girdiği çağımızda özellikle işlenmiş besin üretiminin oluşması ve her geçen gün artması ve bu tarz besin ürünlerinin soframıza ve menülerimize girmesi sağlıklı beslenme konusunda bir bilincin oluşması gerekliliğinin açık şekilde ortaya koymaktadır. Peki biz bu besin ortamında ne yapmalıyız ve de nasıl beslenmeliyiz? Sağlıklı kilo kontrolü için akupunktur tedavisi alan hastanın beslenme tedavisi nasıl olmalıdır? Bu konu çok tartışılan bir konudur.

Beslenme tedavisinin bilimsel verilerine dayanılarak yapılan bir akupunktur tedavisi tek başına uygulanan beslenme tedavisine göre başarıyı artırır

Diyet konusunda sadece beslenme tedavisi ile tedaviye uyum sağlayamayan hastalarda beslenme tedavisine akupunktur tedavisi de eklenebilir. Akupunktur bu tedavi sürecinde yalnızca açlık hissinin azaltılmasında değil hastanın obezite sorununa neden olan ya da obezite sonucu oluşan bir çok tıbbi sorunun da çözümüne yardımcı olacaktır.

Önemli olan burada beslenme davranışında değiştirildiği bir süreci hastaya edindirmektir. Özellikle akupunktur ile alınan çok düşük enerji değerli diyet listesinin doğru bir tedavi yaklaşımı olmadığı bir gerçektir.

Akupunktur ile birlikte diyetisyen birlikteliği ya da bu konuda kendini yetiştirmiş bir hekimin desteği gerekli

Her hastalığın tedavisinde olduğu gibi obezite tedavisinde de bilimsel yaklaşım ve kişinin öznelliğine göre elimizdeki tedavi olanaklarının kullanımı zorunludur.

Diyetisyen Gülay Sezgin: “Akupunktur” ve beslenme ilişkisini anlattı

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Klasik homeopati: “Temel ilkeler”

Similia Similibus Currentur (benzer benzeri tedavi eder)

Bir ilaç sağlıklı kişiye verildiğinde hangi bulguları ortaya çıkarıyorsa, benzer bulguları olan kişi bu ilaçla tedavi edilir. Burada hayat gücü dışarıdan verilen ilacı ve ilacın aktivitesini algılayarak iyileştirme gücünü harekete geçirir.

Homeopatide ilaç bilgisi

Uykusuzluk sorunu olan bir hasta düşünelim. Bunun yanında çok gergin ve sürekli bir şeyler düşünüyor; ve öyle sinirli, öyle gergin ki uzaktan gelen hafif bir ses bile onu rahatsız ediyor. Kahve, eğer çok sert ve bol miktarda içilirse bazı insanlarda böyle bir etki yaratabilir. Bu yüzden buna benzer semptomlara eşlik eden uykusuzluk, kahvenin homeopatik hazırlanmış bir şekli olan coffea ile tedavi edilebilir. Ya da arı soktuğunda ciltte pembe/kırmızı şişlik oluşur. Kaşınır ve soğuk uygulayınca rahatlar. Benzer bir deri döküntüsü oluşturan maddeden, yani arı zehrinden hazırlanmış remedi apis verince şikayetleri düzelir.

Homeopati nedir?

 

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Homeopatide “hastalık” tanımı

Bedenin, zihnin ve ruhun “bütün olarak” etkilenmesi, organizmanın tamamının dengesinin bozulmasıdır.

Hastalığın sebebi bir organda meydana gelen bozukluk değil bütünün (bedenin yaşam enerjisinin, kendi iyileştirme gücünün) dengesinin bozulmasıdır. Bu yüzden homeopatide değişik organların bozulmasında değişik ilaçlar vermek yoktur, tam aksine bütün bozukluğu, dengesizliği ve insanın tamamını kapsayan bir ilaç kullanılır.

Bu tedavideki amaç, hastaya zarar vermeden, ılımlı ve güvenilir bir yolla hastalığı tümüyle ve kökten iyileştirmektir.

Homeopati nedir?

 

homeopatik ilaç

Homeopatide ilaç bilgisi

Homeopati’de sadece etkileri bilimsel olarak denemiş ve kanıtlanmış ilaçlar kullanılmaktadır. İlaçların ortaya çıkarabileceği semptomların ayrıntılı şekilde araştırılması ‘ilaç denemeleri’ adı altında sağlıklı insanlarla yapılmaktadır.

Tek ilaç

Homeopatik ilaçların kanıt çalışmaları tek ilaç üzerinden yapılmaktadır. Eğer birden çok ilaç kullanımı söz konusu olursa, meydana gelen değişiklilerden hangi ilacın sorumlu olacağı bilinemez. Birden çok ilacın verilmesi birleşik toplam etkinin artacağını düşündürmemelidir. Birbirlerinin etkilerini engelleme durumları da söz konusu olabilir.

Minimum Doz (dosis minima)

Bu prensibe göre ilaç, iyileştirme gücünü harekete geçirebilecek ve beklenen değişikliği sağlayabilecek en küçük dozda verilir. Bu yaklaşım tedavinin hastayı yormadan ve nazikçe yapılmasını sağlar.

Homeopati nedir?

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Homeopati nedir?

Homeopatinin temeli, “benzer benzeri iyileştirir” ilkesine dayanır. Bir hastalık ancak hastanın şikayetlerine benzer belirtileri ortaya çıkaran madde ile tedavi edilir.

Homeopati 18. yüzyılın başlarında Almanyalı hekim Dr. Samuel Hahnemann tarafından bulunan ve vücudun kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım eden bir tamamlayıcı tedavi sistemidir.

Homeopati sözcük olarak yunanca;

 • Homeos = benzer,
 • Pathos = acı, ızdırap kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.

Sağlam kişide belli bulgular çıkaran bir madde, aynı bulgulara sahip hasta kişilerde iyileşme sağlar prensibinden hareket etmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre en sık kullanılan tamamlayıcı tıp yöntemidir. Avrupa’da halkın %50’den fazlası homeopatik tedavi görmekte, hekimlerin %50’den fazlası homeopatiyi diğer tedavi yöntemleri ile birlikte önermektedirler.

Homeopatide ilaç bilgisi

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Holistik tıbbın ilkeleri

Bütün insanların doğuştan şifa güçleri vardır.

Şifa bir kişinin yaşamının tüm yönlerini ele alarak çeşitli sağlık uygulamalarının hasta ve doktoru içeren takım yaklaşımını benimser. Tedavi sadece belirtileri hafifletmek değil, durumun neden tespitini içerir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Sözün özü, bir listeye bağlı kalıp zayıflamaya çalışmayın. Onun yerine vücudunuzu tanıyın. İnanın çok zor değil.

Öncelikle gerçek bir diyetisyen ile görüşün. Neyi yediğinizde, vücudunuza nasıl etki göstereceğini bilin. Eğer varsa hastalıklarınız yüzünden, vücudunuzu dinlemeyi öğrenin: Vücudunuzu dinleyin, o neye ihtiyacı olduğunu size mutlaka söyleyecektir. Gerektiği noktada diyet uzmanınızadan tıbbi beslenme desteği almayı ihmal etmeyin. Zihinsel olarak kendinizi keşfedin, dinginleştirin. Gerisi arkasından hemen gelir…

Bunu yememeliyim, şunu yemeliyim diye kendinize Nazi subayı gibi davranmayın!

O sevmeden yediğiniz her şey size ödem ve kilo olarak dönecektir unutmayın. Sevdiğiniz besinleri kararında yemeyi, ardından dengelemeyi, bir diyetisyen denetiminde deneyin. Hayatta bu sizlere daha da keyif vererek zayıflamanızı sağlayacak…

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Düşünme biçimi de zayıflamada etkilidir

Düşünme biçiminin de zayıflamada etkili olduğunu hatırlatıyor bize Karen Hill- Ttony Hill.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Bir yemeği yerken duyduğumuz vicdan azabı ya da mutsuzluk onun bize kilo olarak dönmesine neden oluyor. Mutsuz olarak yediğiniz son derece sağlıklı bir sebze yemeğinin size faydadan çok zararı var. Onun yerine tükettiğiniz besinleri keyifle, vicdan azabı çekmeden, kilo alırım diye düşünmeden yemek gerekiyor…

Bu durum diyet listeleri için de geçerli. Size kilo verdiren diyetisyeninizin mucizeler yaratıyor olmasından çok, sizi o listeye inanmanızla alakalıdır. Ayrıca hepimizin metabolizması, hastalıkları, hassasiyetleri, alerjileri o kadar farklı ki… Birine yarayan çok zayıflatan bir diyet başkasında işe yaramıyor. Hatta bazen negatif sonuçlara neden olabiliyor…

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Holistic “bütünsel” tıp, insanı bir bütün olarak ele alıyor

Holistic “bütünsel” tıp, insanı bir bütün olarak ele alıyor.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Sağlıklı bir zayıflama, sağlıklı bir yaşam için insanı ruhsal-duygusal-bedensel-zihinsel olarak ele almak gerektiğini savunuyor. Bana da bu sistemin ortaya atıcıları, yaratıcılar olan Karen Hill-Ttony Hill ikilisine hay ağzınıza sağlık demek düşüyor.

Tüm bu etmenlerin vücuda, zayıflamaya, sağlıklı yaşamaya etkisi üzerinde duruyor bu yaklaşım. İnsanı bir sistem gibi düşünmeyi öneriyor, böylece sistemin bir parçası çalışmazsa tüm sistemin duracağından veya aksayacağından bahsediyor. Özellik duygusal değişimler üzerinde duruyor. Çünkü duygusal değişimler vücudumuzun tamamını etkiliyor. Birçok fiziksel hastalığın temelinde duygusal durumlar yatıyor. Düşünsenize aşıkken nasıl canlı, nasıl dirisiniz. Teniniz ayrı parlıyor. Duygusal açlıklarınız yok denecek kadar az oluyor.

Ya mutsuzken? Tam tersi değil mi? Kilo alıyoruz, duygusal açlık krizleri yüzünden saçma sapan yeme atakları geçiriyoruz, vücudumuz ödem tutmaya başlıyor ve daha fazlası… Sağlıklı beslenme ve diyet konusunda yalnızca bu konun lisanslı uzmanları olan diyetisyenler ile görüşmelisiniz.

yaşlılarda beslenme geriatrik, Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Holistik beslenmenin farkı ne, ne yapıyor?

Holistik zayıflama, diğer zayıflama programlarından farklı neler yapıyor?

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Öncelikle kilolarınızın altındaki fizyolojik nedenleri araştırıyor. Vücudunuzun çalışma sistemini anlamaya çalışıyor önce. Strese vücudunuzun nasıl tepki verdiğiyle ilgileniyor. Sağlığımızı korumak, korurken doğru beslenmek, vücudumuzun verdiği sinyalleri, uyarı mesajlarını anlamamızı öğretiyor. Mesela bu yöntemi hayatınıza adapte ettiğinizde bir hastalığın ortaya çıkmadan önlemeye çalışmaya başlıyorsunuz. Doğal ve sağlıklı yöntemlerle, faydalı beslenerek tabi.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Söz konusu diyet olunca ortada binlerce reçete var…

Söz konusu diyet olunca ortada binlerce reçete, binlerce bilgi dolaşıp duruyor.

yaşlılarda beslenme geriatrik, Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Bilgi kirliliğinin en hakim olduğu alanlardan birisi diyet ve sağlıklı beslenme. Bu kirlilik öyle bir düzyde ki bir beslenme uzmanının kabul ettiğini, bir doktor reddedebiliyor… Bu konuda işin bilirkişileri olan diyetisyenlerdir. Zaten diyet reçetelerine, şok diyetlere, mucizeler yaratan detokslara inanmayı çoktan bırakmalısınız. Son birkaç yıldır, sağlıklı beslenmeyi hayatınıza adapte etmeyi sağlamak revaçtadır…

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Holistik sağlık aynı terzi işi gibidir

Holistik sağlık aynı terzi işi gibidir ve seri üretimle milyonlarca hastaya uygun olduğu varsayılan bir sürü gereksiz ilaçlar takviyeler önermek yerine size özel hazırlanır amaç sizi içten iyileştirip hasta olmanızı önleyebilmektir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Özetle Holistik Sağlık sizi kazancın sürekliliği için gerekli devamlı müşteri olarak gören değil sağlıkta kalmanız için uğraşan iyileştirme ve tedavi yöntemidir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Holisik bir öykü…

Sürecin başlangıcında sadece kepek şikayetiniz varken artık bir de egzama eklenmiştir sorunlarınıza ve onu tedavi edeyim derken de başkaları çıkıp gelecektir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Halbuki ilk doktora gittiğinizde kepek şampuanı yerine size kepeğe neden olan içsel sorunu keşfetmeye çalışıp (kanınızdaki değerlerde bir eksiklik veya mantar gibi) size özel bir tedavi uygulasaydı ikinci kere doktora gitmenize gerek kalmayacak ve bir de kepek şampuanı müşterisi olmayacaktınız. Bu maalesef belki işleyisin içine çekilenlerin dahi farkında olmadığı trilyonlarca dolarlık döngünün bir oyunu olabilir…

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Sorun kepek şampuanı mı?

Bugün söz gelimi, en basit bir kepek sorunu ile dahi bir dermatoloğa gittiğinizde sizi muayene ettikten sonra bir kepek şampuanı ya da gerek gördüğü tıbbi tedaviye uygun ilacı reçete edip bir süre sonra kontrol randevunuzu verir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Siz kepek şampuanını alıp kullanmaya başlarsınız ve yararlı etkilerini görürsünü. Bir süre sonra da doktora teşekkür edersiniz ve o seans bitmiş olur. Artık bu kepek şampuanını da devamlı kullanmanız icap edebilecektir. Derken çok değil 4-5 ay sonra dirseklerinizde bir kuruluk hafif kabuklanma başladığını gözlemleyebilirsiniz. Yine doktora gidersiniz ve bu sefer de egzama tedavisinde kullanılan bir krem ile tanışabilirsiniz. Bu kremi de düzenli olarak kullanmaya başlarsınız ve artık fark edersiniz ki şampuan da eskisi kadar işe yaramamakta kepekler sanki geri gelmektedir. Bu uygulanan tedavinin hatalı olduğunu göstermez ancak holistik tıpla karşılaşma zamanınızın geldiğini size gösterebilir… Yazıların devamı için tıklayınız.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Holistik bakış açısıyla: “Sağlık ve beslenme”

Holistik bakış açısıyla insan fiziksel, duygusal, ruhsal, sosyal ve çevresel denge sonucu sağlıklıdır ve herhangi bir dengesizlik durumunda da hastalıklar baş göstermeye başlar.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Esas olan bütün bu unsurları dengede tutup sağlıklı kalmaktır ki holistik tedavi öncelikle hastalıkların önlenmesini hedefler.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Holistik tedavi yöntemleri doğanın bütünlüğü inancına dayalı olarak kişinin doğa ile olan uyumunu bozmayacak şekilde hastalığın dışa vuran semptomlarından ziyade bu semptomlara sebep veren bütünsel yapıdaki yanlış işleyişin düzeltilmesi esasına dayanır. Bir başka deyişle Holistik Tedavi hastalığı değil hastayı tedavi etmeyi amaçlar.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

9 maddede: “Holistik beslenme”

Sağlığınızla ilgili şikayetleriniz var ve kullandığınız ilaçların hiçbiri size çözüm sağlamıyorsa, beslenme ve uyku alışkanlıkları, stres ve bireysel problemler gibi olabilecek tüm potansiyel faktörler hastalığınızda etkili olabilir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

1.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Nedir?”

Bu anlayıştan yola çıkan holistik diğer bir deyişle bütünsel tedavi, insanı

 • fiziksel,
 • sosyal ve
 • ruhsal yönden bütünsel olarak ele alan, hastalığın yönetimi ile önlenmesinde ve optimal sağlık arayışında karşımıza çıkan bir yöntem. Bu bizim fiziksel sağlığımız ile daha genel anlamdaki refah/esenlik olarak tanımlayabileceğimiz wellness arasında bir bağlantı olduğu esenlik tanımıyla da desteklenmektedir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

2.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Zindelikten ayrımı”

Tıptaki holistik yaklaşıma göre, zindeliğimiz sadece fiziksel anlamda bedenimizin hastalıklı olup olmadığıyla değil, aynı zamanda psikolojik, duygusal, sosyal ve çevresel durumumuzla da sıkı bir bağ içinde. Bu farklı durumların her biri eşit derecede önemli olabilir bu yüzden kişi bir bütün olarak ele alınıp ve tedavi edilmelidir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

3.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Tarihte holistik tedavi”

Adı son zamanlarda daha fazla zikrediliyor olsa da klinik holistik tedavinin tarihi aslında Hipokrat’a kadar uzanıyor.

hippokrates, hipokrat, tıbbın babası, hipokrat yemini, tıbbın babası kimdir

1803’de yayınlanan Tıp Etiği alanındaki ilk ders kitabı Percival‘da

Hastaların hisleri ve duyguları en az hastalığın belirtileri kadar bilinip ilgilenilmeyi gerektirir, önermesiyle hasta bakımına bütüncül bir yaklaşım olarak ortaya atılmış.

hippokrates, hipokrat, tıbbın babası, hipokrat yemini, tıbbın babası kimdir

Daha yakın zamanlarda, John Macleod ilk kez 1964 yılında yayınlanan kitabı Klinik Muayene içinde:

Tedavide bütüncül olmayı hedeflememiz gerekir, yorumu karşımıza çıkıyor.

hippokrates, hipokrat, tıbbın babası, hipokrat yemini, tıbbın babası kimdir

Ayrıca, Michael Balint 1957 tarihli çalışması:

tıp hekimi, hasta ve hastalığında, hastayı izole patolojiden ziyade daha bir bütünsel olarak gören önemli bir dönüm noktası sunuyor. Hastalık sadece izole bir fiziksel bozukluk ya da rastgele bir olay değildir.

Bütüncül yaklaşımın iyi bir uygulama olduğu yıllardır Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji tarafından savunulmaktadır.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

4.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Öykünün ardındaki öykü”

1984 yılında, hem Byrne ve Long tarafından:

tıp hekimilar hastalarla konuşuyor

Hem de Pendleton grup tarafından:

Danışma: Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımı

Adlı iki ayrı makale yayımlandı. Yayımlanan bu yaklaşımlarla birlikte, Balint’in çalışmaları, şu sorulara cevap arıyor:

 • Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu,
 • Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor,
 • Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi,
 • Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor?

Holistik tıp uygulayıcıları kişinin birbirine bağlı bölümlerden oluştuğu ve bunlardan herhangi bir kısım düzgün çalışmıyorsa, tüm diğer parçaların etkilenecek olduğu inancını benimsemişlerdir. İnsanların hayatlarında (fiziksel, duygusal ya da ruhsal) dengesizlikleri varsa, bir şekilde, bu bireyin genel sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

5.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Migrene bakış”

Bütünsel bir tıp hekimi bir hastayı tedavi etmek için, geleneksel ilaçtan alternatif tedavilere kadar tüm sağlık formlarını kullanabilir. Örneğin hastanın migrenle ilgili şikâyetleri varsa holistik tedaviyi benimsemiş bir tıp hekimi sadece ilaç tedavisinden ziyade kişinin baş ağrısı, neden olabilecek beslenme ve uyku alışkanlıkları, stres ve bireysel problemler ve tercih edilen manevi uygulamalar gibi tüm potansiyel faktörleri göz önüne alır.

Tedavi planı semptomları hafifletmek için ilaç içerebileceği gibi baş ağrısını önlemek için yaşam tarzı değişikliklerini kapsayabilir. Diğer bir deyişle, holistik tıp belirtileri dikkate alıp aynı zamanda bu belirtilerin altında yatan nedenlerini arar. Yani hastalığın sebebini açıklayacak öykünün arkasındaki öykü aranır.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

6.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Alternatif tıp mı?”

Holistik tedavi alternatif tıp uygulayıcılarının geleneksel tedavilerinin temelini oluştursa da ortak kanının aksine bütünsel tedavi yalnızca alternatif’ tıp değildir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

7.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Holistik tıbbın ilkeleri”

Holistik tıpta da koşulsuz sevgi ve destek en güçlü şifacı ve nihayetinde kişinin kendi sağlığı ve refahından sorumlu olduğu inancı vardır.

 • Bütün insanların, doğuştan şifa güçleri var.
 • Hasta bir insandır, bir hastalık değildir.
 • Şifa bir kişinin yaşamının tüm yönlerini ele alarak çeşitli sağlık uygulamalarının hasta ve tıp hekimini içeren takım yaklaşımını benimser.
 • Tedavi sadece semptomları hafifletmek değil, durumun sebep tespitini içerir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

8.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Tedaviler ve türleri”

Holistik tıp geniş bir yelpazedeki farklı yaklaşımların tedavi süresince birlikte kullanılması fikrini teşvik eder. Bu yaklaşımların bazıları tamamlayıcı ve alternatif tıp ögelerini içerir, ancak bütünsel tıp tedavi yaklaşımının bir parçası olarak geleneksel tıbbı kesinlikle göz ardı etmez.

İyi bir dinleme ve iletişim becerileri tıp hekimlerinin, holistik tedavide kullandıkları en temel iki özelliktir. Holistik tıp, tıp hekimi ile hasta ilişkisini, hastaya yetki verme ve hasta katılımı teşvik eder.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Tıp hekimleri, beslenme uzmanları ve hemşireler tarafından yapılan ev aramaları, hastaların, sosyal ve bireysel koşulları bütünsel bir görünüme ulaşma sürecinde önemli olarak görülmektedir. Bunun dışında diğer tedavi şekilleri şunlardır:

 • Yaşam tarzı değişiklikleri,
 • Sağlıklı yaşam teşvik edici bireysel bakım eğitimi.
 • Diyet,
 • Egzersiz,
 • Psikoterapi,
 • İlişki ve manevi danışmanlık ve daha fazlasını içerebilir.

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

Akupunktur, aromaterapi, kayropraktik bakım, homeopati, masaj terapisi, natüropati, ve diğerleri gibi tamamlayıcı ve alternatif tedaviler…
Modern tıp ilaçları ve cerrahi işlemler…

Hasta neden danışmaya ihtiyaç duydu, Hasta probleminin ne olduğunu düşünüyor, Hastanın korktuğu şey problemin kendisi olabilir mi, Hasta danışmadan nasıl bir kazanım sağlamayı umuyor, Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji, John Macleod, Percival, Michael Balint, bütünsel tedavi, bütünsel tıp, holistik beslenme, holistik beslenme uzmanı, hlistik diyet, holistik diyet uzmanı, holistik diyetisyen, holistik beslenme ve diyet uzmanı

9.Holistik (bütüncül) beslenme dosyası: “Bütünsel bir sağlayıcı seçerken akılda tutulması gereken bazı noktalar”

Sadece tek bir kişiye gitmeyin

Tüm profesyonellerde olduğu gibi, ne yazık ki işinde iyi olanlar ve işinde o kadar iyi olmayanlar vardır. Bütünsel tedavi tıp hekiminizi ve beslenme uzmanınızı seçerken güvendiğiniz birinden öneri alabilir ya da güvenilir bir sağlık kurumuna danışıp öneri isteyebilirsiniz.

Dersinize çalışın

Bütünsel tıp hekimizi seçerken o kişi hakkında olabildiğince fazla bilgi toplayın. Bağlı olduğu meslek kuruluşları ve hastane bağlantıları ile eğitim, deneyim, uzmanlık alanları ve dernek üyelikleri gibi her konuda bilgi edinmeye çalışın. Ayrıca, tıp hekiminin tedavi felsefesini düşünün. Sizin görüşünüze benziyor mu?

Siz nasıl hissediyorsunuz?

Tedavi sağlayıcınız ile ne kadar rahat ettiğinizi düşünün. Sağlayıcı kaygılarınıza ve inançlarınıza saygılı mı? Holistik tıp sizi ve tıp hekiminizi içeren, bir takım yaklaşımı unutmayın. Bu yüzden onunla rahat olmanız ve saygı duyulduğunuzu hissetmeniz önemlidir.

Randevu saati

Hakkınızda genel bir resim sahibi olması için tıp hekimlerinin çoğu zaman hastalarına verdikleri 10 ya da 15 dakikadan fazla zamana gerek vardır. İhtiyaçlarınız hakkında tam bir anlayış kazanması için size yeteri kadar zaman harcayacak bir sağlayıcı seçmelisiniz.

Doğru sorular soruluyor mu?

Sizi sadece bir hastalık olarak değil, tam biri kişi olarak tanıması için sağlayıcınızın, size soracağı duygusal olarak nasıl hissettiğiniz, diyet, egzersiz, uyku alışkanlıkları dini inanç ve uygulamaları gibi bir çok soruyu cevaplamaya hazır olun.

Tedavi seçenekleri

Uzmanınız tedavi yaklaşımı belirlerken, sağlık planı haplarının ötesine gidiyor mu? Uygulayıcının tıbbi faktörlerle birlikte hastalığın tedavisine katkı sağlayacak sizin yaşam tarzınızla ilgili faktörleri de incelediğinden emin olmalısınız…