Sağlık Bakanlığı İstanbul için atama ilanı! Diyetisyen…

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İstanbul’daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3.250 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. Alımlar,

 • 2.302’si hemşire
 • 606’sı sağlık teknikeri,
 • 92’si ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet sitelerini takip ediniz.

Ayrıca, 108’i temizlik hizmetleri, 113’ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29’u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alıyoruz. İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz.

Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun, denildi.

diyetisyen iş ilanı, diyetisyen iş ilanları, diyetisyen iş ilanı, hastaneye diyetisyen iş ilanı, iş arayan diyetisyenler, işkur diyetisyen ilanları, beslenme ve diyetetik iş ilanları, sağlık bakanlığı personel alımları, diyetisyen iş ilanları 2017, gerçek diyetisyenler iş ilanları, kariyer.net diyetisyen

İstanbul diyetisyen iş ilanı

İstanbul ilinde hizmet veren Askeri Yemek Üretimi, Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu diyetisyen sağlık profesyoneli arıyor.

Üsküdar’daki 1. Ordu Komutanlığı’nda (Selimiye Kışlası) üretimde görev alacak diyetisyen arıyoruz.

Diyetisyen iş ilanına ait bilgiler

 • Şehir: İstanbul, Üsküdar
 • Firma veya iş yeri: Askeri Yemek Üretimi
 • İşveren statüsü: Özel
 • Pozisyon sayısı: 1
 • Son başvuru tarihi: 16.10.2020
 • İlanın yayımlandığı platform: Gerçek Diyetisyenler Sitesi
 • Ek bilgiler: Yok

Diyetisyen iş ilanına başvurun

İstanbul diyetisyen iş ilanına başvuru bilgileri burada yer alıyor.

diyetisyen ofis kapatma

Diyetisyenlere yönelik insan hakları ihlalinde son durum!

Ofisi kapatılan meslektaşımız 384 gün sonra hakim karşısına çıkacak. Meslektaşımız Dyt. Nurettin Şahinli’nin Gerçek Diyetisyenler Sitesi takipçilerine ve meslektaşlarına mesajıdır.

Diyetisyen Nurettin Şahinli’nin Diyet Danışmanlığı Ofisini, İstanbul-Çekmeköy İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü, “yetkisiz sağlık hizmeti verdiği ve verdirildiğinden bahisle” işlem yaparak, Denetleme-Açma-Kapama yetkisi olmadığı halde  Çekmeköy Kaymakamlığı OLUR yazısı ile 05/07/2019 tarihinde mühürlemiştir.

Yapılan idari işlemin yanlış olduğu hususunda meslektaşımız defalarca ilçe kaymakamlığı ve sağlık müdürlüğüne dilekçelerini İletseler de herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır

Türkiye Diyetisyenler Derneği konu ile ilgili görüş yazısını Çekmeköy Kaymakamlığına bildirmiştir.

Yapılan idari işlemin iptaline yönelik, İstanbul 10. İdare Mahkemesine, Çekmeköy kaymakamlığı, Çekmeköy Kaymakamlığı ilçe sağlık müdürlüğü hakkında, hukuksuz ve adil olmayan mühürleme kararı nedeni ile dava açılmış; mahkeme kararıyla mühürleme işlemi kaldırılmıştır (06/09/2019).

10/10/2019 günü yeniden Çekmeköy ilçe sağlık müdürlüğü memurları, Dahiliye hekimi olmadan diyetisyen yalnız başına ofis açamaz gerekçesiyle, Dyt Nurettin Şahinli ’nin ofisini boşalttıklarına dair tutanak tutmuşlardır.

Meslektaşımız “yetkisiz sağlık hizmeti verdiğinden ve verdirdiğinden bahisle” ibaresi ile, Çekmeköy ilçe sağlık müdürlüğü ve Çekmeköy kaymakamlığı tarafından Anayasa ya aykırı , Hukuka açık aykırılık teşkil edecek bir idari yaptırım olarak Nurettin ŞAHİNLİ nin Beslenme ve diyet Danışmanlığı ofisini kapatmıştır. Ve meslektaşımıza Anadolu cumhuriyet başsavcılığından soruşturma başlatılmıştır.

1219 sayılı Kanunun Ek-13. Maddesi Ç bendinde

“Diyetisyen; Beslenme ve Diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun “Sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine, gerekli beslenme programları düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde, beslenme programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur” şeklindedir.

Kanunda açıkça görüldüğü üzere; sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları düzenlemek diyetisyenin görevi ve sorumluluğundadır. Aksi taktirde hiçbir bilimsel içeriği veya geçmişi olmayan kişilerin, hiçbir yüksekokul veya denginde eğitim almadan, insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde açlık diyetleri, hastalık yayıcı diyetler, ilaçlar ya da bu muhtelif davranışlarla toplumu kandıran ve insan sağlığını yok eden yetkisiz kişilerin, ticaret amaçlı kullandıkları büyük tehlike arz eden bir rant alanı oluşur. Bu nedenle kanun ve yönetmelikler ile beslenme sağlığını koruma ve geliştirme görevi hak-yetki ve sorumlulukları diyetisyene verilmiştir. Diyetisyen bu alanda 4 yıllık lisans eğitimini yaptıktan sonra Eğitim araştırma hastanelerinde, yetişkin, çocuk vb. Servislerde zorunlu olarak staj yapmadan diploma almaya hakkı yoktur.

Yani beslenme ve diyet yalnızca Diyetisyen görevidir. Diyetisyenin reçetesi herhangi bir ilaç ya da bilimsel içeri olmayan mama, çay vb. ürünler değildir. Diyetisyenler kişilerin hayati sağlığını koruyacak ve kişilerin yaşam kalitesini arttıracak sağlıklı nesillerin devamı için doğru beslenme bilincini aşılayan beslenme önerilerinde bulunmaktadır. Bu nedenle bu hizmet sağlık hizmetinden ziyade bir danışmanlık hizmetine girer.

Bu işyerlerini açma kapama denetleme yetkisi yalnızca ilgili belediyelerdir.

Sağlık müdürlüklerinin herhangi bir danışma merkezini denetleme ve mühürlenmesi için kaymakamlığa yazı gönderme yetkisi bulunmamaktadır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, Mesleğini tek başına icra eden tüm Diyetisyenlerden vergi almaktadır.  Meslek faaliyet kodu 86.90.90 yani diyetisyenlerin faaliyet NACE kodları vardır. Diyetisyenler ofis açamaz, yetkisiz veya mesleğini tek basına icra edemez ise, Devlet yetkisiz kişilerden neden vergi almaktadır.

Meslektaşımızın NACE KODU: (Diğer paramedikal insan sağlığı hizmetleri: tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan mesleki terapi, aroma terapi, konuşma terapisi, homeopati, besin tedavisi, ayak bakımı, diş hijyeni vb. Hizmetler hastane dışı) olarak gelir idaresi başkanlığınca tanımlanmıştır.

Mevcut faaliyet kodu dikkate alınmadan, Sanki Tıp Hekimlerince sağlanan klinik–poliklinik hizmeti faaliyet kodu: 86.22.22 (Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri, hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) gibi işlem yapmışlardır.

Anayasal düzene aykırı, dayanaksız ve tutarsız sehven mühürleme yapılmıştır.

Mühürleme işleminden 25 gün sonra İstanbul-Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürü tarafından Diyetisyen Nurettin ŞAHİNLİ’ye yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti verdiğinden bahisle T.C. Başsavcılığından suç duyurusu-soruşturma talebi yapılmıştır.

Sonuç

 • Ruhsat verme yetkisi olmayan bir kurum tarafından denetleme yapılıp denetleme sonucu ilgili kuruma tebligat veya yasal prosedür gözetmeden, İdare tarafından yürütme durdurulmuştur.
 • 3359 sayılı Kanun Ek Madde 11/son uyarınca faaliyet durdurma işlemlerine karar vermeye yetkili mercii Sağlık Bakanlığı’dır. Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na ait yetki kullanılmak suretiyle faaliyet durdurma ve mühürleme yönünden tesis edilen işlem yetki bakımından hukuka aykırıdır.
 • Şekil yönünden hukuka aykırıdır Mühürleme Tutanağından görüleceği üzere 05.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen mühürleme;

 1. Mahalin girişinden üst kata çıkıldığında sol taraftaki ilk oda içerisinde bir adet tartı cihazı, iki adet bitki çayları bulunan cam raflı dolaplı oda mühür no:0019141 ile mühürlenmiş,
 2. Üst kattaki solda koridorun direk karşısındaki odanın içerisinde bir masa, üç adet sandalye bir elbise askısı bulunmakta olan oda mühür no: 0019167 ile mühürlenmiş,
 3. Mahallin üst katına merdivenle çıkıldığında direk karşıdaki odada bir masa, bir adet ikili koltuk yan odaya geçişli bölümde bulunan oda mühür no:0009892 ile mühürlenmiş,
 4. Mahallin girişinden merdiven ile alt katta bulunan bölümdeki iki sndalye iki SL1001 markalı pasif jimnastik cihazı olduğu beyan ettiği cihaz, alt kata inildiğinde sağdan ikinci kapıdaki WC yazan alana toplanarak mühür no:0009887 ile mühürlenmiş,

Şeklinde olmak üzere dört farklı mühür ile gerçekleştirilmiştir.

Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen mühürleme işlemi 10.08.2005 gün ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırıdır.

 1. Yönetmelik m.40/1-a uyarınca mühürlemeden en az yirmidört saat önce işyeri sahibine bildirimde bulunulması gerekmekte olup, ilgili tebligat 05.07.2019 günü, yani mühürleme işlemi sırasında tebliğ edilmiştir.
 2. Yönetmelik m.40/1-f uyarınca işletmenin dışa açılan bütün kapılarının mühürlenmesi gerekirken, yukarıdaki tutanaktan görüleceği üzere dört farklı mahalde (birisi WC’ye eşyalar konulmak suretiyle) gerçekleştirilmiştir.
 3. Yine 3359 sayılı Kanun Ek m.11/3 uyarınca işlem yapılabilmesi için ilgiliye iki defa uyarı yapılması zaruridir. Idare tarafından meslektasımıza herhangi bir uyarı da yapılmamış olup, işlem bu sebeple de şekil yönünden hukuka aykırıdır.

Çekmeköy Kaymakamlığı’nca 24 saat önceden tebliğ yapılmaksızın, tüm işyeri kapatılmaksızın, kapatma nedeni gösterilmeksizin ve hiçbir uyarı yapılmaksızın gerçekleştirilen mühürleme işlemi şekil bakımından da hukuka aykırıdır.

05.2014 gün ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Ekinde Diyetisyenlerin görev tanımları yapılmıştır Konu ile ilgili olarak Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Dağ tarafından Çekmeköy Kaymakamlığına hitaben 18.07.2019 gün ve 81 sayılı Yazı gönderilmiştir.

İlgili yazıda belirtildiği üzere Diyetisyenlik Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan faaliyet kodlarından 869090 NACE kodu ile hizmet verilebilen sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen bir meslektir.

Diyetisyenlerin iş yeri açmasında ve çalıştırmasında kanunen herhangi bir engel bulunmamakta olup, aksi durumun zaten kabulü mümkün değildir. Türkiye ve KKTC’de 80 civarı üniversitede Beslenme ve Diyetetik Bölümleri bulunmakta olup, aksi halde bu bölümlerin açılmasının dahi bir anlamı olmayacaktır. Meslektaşımız eğitim görmüş ve diplomasını almıştır Eğitimini aldığı alanda kanunen herhangi bir sınırlama olmaksızın çalışamamakta olup, bu durum Anayasa m.17’de düzenlenen kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının özünü zedelemektedir.

Yine Anayasa m.48 uyarınca kişinin eğitimini gördüğü alanda çalışma hakkı bulunmaktadır. idarelerce tesis edilen işlem, diyetisyenlerin çalışma hakkını da ihlal edecek mahiyettedir.

 1. 1219 sayılı Kanun uyarınca diyetisyenlerin mesleğinini serbest biçimde icra etmelerinde kanunen hakkı bulunmakta olup, bunun aksinin herhangi bir iç yazışma ile kısıtlanması imkanı bulunmamaktadır. Demokratik bir toplumda hürriyet esas, kısıtlama istisnadır. İstisnalar ise ancak kaideyi koyan makam tarafından konulabilir. Yani kendiliğinden bir istisna var olamaz.
 2. İdari işlemlerde kaideler geniş, istisnalar dar yorumlanmak zorundadır. Kanun ve yönetmelik uyarınca sağlık meslek mensubu olan diyetisyenlerin diyetisyen kendi ofislerini açmalarında herhangi bir yasak bulunmamakta olup, diyetisyenin yalnızca bir hekimin kontrolü altında çalışabileceği şeklinde anlaşılabilme ihtimali bulunan mühürleme yaptırımı  bu sebeple de hukuka aykırıdır.

İş yerinden danışmanlık alan bütün danışanlar güncel programlarını ve randevularını iptal etmek zorunda kalmışlardır. İş yeri sahibi ve aynı zamanda işyerinden mevcut hizmet alan kişiler mağdur olmuşlardır.

Tam olarak 374 gündür meslektaşımızın işyeri mühürlüdür. Herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ve 18/06/2020 günü 59. Asliye ceza mahkemesinde davası görülecektir. Kamuoyuna duyurulur.

Sugar, şeker

Yüksek miktarda şeker tüketimi fazla yemeye neden olabilir

ABD’nin Michigan Üniversitesinden araştırmacılar, meyve sinekleri üzerinde yaptıkları bir çalışmada, yüksek oranda şeker tüketiminin etkilerini inceledi.

Meyve sinekleriyle insanların şeker tatma süreçlerindeki sinirsel ağların benzerliğinden yola çıkan araştırmacılar, meyve sineklerini yüksek şeker içeren gıdalarla besledi. Yüksek oranda şeker tüketen meyve sineklerinin dopamin üreten sinirsel aktivitelerinin geciktiği ve azaldığı görüldü.

Çalışmaya liderlik eden Monica Dus, konuya ilişkin “Yüksek oranlı şeker diyetinde meyve sineklerinin dopamine bağlı sinir hücrelerinin daha az aktif olduğunu fark ettik. Çünkü yüksek oranda şeker tüketimi, ağızdan gelen tatlılık sinyalinin yoğunluğunu azaltıyor.” dedi.

Hayvanların dopaminden gelen bu geriş dönüş bilgisini ne kadar gıda ile doyacaklarını tahmin etmek için kullandığını aktaran Dus, meyve sineklerinin yüksek miktarda şeker diyetinde ise bu sürecin sekteye uğradığını dile getirdi. Dus, sineklerin sinir hücrelerinin faaliyetlerini normalden daha az kaydetmesi nedeniyle ihtiyacı olandan daha fazla besin tükettiğini ifade etti.

Dopamin üreten sinir hücrelerinin gıdaların tatlılığını işleme sürecinde beyni uyaran bir rolü olduğunu belirten Dus, “Eğer o süreç ortada yoksa tok olduğunu bildirmesi için diğer ipuçlarını beklemelisiniz. O zaman kadar çok fazla kurabiye yemiş oluyorsunuz.“ dedi. Çalışma e-Life dergisinde yayımlandı.

aa.com.tr/tr/saglik/yuksek-miktarda-seker-tuketimi-fazla-yemeye-neden-oluyor/1871739

Karadeniz teknik üniversitesi, katü, ktü

KTÜ Farabi Hastanesi, KPSS ile diyetisyen alıyor!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Farabi Hastanesi Başhekimliğinde görevlendirilmek üzere sağlık personeli alınacaktır.

 • 56 hemşire,
 • 1 diyetisyen,
 • 10 sağlık teknikeri,
 • 9 röntgen teknikeri,
 • 2 laborant,
 • 2 eczacı,
 • 2 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 82 personel alınacak.

Belirtilen unvanlarda, eczacı hariç, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, Ortaöğretim 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Önlisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSS93), Lisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.

Eczacı kadrosuna alımlarda ise sınav şartı aranmayacağı, aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuruların 12-26 Haziran 2020 arasında 15 gün süre ile KTÜ Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr internet adresinden çevrimiçi şekilde yapılacağı kaydedildi.

sivas diyetisyen alımı cumhuriyet üniversitesi

Diyetisyene: “obezite veya diyabet tedavisi eğitimi almış olmak” şartı!

Pandemi süreciyle birlikte üniversitelere ihdas edilen sözleşmeli sağlık personeli kadrolarının yükseköğretim kurumları tarafından ilan süreçleri devam etmektedir. Sivas Cumhuriyet üniversitesi sağlık personeli alım ilanı burada yer alıyor.

Diyetisyen alımında ilginç koşul

Belgelendirmek kaydıyla Obezite ve/veya Diyabet Tedavisi üzerine eğitim almış olmak şeklinde bir koşul aranmıştır. Bu kadroya başvuracak adaylar zaten Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik mezunudur. Bu unvana haiz uzmanlar, lisans öğrenimlerinde zaten diyabet ve obezite tedavisi üzerine yeterince ders almaktadır. Bu uzmanlardan ilaveten eğitim almış olduğuna dair sertifika istenmesinin makul olmadığı ortadadır. Adayların lisans diploması ve gerekirse transkriptlerinin üniversitece kabul edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

KPSS tercih kılavuzlarında koşullar

Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir.” maddesi kılavuzda bulunmaktadır.

Kural gereğince, sertifika şartlarının mesleki öğrenim gören adaylarda aranması gerekmiyor. Sadece KPSS tercih kılavuzları örnek gösterilerek açılarak bir davada ilan iptal olabilecektir. Bu koşul nedeniyle mağdur olan adayların durumu KDK’ye bildirmeleri yerindedir.

 • resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/06/20200602-4-9.pdf
 • memurlar.net/haber/908902/universitenin-ilaninda-rekabeti-engelleyen-sartlar.html
Sağlık Bakanlığı 2019 yeni logosu

Sağlık personelinin işten ayrılmalarını durduran yazı yürülükten kaldırıldı!

Kovid-19 salgını sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı. Yazıda:

COVID-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları” konulu yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, ilgi yazı ile ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren izin verilecektir, denildi.

27 Martta Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “54718026 sayılı COVID-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları konulu Genelge” yayınlanmıştı.

Genelgede, “3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri yer almıştı.

medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-saglik-personelinin-isten-ayrilmalarini-durduran-yazi-yurulukten-kaldirildi-11-681-89510.html

gebelik zehirlenmesi, bebek, hamile, gestasyon, preeklampsi

Farklı kan gruplarının KOVİD-19’a yakalanma ihtimali farklı olabilir!

A Rh (+) kan grubuna sahip hastaların solunum yolu rahatsızlığı yaşama ihtimalinin %45 daha fazla ve 0 grubu hastaların ise %35 daha az riski olduğu tespit edildi.

Dünya genelinde Kovid-19’a yakalanan hasta sayısı 7 milyonu geçerken can kaybı da 400 bini aşmış durumda. Hastalığın tedavisi ve önlenmesi üzerine faaliyetler son hızla devam ederken Kovid-19’un karakteristiği üzerine araştırmalarda çok farklı katmanlarda ilerliyor.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 120’den fazla araştırmacının yürüttüğü bir çalışma kan grubunun Kovid-19’a yakalanma ihtimalini etkileyebileceğini ortaya koydu.

A GRUBU % 45 DAHA RİSKLİ

MedRvix sitesinde yayınlanan fakat henüz hakem incelemesinden geçmeyen makaleye göre İspanya ve İtalya’dan 1.610 hasta ve 2.205 kişilik kontrol grubu ile yapılan çalışmada A Rh (+) kan grubuna sahip hastaların solunum yolu rahatsızlığı yaşama ihtimalinin %45 daha fazla ve 0 grubu hastaların ise %35 daha az riski olduğu tespit edildi.

Kan grubunun SARS hastalığına yakalanma oranında etkili olduğunun tespit edilmiş olduğunu ilk klinik raporların da Kovid-19’da böyle bir durum olduğuna işaret ettiğini belirten araştırmacıları kendi sonuçlarının da bu tahminlere paralellik arz ettiğini vurguladı.

HASTALARIN ÇOĞU BELİRTİ GÖSTERMİYOR

130.000’den fazla kişinin hayatını kaybettiği Avrupa’da en fazla etkilenen ülkeler İngiltere, İtalya ve İspanya olurken Kovid-19 tespit edilen hastaların büyük bir kısmının belirtileri ya çok hafif gösterdiği ya da hiç göstermediği tespit edildi.

Ölüm oranı solunum yollarıyla ilgili akut rahatsızlıkları olanlar arasında yüksek olurken sebebi bilinmeyen bir çok nedenden dolayı ölüm hadiseleri yaşandığı aktarılan makalede hastalığın ağır seyrettiği hastalarda kronik kap rahatsızlıkları, obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi başka sorunlar olduğu vurgulandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bu gözlemlerin Kovid-19 hastalığının patolojisine ilişkin hipotetik bulgular olduğunu vurgulayan Oslo Üniversite Hastanesi‘nden Tom Karlsen ve İspanya, İtalya ve Almanya’daki araştırmacılardan oluşan ekibi bunu incelemek için genetik araştırma yaptıklarını belirtti.

Medimagazin · medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-arastirma-farkli-kan-gruplarinin-covid-19a-yakalanma-ihtimali-farkli-olabilir-11-681-89496.html
diyetisyen iş ilanı, diyetisyen iş ilanları, diyetisyen iş ilanı, hastaneye diyetisyen iş ilanı, iş arayan diyetisyenler, işkur diyetisyen ilanları, beslenme ve diyetetik iş ilanları, sağlık bakanlığı personel alımları, diyetisyen iş ilanları 2017, gerçek diyetisyenler iş ilanları, kariyer.net diyetisyen

Mersin diyetisyen iş ilanı

Mersin ilinde hizmet veren FizyoSmart Fizyoterapi Danışmanlık Merkezi, Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu diyetisyen sağlık profesyoneli arıyor.

Mersin merkezdeki fizyoterapi danışmanlık merkezime ofis paylaşımlı diyetisyen çalışma arkadaşı arıyorum

Diyetisyen iş ilanına ait bilgiler

 • Şehir: Mersin
 • Firma veya iş yeri: FizyoSmart Fizyoterapi Danışmanlık Merkezi
 • İşveren statüsü: Özel
 • Pozisyon sayısı: 1
 • Son başvuru tarihi: 04.09.2020
 • İlanın yayımlandığı platform: Gerçek Diyetisyenler Sitesi
 • Ek bilgiler: Ofisin paylaşılması esasına dayanan çalışma biçimi uygulanacaktır.

Diyetisyen iş ilanına başvurun

Mersin diyetisyen iş ilanına başvuru bilgileri burada yer alıyor.

diyetisyen iş ilanı, diyetisyen iş ilanları, diyetisyen iş ilanı, hastaneye diyetisyen iş ilanı, iş arayan diyetisyenler, işkur diyetisyen ilanları, beslenme ve diyetetik iş ilanları, sağlık bakanlığı personel alımları, diyetisyen iş ilanları 2017, gerçek diyetisyenler iş ilanları, kariyer.net diyetisyen

Manisa diyetisyen iş ilanı

Yunusemre, Manisa ilinde hizmet veren Matemsan Yemek Sanayii, Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu diyetisyen sağlık profesyoneli arıyor.

Diyetisyen iş ilanına ait bilgiler

 • Şehir: Manisa
 • Firma veya işyeri: Matemsan Yemek Sanayii
 • İşveren statüsü: Özel
 • Pozisyon sayısı: 1
 • Son başvuru tarihi: 30.06.2020
 • İlanın yayımlandığı platform: Gerçek Diyetisyenler Sitesi
 • Ek bilgiler: Yok

Diyetisyen iş ilanına başvurun

Manisa diyetisyen iş ilanına başvuru bilgileri burada yer alıyor.

diyetisyen iş ilanı, diyetisyen iş ilanları, diyetisyen iş ilanı, hastaneye diyetisyen iş ilanı, iş arayan diyetisyenler, işkur diyetisyen ilanları, beslenme ve diyetetik iş ilanları, sağlık bakanlığı personel alımları, diyetisyen iş ilanları 2017, gerçek diyetisyenler iş ilanları, kariyer.net diyetisyen

İstanbul diyetisyen iş ilanı

Kadıköy, İstanbul ilinde hizmet veren Fonksiyonel Beslenme Akademisi, Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu diyetisyen sağlık profesyoneli arıyor. Aday:

 • Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun
 • Beslenme ve Diyetetik alanında deneyimli
 • Uzmanlık alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından takip eden
 • Etik değerlere bağlı, hasta/müşteri güvenliği ve memnuniyetine önem veren
 • Hasta/müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışına sahip
 • İletişim yeteneği güçlü
 • İyi derecede İngilizce, tercihen ikinci yabancı dil bilgisine sahip olmalıdır.

Diyetisyen iş ilanına ait bilgiler

 • Şehir: İstanbul
 • Firma veya işyeri: Fonksiyonel Beslenme Akademisi
 • İşveren statüsü: Özel
 • Pozisyon sayısı: 1
 • Son başvuru tarihi: 15.06.2020
 • İlanın yayımlandığı platform: Gerçek Diyetisyenler Sitesi
 • Ek bilgiler: Verilen diyeti danışana uygulatacak, danışanların durumlarına özel diyet düzenlemelerini yapacak, danışanlardan gelecek sorulara cevap verecek (10.00-19.00 arası), makro besin ögelerini dengeleyecek, takviye kullanımlarını anlatacak, örnek menüler hazırlayacak, yeni tarifler bulacak, uygulama pratik bilgilerine hakim olacak diyetisyen arıyoruz.Gerekli bilgi ve eğitimler Akademi bünyesinde verilecektir.

Diyetisyen iş ilanına başvurun

İstanbul diyetisyen iş ilanına başvuru bilgileri burada yer alıyor.

diyetisyen iş ilanı, diyetisyen iş ilanları, diyetisyen iş ilanı, hastaneye diyetisyen iş ilanı, iş arayan diyetisyenler, işkur diyetisyen ilanları, beslenme ve diyetetik iş ilanları, sağlık bakanlığı personel alımları, diyetisyen iş ilanları 2017, gerçek diyetisyenler iş ilanları, kariyer.net diyetisyen

İzmir diyetisyen iş ilanı

Aliağa, İzmir ilinde hizmet veren Albayrak Psikoloji ve Danışmanlık, Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu diyetisyen sağlık profesyoneli arıyor.

Diyetisyen iş ilanına ait bilgiler

 • Şehir: İzmir
 • Firma veya işyeri: Albayrak Psikoloji ve Danışmanlık
 • İşveren statüsü: Özel
 • Pozisyon sayısı: 1
 • Son başvuru tarihi: 01.08.2020
 • İlanın yayımlandığı platform: Gerçek Diyetisyenler Sitesi
 • Ek bilgiler: İzmir’de ikamet eden, alanında uzman ve tecrübe sahibi, ikili ilişkilerinde başarılı, workshop vermeye istekli, yeni araştırmaları takip eden ve öğrenmeye meraklı Diyetisyen aranmaktadır.

Diyetisyen iş ilanına başvurun

İzmir diyetisyen iş ilanına başvuru bilgileri burada yer alıyor.

diyetisyen iş ilanı, diyetisyen iş ilanları, diyetisyen iş ilanı, hastaneye diyetisyen iş ilanı, iş arayan diyetisyenler, işkur diyetisyen ilanları, beslenme ve diyetetik iş ilanları, sağlık bakanlığı personel alımları, diyetisyen iş ilanları 2017, gerçek diyetisyenler iş ilanları, kariyer.net diyetisyen

Ankara diyetisyen iş ilanı

Ankara ilinde hizmet veren Niltek Yazılım ve Teknoloji, Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu diyetisyen sağlık profesyoneli arıyor.

Diyetisyen iş ilanına ait bilgiler

 • Şehir: Ankara
 • Firma veya işyeri: Niltek Yazılım ve Teknoloji
 • İşveren statüsü: Özel
 • Pozisyon sayısı: 1
 • Son başvuru tarihi: 30.07.2020
 • İlanın yayımlandığı platform: Gerçek Diyetisyenler Sitesi
 • Ek bilgiler: B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen, Ankara’da ikamet edebilecek, seyahat engeli olmayan, demo taleplerinin karşılanması ve potansiyel müşteri süreçlerinin takip edilmesini sağlayacak diyetisyen arıyoruz.

Diyetisyen iş ilanına başvurun

Ankara diyetisyen iş ilanına başvuru bilgileri burada yer alıyor.

diyetisyen iş ilanı, diyetisyen iş ilanları, diyetisyen iş ilanı, hastaneye diyetisyen iş ilanı, iş arayan diyetisyenler, işkur diyetisyen ilanları, beslenme ve diyetetik iş ilanları, sağlık bakanlığı personel alımları, diyetisyen iş ilanları 2017, gerçek diyetisyenler iş ilanları, kariyer.net diyetisyen

Burdur diyetisyen iş ilanı

Burdur ilinde hizmet veren Favori Kurumsal Yemek, Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu diyetisyen sağlık profesyoneli arıyor.

58. Piyade Alay Komutanlığı’nda bulunan Favori Kurumsal Yemek Üretim Hizmetleri’ne Diyetsiyen alınacaktır.

Diyetisyen iş ilanına ait bilgiler

 • Şehir: Burdur
 • Firma veya işyeri: Favori Kurumsal Yemek
 • İşveren statüsü: Özel
 • Pozisyon sayısı: 1
 • Son başvuru tarihi: 25.06.2020
 • İlanın yayımlandığı platform: Türkiye İş Kurumu
 • Ek bilgiler: Burdur’da ikamet etme şartı bulunmaktadır.

Diyetisyen iş ilanına başvurun

Burdur diyetisyen iş ilanına başvuru bilgileri burada yer alıyor.

okul çağı kahvaltı çocuk

Kahramanmaraş diyetisyen iş ilanı

Kahramanmaraş ilinde hizmet veren Moss Diyet Zayıflama Merkezi, Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu diyetisyen sağlık profesyoneli arıyor.

Diyetisyen iş ilanına ait bilgiler

 • Şehir: Kahramanmaraş
 • Firma veya işyeri: Moss Diyet Zayıflama Merkezi
 • İşveren statüsü: Özel
 • Pozisyon sayısı: 1
 • Son başvuru tarihi: 06.06.2020
 • İlanın yayımlandığı platform: Gerçek Diyetisyenler Sitesi
 • Ek bilgiler: Kadın, mesleki deneyim sabini olma şartı bulunmuyor.

Diyetisyen iş ilanına başvurun

Kahramanmaraş diyetisyen iş ilanına başvuru bilgileri burada yer alıyor.

sütçü imam, sütlaç, sütyen, süt filmi, süt çeşitleri, süt alerjisi, süt gaz yapar mı, sütün faydaları, sütün yararları, süt kalorisi

Prof. Dr. Neriman İnanç: “Sağlıklı kilo vermek için günde 2 bardak süt için”

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, yazılı açıklamasında, düzenli olarak her gün içilen iki bardak sütün dengesiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli rol oynadığını belirtti.

Sütün hayatın her döneminde mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, “Fazla kilo neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi öneriliyor. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de dengesiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli” ifadesini kullandı.

Salgın sürecinde özellikle ambalajlı sütlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten İnanç, uzun ömürlü sütün tamamen kapalı ortamda, ışık ve hava gibi dış etkenlerle teması önleyen aseptik ambalajlarda doldurulduğunu kaydetti.

Açıkta satılan sütü mikroplardan tamamen arındırmak için 90-95°C’de 10-15 dakika kaynatmak gerektiğine dikkati çeken İnanç, sütün kaynatıldıktan sonra içindeki vitaminler başta olmak üzere besin değerlerinin %50-90’ının azaldığını aktardı.

AA • aa.com.tr/tr/saglik/

Vegan, vejeteryan, vejetaryen, et yemeyen, veganizm, vejataryen

Vejetaryen beslenmenin 7 çeşidi!

Hayvansal kaynaklı besinlerin tüketilmemesi temeline dayanan vejetaryen beslenme, tarihsel süreç içinde farklı bölümlere ayrılmıştır.

1 • Vejetaryen beslenmenin 7 çeşidi: “Tam vejetaryen”

Kırmızı et, tavuk, hindi, balık, su ürünleri, süt, yoğurt, kefir, peynir, yumurta, salam, sosis, sucuk, pastırma, bal ve tereyağı başta olmak üzere hayvansal kaynaklı hiçbir besini tüketmemeyi ilke edinen tam vejetaryen bireyler, vegan olarak adlandırılıyor. Ayrıca vegan yaşayan bireyler hayvansal kaynaklı tekstil ve kozmetik ürünlerini de kullanmıyor. İçeriğin devamı burada yer alıyor. 

YÖK, Yüksek öğrenim kurumu diyetisyen

Üniversite hastanelerine 101 diyetisyen alınacak!

Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili beklenen açıklama YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan geldi. Üniversite hastanelerine personel alımının detaylarını açıklayan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel salgın sürecinde üniversite hastanelerine kadro tahsis edildiğini belirtti.

14.500 sağlık personeli alımı hangi branşlarda olacak?

 • 5.814 hemşire
 • 1.130 sağlık teknikeri
 • 295 röntgen teknisyeni
 • 247 laborant
 • 219 ebe
 • 129 fizyoterapist
 • 118 eczacı
 • 101 diyetisyen
 • 89 psikolog
 • 87 biyolog
 • 406 diğer unvanlar

Toplam 8.635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi. Ayrıca 5.865 çeşitli unvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile toplam 14.500 personel salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin gücüne güç katacaktır.

Üniversite hastanelerine personel alımı ne zaman yapılacak?

Kadro dağılımını açıklayan YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversite hastanelerine başvuruların ne zaman olacağını ise söylemedi. Ancak KOVİD-19 salgını sebebiyle hastanelerdeki iş yükünün çok fazla olduğu biliniyor. Personel alımı başvurularının kısa sürede başlaması bekleniyor.